Tarix
1
. «Rim tarixi»ni kim yozgan?
A
Plutarx
B
Tatsit
C
K. Kursiy Ruf
D
Tit Liviy
2
. Lotinchada “ L ” qaysi raqamni anglatgan?
A
50
B
40
C
10
D
30
3
. Iso payg'ambarni qaysi tog'da xochga tortganlar?
A
Golgofa
B
Vezuviy
C
Lasko
D
Olimp
4
. "Barcha xudolar inodatxonasi" bu?
A
Parfenon
B
Artemida
C
Galikarnas
D
Panteon
5
Rimda fanning turli tarmoqlariga oid kitoblarning aksariyati qaysi tilda yozilgan edi?
A
Lotin
B
Ispan
C
Yunon
D
Nemis
6
Iso payg'ambar necha nafar havoriylari bilan Falastin bo'ylab sayohat qilib, Xudo oyatlari haqida hikoya qilib beradi?
A
10
B
12
C
9
D
11
7
Betonni kimlar ixtiro qilishadi?
A
Yunonlar
B
Xitoyliklar
C
Hindlar
D
Rimliklar
8
. Rimda ta’lim jarayonida bolalar mum qoplangan taxtachalarga nima bilan yozishgan?
A
A,C
B
Still
C
Qilqalam
D
Yog’och tayoqcha
9
Yunonchadan tarjima qilganda qaysi so'z "Xushxabar" ma'nosini anglatadi?
A
Urbanizatsiya
B
Indulgensiya
C
Astrolyabiya
D
Yevangeliya
10
Xristian dini qachon vujudga kelgan?
A
I asr
B
IV asr
C
III asr
D
II asr
11
Rim tarixchilari? 1. Pompey Trog 2. Ktesiy 3. Arrian 4. Tit Liviy 5. Tatsit 6. Plutarx
A
1-3-5
B
4-5-6
C
1-2-3
D
2-4-6
12
. Gumbaz shaklida ustunlarsiz qurilgan ibodatxona?
A
Panteon
B
Parfenon
C
Galikarnas
D
Artemida
13
. Rimdagi ulug’vorlik namunasi sifatida hozirgacha saqlanib qolgan inshoot bu ...?
A
Artemida
B
Panteon
C
Kolizey
D
Parfenon
14
. Qayerga yer yuzidagi ilk odam - Odam ato dafn etilgan?
A
Vezuviy
B
Olimp
C
Lasko
D
Golgofa
15
. Siyosiy arbob bo‘lishni istagan har bir kishi ... ni o‘zlashtirgan?
A
Grammatika
B
Ritorika
C
Dialektika
D
Filosofiya
16
Rimda qaysi tilni o'rganishga alohida e'tibor qaratilgan?
A
Nemis
B
Lotin
C
Ispan
D
Yunon
17
. Milodiy asr boshlarida Rim shahri haqida to’qilgan bir maqolni belgilang.
A
“Barcha yo’llar Rimga boradi”
B
“ Dunyo poydevori bu – Rim “
C
“Hamma Rimdan qo’rqadi ”
D
“ Rim dunyo poytaxti”
18
. Qaysi tarixchi «Makedoniyalik Aleksandr tarixi» asarini yaratgan?
A
Tatsit
B
K. Kursiy Ruf
C
Plutarx
D
Tit Liviy
19
. Qadimgi Rimdagi o’rta maktab – grammatikalarda qaysi fanlar o’qitilgan? 1) hisob va yozishni o’rganish 2) tarix 3) geometriya 4) ritorika 5) geografiya 6) musiqa 7) mantiq 8) astronomiya.
A
2, 3, 5, 6, 7, 8
B
1, 2, 3, 5, 6, 8
C
2, 3, 4, 5, 6, 8
D
2, 3, 5, 6, 8
20
. Yunoncha “ termos” so’zi qanday ma’noni anglatgan?
A
Tezlik
B
Bug’
C
Issiq
D
Kenglik
21
. Rivoyatga ko'ra qaysi imperator xristianlik ramzini o'z askarlari qalqonlariga chizishga buyurgan va g'alabaga erishgan?
A
Konstantin
B
Adrian
C
Trayan
D
Feodesiy
22
. Quyidagi me’morchilik uslublaridan qaysi biri qadimgi Rim davlati davriga taalluqli emas?
A
Ion uslubi
B
Korinf uslubi
C
Doriy uslubi
D
Gotika uslubi
23
Kimning shogirdlari havoriylardir?
A
Asad
B
Nuh
C
Iso
D
Muso
24
. Rimda suv quvurlarini jarlar, daralar va vodiylardan o‘tkazish uchun qurilgan inshoot bu?
A
Exskavat
B
Akveduk
C
Katapult
D
Tramplin
25
. Qaysi tarixchi yunon-rim sarkardalari hayoti haqida kitob yozib qoldirgan?
A
K. Kursiy Ruf
B
Plutarx
C
Tatsit
D
Tit Liviy
26
. Xristianlar jamoalariga kim peshvolik qiladi?
A
Apostol
B
Yepiskop
C
Kardinal
D
Patriarx
27
Rimda badavlat xonadon farzandlari necha yoshdan maktabga qatnar edi?
A
8 yosh
B
7 yosh
C
5 yosh
D
6 yosh
28
. Iso payg'ambar shogirdlari qanday ataladi?
A
Patriarx
B
Apostol
C
Yepiskop
D
Kardinal
29
. "Xudoning o'g'li" nomini olgan Iso payg'ambar qaysi shaharda tug'ilgan?
A
Makka
B
Nazaret
C
Quddus
D
Vifleem
30
. Qaysi imperator xristianlik boshqa dinlar bilan teng bir din deb e'lon qilingan farmon chiqardi?
A
Adrian
B
Trayan
C
Konstantin
D
Feodesiy
31
. Qachon Rim eng yirik va aholisi ko'p shahar edi?
A
IV asr
B
II asr
C
III asr
D
I asr
32
. Iso Masih haqidagi rivoyatlar qanday nom olgan?
A
"Qur'on"
B
"Avesto"
C
"Injil"
D
"Bibliya"