Tarix
1
Kolizey amfiteatriga necha ming tomoshabin sig'gan?
A
60 ming
B
80 ming
C
50 ming
D
70 ming
2
. Spartakka qarshi kurashgan Rim sarkardasi?
A
Pompey
B
Mark Krass
C
Yuliy Sezar
D
Trayan
3
Nima Rim hukmdorlari ramzi hisoblangan?
A
Arslon
B
Burgut
C
Qoplon
D
Kalxat
4
Spartak qo'zg'oloni qachon bo'lgan?
A
Mil. avv. 76-73-yillarda
B
Mil. avv. 74-71-yillarda
C
Mil. avv. 75-72-yillarda
D
Mil. avv. 77-74-yillarda
5
. Kim Rim armiyasida xizmat qilishdan bosh tortganligi uchun Kapuya shahridagi gladiatorlik maktabiga sotib yuborilgan?
A
Gannibal
B
Spartak
C
Andrisk
D
Desebal
6
Qachon Spartak lashkari tor-mor qilindi?
A
Mil. avv. 71-yil qishida
B
Mil. avv. 71-yil yozida
C
Mil. avv. 71-yil bahorida
D
Mil. avv. 71-yil kuzida
7
Changak nima?
A
Uchli ayrili nayza
B
Jangovar oybolta
C
O'tkir xanjar
D
Oq rangli qoplon
8
Spartak boshchiligidagi qo'zg'olonchilar qaysi tog'dagi qoyaga chiqib oladilar?
A
Golgof
B
Vezuviy
C
Olimp
D
Lasko
9
Spartak qo'zg'olonida qatnashgan 6 mingdan ziyod asirlar qaysi shaharlar oralig'idagi yo'l bo'ylaridagi xochlarga mixlab tashlandi?
A
Rim-Astiya
B
Rim-Neapol
C
Rim-Kapuya
D
Rim-Messana
10
Rimda mayda yer ijarachilari nima deb atalgan?
A
Senor
B
Allod
C
Kolon
D
Domen
11
Spartak qayerlik qul bo'lgan?
A
Korsika
B
Frakiya
C
Finikiya
D
Sitsiliya