Tarix
1
. Trayan zamonida Dunay daryosi bo'ylarida yashovchi kimlar bilan urushlar olib borildi?
A
Daklar
B
Skiflar
C
Saklar
D
Xunnlar
2
. Yakkahokimlik uchun oshkora kurash boshlab yuborilgan paytda Pompeyning qo'shinlari qayerda edi?
A
Ispaniya
B
Fransiya
C
Angliya
D
Italiya
3
. Sezarning hokimiyatga erishishdagi g’alabasiga nima hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi?
A
Sezarning qattiqqo’l siyosati
B
Aholining qo’llab-quvvatlashi
C
Senat va Sezarning kelishib olganligi
D
Pompeyning qo’shinlari boshqa yerdaligi
4
. Kimlarning hukmronligi davrida Rim imperiyasi inqirozi boshlandi?
A
Kaligula va Neron
B
Antoniy va Kommod
C
Trayan va Adrian
D
Tiberiy va Klavdiy
5
Trayan ustunida qanday manzara tasvirlangan?
A
Saklar bilan urush manzaralari
B
Skiflar bilan urush manzaralari
C
Daklar bilan urush manzaralari
D
Xunnlar bilan urush manzaralari
6
. Kim Rim imperiyasi asoschisiga aylandi?
A
Flaviy Vespasian
B
Mark Antoniy
C
Tiberiy Grakx
D
Oktavian Avgust
7
. Yunonistonning qaysi qismida Brut qo’shin tuzib, Rimga jiddiy xavf solib turadi?
A
Sharqiy
B
Shimoliy
C
Janubiy
D
G’arbiy
8
. Rim imperiyasining "oltin asri"?
A
I asr o'rtalari
B
II asr boshlarida
C
IV asr o'rtalari
D
III asr o'rtalari
9
Qachon Yuliy Sezar hukmronligi tugadi?
A
Mil. avv. 47-yil
B
Mil. avv. 46-yil
C
Mil. avv 45-yil
D
Mil. avv. 44-yil
10
Kim Misr malikasi Kleopatraga uylanadi?
A
Tiberiy Grakx
B
Oktavian Avgust
C
Mark Antoniy
D
Flaviy Vespasian
11
. Kim Rimda mil. avv. 49-yilda yakkahokimlik uchun oshkora kurashni boshlab yubordi?
A
Mark Krass
B
Pompey
C
Yuliy Sezar
D
Trayan
12
Qachon Trayan imperator taxtini egalladi?
A
97-yil
B
99-yil
C
98-yil
D
100-yil
13
Yuliy Sezarni o'ldirish fitnasiga kim boshchilik qiladi va uning tarafdorlari qayerga qochib ketishga majbur bo'ladilar?
A
Mark, Italiya
B
Brut, Yunoniston
C
Bess, Mesopotamiya
D
Maks, Misr
14
. Oktavian Sezarning kimi edi?
A
Ukasi
B
Nevarasi
C
Jiyani
D
O’g’li
15
. Kleopatra va Antoniy qaysi shaharga qochadilar?
A
Aleksandriya
B
Gekatompil
C
Trapezund
D
Sirakuza
16
Sezar Rim taxtini egallaganidan 20 yil o’tib, …
A
Oktavian imperator deb, Rim esa imperiya deb e’lon qilindi.
B
Mark Antoniy halok bo’ldi va Oktavian butun Rimning hukmdoriga aylandi.
C
Yunoniston qirg’og’i yaqinida Oktavian va Mark Antoniy flotlari o’rtasida jang bo’lib o’tdi.
D
Sezar Senat yig’ilishiga borganida fitna oqibatida o’ldirildi.
17
. Nikoh sovg'asi tariqasida kim Kleopatraga Rimning sharqiy provinsiyalarini beradi?
A
Mark Antoniy
B
Oktavian Avgust
C
Tiberiy Grakx
D
Flaviy Vespasian
18
. Qachon Oktavian qo’shin bilan Misrga yetib keldi?
A
Mil. avv. 29-yil
B
Mil. avv. 31-yil
C
Mil. avv. 30-yil
D
Mil. avv. 32-yil
19
. Kimning davrida Rimda ko'plab saroylar va ibodatxonalar bunyod etildi?
A
Oktavian Avgust
B
Tiberiy Grakx
C
Mark Antoniy
D
Flaviy Vespasian
20
. Qachon Antoniy va Oktavian flotlari o'rtasida jang bo'ldi?
A
Mil. avv. 30-yil
B
Mil. avv. 31-yil
C
Mil. avv. 29-yil
D
Mil. avv. 32-yil
21
. Kim Rimga boruvchi yo'ldagi Rubikon daryosidan kechib o'tar ekan, u shunday degan: "Qur'a tashlandi!"?
A
Yuliy Sezar
B
Pompey
C
Mark Krass
D
Trayan
22
. Spartak qo‘zg‘oloni tor-mor etilganidan keyin kimlar hokimiyat uchun ancha vaqt kurash olib bordilar?
A
Krass va Antoniy
B
Krass va Pompey
C
Oktavian va Pompey
D
Antoniy va Pompey
23
. Trayan ustuni qayerda qurilgan?
A
London
B
Parij
C
Rim
D
Berlin
24
Trayan zamonida qaysi hududlar Rim imperiyasi tarkibiga kirdi?
A
Makedoniya va Suriya
B
Suriya va Frakiya
C
Suriya va Mesopotamiya
D
So'g'diyona va Marg'iyona
25
. Qachon Oktavian Senatdan imperator unvoni va Avgust laqabini oldi?
A
Mil. avv. 29-yil
B
Mil. avv. 31-yil
C
Mil. avv. 30-yil
D
Mil. avv. 32-yil
26
. Yuliy Sezar dinori nechanchi yillarga tegishli?
A
Mil. avv.49-48-yy
B
Mil. avv.47-46-yy
C
Mil. avv 46-45-yy
D
Mil. avv. 48-47-yy
27
Rimda galliya urushlaridagi g'alabalar tufayli kimning nufuzi va obro'yi ancha ortdi?
A
Yuliy Sezar
B
Trayan
C
Pompey
D
Mark Krass
28
. Mark Antoniy va Oktavian bilan ittifoq tuzdi, shundan keyin ...
A
Oktavian Rimning Shimoliy qismini, Antoniy esa Janubiy qismini o’z qo’liga oldi
B
Oktavian Rimning G‘arbiy qismini, Antoniy esa Sharqiy qismini o’z qo’liga oldi
C
Oktavian Rimning Sharqiy qismini, Antoniy esa G’arbiy qismini o’z qo’liga oldi
D
Oktavian Rimning Janubiy qismini, Antoniy esa Shimoliy qismini o’z qo’liga oldi
29
. Qachon Rimda muntazam yollanma qo‘shinlarga tayanuvchi harbiy boshliqlar real kuchga aylandilar?
A
III asr o'rtalari
B
II asr boshlarida
C
Mil.avv. I asrda
D
Mil. I asrda
30
Qaysi mamlakat qirg'oqlarida Antoniy va Oktavian flotlari o'rtasida jang bo'ldi?
A
Italiya
B
Mesopotamiya
C
Yunoniston
D
Misr