Tarix
1
Milodiy 476-yilda german qabilalarining Rimdagi yollangan qo`shini sarkardasi ...... so`nggi imperator Romulni taxtdan ag`darib tashladi va imperator unvoni nishonini qayerga jo`natdi?
A
Kaligula, Suriyaga
B
Odoakr, Konstantinopolga
C
Alarix. Galliyaga
D
Attila, Yunonistonga
2
. Qachon Rim imperiyasining poytaxti deb Bosfor bo'g'ozidagi Vizantiy shahri e'lon qilindi?
A
332-yil
B
330-yil
C
331-yil
D
329-yil
3
. IV asrning oxirida Rim imperiyasi ikkiga bo’linib ketgach, Sharqiy Rim imperiyasiga qaysi hududlar kirgan? 1) Yevropa 2) Kichik Osiyo 3) Shimoliy Afrika 4) Misr 5) Italiya 6) Bolqon yarimoroli.
A
2, 4, 6
B
2, 4, 5
C
1, 3, 6
D
1, 3, 5
4
. Xunnlar kim boshchiligida Italiyaga bostirib kirdilar?
A
Antiox
B
Attila
C
Alarix
D
Alkuin
5
. Kimning o'limidan so'ng Rim imperiyasi uning ikki o'g'li o'rtasida G'arbiy va Sharqiy qismlarga taqsimlandi?
A
Feodesiy
B
Trayan
C
Adrian
D
Konstantin
6
Kimlar Rimda o'zlari bilan olib ketolmaydigan hamma narsani nobud qildilar?
A
Franklar
B
Vandallar
C
Gotlar
D
Xunnlar
7
IV asrning oxirida Rim imperiyasi ikkiga bo’linib ketgach, G’arbiy Rim imperiyasiga qaysi hududlar kirgan? 1) Yevropa 2) Kichik Osiyo 3) Shimoliy Afrika 4) Misr 5) Italiya 6) Bolqon yarimoroli.
A
1, 3, 6
B
2, 4, 6
C
1, 3, 5
D
2, 4, 5
8
. Kimning zamonida Rim imperiyasining poytaxti deb Bosfor bo'g'ozidagi Vizantiy shahri e'lon qilindi?
A
Feodesiy
B
Konstantin
C
Trayan
D
Adrian
9
Quyida berilgan Rim imperatorlarining hukmronlik yillariga qaysi voqealar yuz berganligi to'g'ri ko'rsatilgan javobni belgilang. 1) Konstantin 2) Trayan 3) Yuliy Sezar 4) Oktavian a) Rim imperiyasiga asos solindi b) Suriya va Mesopotamiya Rim imperiyasi tarkibiga kirdi c) Rim imperatori va diktatoriga aylandi d) Shahardagi barcha eski binolar buzib tashlandi
A
1-d, 2-b, 3-c, 4-a
B
1-b, 2-c, 3-d, 4-a
C
1-d, 2-a, 3-b, 4-c
D
Shahardagi barcha eski binolar buzib tashlandi
10
. Qachon Rimga germanlarning vandal qabilalari hujum qildi?
A
454-yil
B
453-yil
C
456-yil
D
455-yil
11
So'nggi Rim imperatori?
A
Maksim
B
Simon
C
Valent
D
Romul
12
. Qachon Alarix boshchiligidagi gotlar Rimni qurshab oldilar?
A
409-yil
B
411-yil
C
410-yil
D
412-yil
13
. Rim imperatorlariga oid fikrlarning qaysi birida xatolik mavjudligini aniqlang.
A
Miloddan avvalgi I asr o’rtalarida Sezar Rim imperatori va diktatoriga aylandi.
B
Trayan davrida Dunay bo’ylarida yashovchi daklar bilan urushlar olib borildi.
C
Oktavian Senatdan imperator unvonini va Avgust laqabini olgan
D
Imperator Konstantin vafotidan keyin Rim imperiyasi uning ikki o’g’li tomonidan taqsimlab olindi.
14
Qachon Rim imperiyasi G'arbiy va Sharqiy qismlarga taqsimlandi?
A
393-yil
B
394-yil
C
396-yil
D
395-yil
15
. Rimliklar kimlarga “varvarlar” deyishgan?
A
Rim tilidan boshqa tilda so’zlashuvchilarni
B
Nisbatan madaniy rivojlanish jihatidan ancha quyi pog‘onasida turuvchi qabilalarni
C
Qullarni
D
Buzg’unchi qabilalarni
16
. Rim imperiyasi chegaralarining qaysi tarafidan jangovar qabilalar paydo bo‘ldilar?
A
Janubi-g’arbiy
B
Shimoli-g‘arbiy
C
Janubi-sharqiy
D
Shimoli-sharqiy
17
Iso payg'ambarni o'lim jazosiga mahkum etgan Rim noibi?
A
Ovidiy Nazon
B
Emiliy Pavel
C
Fulviy Flakx
D
Pontiy Pilot
18
. Qaysi sanadan O'rta asrlar tarixi boshlanadi?
A
474-yil
B
473-yil
C
475-yil
D
476-yil
19
. Kimlar ikki hafta davomida Rimni taladilar?
A
Franklar
B
Gotlar
C
Vandallar
D
Xunnlar
20
Qaysi shaharni "boqiy shahar" deya ta'riflashgan?
A
Sparta
B
Suza
C
Afina
D
Rim
21
. Qachon Rim imperiyasining kuch-qudrati zaiflasha boshladi?
A
III asr
B
II asr
C
I asr
D
IV asr
22
Qachon xunnlar Italiyaga bostirib kirdilar?
A
451-yil
B
455-yil
C
410-yil
D
452-yil