Tarix
1
. Uchinchi Puni urushida Karfagen shahri aholisi necha yil o'z shahrini mudofaa qildi?
A
3 yil
B
1 yil
C
4 yil
D
2 yil
2
. Karfagen qaysi hududlarni o’z ichiga olgan? 1. Sitsiliya 2. Neapol 3. Sardiniya 4. Korsika 5. Shimoliy Afrika
A
3, 4, 5
B
1, 2, 3
C
2, 3, 4
D
1, 3, 4
3
. Rim armiyasida eng yirik jangovor birlik qanday atalgan?
A
Falanga
B
Legion
C
Drujina
D
Kogorta
4
Qachon Karfagen butunlay vayronaga aylantirildi?
A
Mil. avv. 202-yil
B
Mil. avv. 216-yil
C
Mil. avv. 146-yil
D
Mil. avv. 148-yil
5
Gannibal lashkari qaysi sarkarda boshliq rimliklar tomonidan tor-mor etildi?
A
Numitor
B
Tarkviniy
C
Ssipion
D
Askaniy
6
. Qachon Rim butun Italiyani zabt etishga erishdi?
A
Mil. avv. III asr o'rtalarida
B
Mil. avv. III asr oxirida
C
Mil. avv. I asr o'rtalarida
D
Mil. avv. III asr boshida
7
Rim armiyasida necha yoshga yetgan erkak fuqarolar xizmat qila olgan
A
17 yosh
B
16 yosh
C
20 yosh
D
18 yosh
8
. Puni urushida Rim armiyasini kim boshqargan?
A
Pompey
B
Ssipion
C
Tarkviniy
D
Mark Krass
9
Qachon Gannibal lashkari Zama yaqinidagi jangda rimliklar tomonidan tor-mor etildi?
A
Mil. avv. 146-yil
B
Mil. avv. 148-yil
C
Mil. avv. 202-yil
D
Mil. avv. 216-yil
10
. Rim va Karfagen o'rtasidagi urushlar tarixga qanday nom bilan kirgan?
A
Piza urushlari
B
Pero urushlari
C
Puni urushlari
D
Paro urushlari
11
. Sitsiliyadagi yo'qotishlar uchun o'zlarini taqdirlash va qanoatlantirish uchun Karfagen quldorlari qayerning katta qismini bosib oldilar?
A
Fransiya
B
Angliya
C
Ispaniya
D
Italiya
12
. Rim armiyasida bir necha senturiylar nima deb atalgan?
A
Kogorta
B
Drujina
C
Falanga
D
Legion
13
. Puni urushida Karfagen armiyasiga kim boshchilik qilar edi?
A
Gannibal
B
Desebal
C
Spartak
D
Mark Krass
14
. Bosib olingan yerlarni rimliklar nima deyishgan?
A
Shtatgalter
B
Provinsiya
C
Feldmarshel
D
Koloniya
15
. Rim armiyasida nechta kogorta legionni tashkil etardi?
A
15
B
10
C
20
D
25
16
Quyidagi qaysi davlat chegaralarida tosh qal’alar qurilgan edi?
A
Mo’g’ullar imperiyasida
B
Ahamoniylar imperiyasida
C
Franklar imperiyasida
D
Qadimgi Rim imperiyasida
17
. Qachon Gannibal Kann yaqinidagi jangda rimliklar armiyasini tor-mor etdi?
A
Mil. avv. 148-yil
B
Mil. avv. 146-yil
C
Mil. avv. 202-yil
D
Mil. avv. 216-yil
18
Rimliklar Karfagen bilan necha marotaba urushdilar?
A
9
B
3
C
7
D
5
19
. Qaysi orol Rim va Karfagen o'rtasidagi urushlar sababiga aylandi?
A
Korsika oroli
B
Kanxva oroli
C
Sardiniya oroli
D
Sitsiliya oroli
20
. Quyidagi qaysi hududlar Rim provinsiyasi bo’lgan? 1. Sitsiliya 2. Neapol 3. Sardiniya 4. Korsika 5. Ispaniya 6. Frakiya
A
3, 4, 5, 6
B
1, 2, 4, 5
C
1, 3, 4, 5
D
2, 3, 4, 5
21
. Qaysi qadimgi davlatda harbiy guruhlar imperiya hududi bo’ylab tezroq harakatlanishi uchun mamlakatda sozgina yo’llar tarmog’i barpo etilgan edi?
A
Qadimgi Rim imperiyasida
B
Franklar imperiyasida
C
Kushon imperiyasida
D
Karfagen davlatida
22
Senturiylar necha jangchidan iborat bo'lgan?
A
70
B
80
C
60
D
50
23
. Rimliklar qayerni Puna deb atashardi?
A
Numidiya
B
Karfagen
C
Galliya
D
Marokash
24
Bosib olingan yerlarni boshqaradigan noiblarni rimliklar nima deyishgan?
A
Shtatgalter
B
Koloniya
C
Feldmarshel
D
Prokonsul
25
. Qaysi javobda faqat harbiy soha bilan bog’liq atamalar berilgan?
A
katapulta, kogorta, sagaris
B
aqinak, senturiy, amfora
C
amfora, legion, term
D
term, senturiy, agora
26
Kann yaqinidagi jangda necha ming rimlik legioner halok bo'ldi?
A
50 ming
B
60 ming
C
70 ming
D
80 ming
27
. Rim armiyasida xizmat muddati necha yil bo'lgan?
A
25 yil
B
10 yil
C
20 yil
D
15 yil
28
. Kann jangidan necha yil o'tib Karfagen butunlay vayron etilgan?
A
14 yil
B
146 yil
C
33 yil
D
70 yil