Tarix
1
. Memfis shahri qayerda joylashgan?
A
Quyi Misrda
B
O‘rta Misrda
C
Yuqori Misrda
D
Sinayda
2
. Qaysi podsholik fir'avnlari Janubiy Falastin yerlari va Nubiya shimolini Misrga qo‘shib olishga muyassar bo‘ldilar?
A
Qadimgi podsholik
B
Ilk podsholik
C
O‘rta podsholik
D
Yangi podsholik
3
. Sinay yarimorolidan shimolroqda qayer joylashgan edi?
A
Kavkaz va Finikiya
B
Bolqon
C
Yaman va Nubiya
D
Falastin
4
. Fir'avn so‘zining ma'nosi?
A
"Ulug‘ xonadon"
B
"Oliy unvon"
C
"Quyosh o‘g‘li"
D
"Katta odam"
5
. Giksoslar qanday xalq(qabila) edi?
A
Ko‘chmanchi
B
Dengiz
C
O‘troq
D
Savdogar
6
Tutmos II davrida qaysi hududlar bosib olindi?
A
A, B,C
B
Finikiya
C
Falastin
D
Suriya
7
. Misr janubda qaysi davlat bilan chegaradosh?
A
Nubiya
B
Liviya
C
Giksoslar
D
Suriya
8
. Mil. avv. XVIII asrda kimlar Misrga hujum qildi?
A
giksoslar
B
xettlar
C
Axeylar
D
Doriylar
9
. Misrni bosib olgan forslarning shahanshohi?
A
Kserks
B
Tutmos
C
Kir II
D
Kambiz II
10
. Yangi podsholik davrida bosqinchi sifatida qayerlarga hujumni boshlab yuboradilar?
A
Sinay yarim oroli\
B
Nubiya va Old Osiyo
C
Falastin va Finikiya
D
Old Osiyo va Liviya
11
. Sinay yarimorolidan nima qazib olinar edi?
A
Bronza
B
Temir
C
Mis
D
Oltin
12
Quyidagilardan noto‘g‘ri javobni toping?
A
Giksoslar qo‘shinida bir askar otni boshqarsa, ikkinchisi kamondan o‘q uzgan
B
Yuqori Misrni bosib olgan giksoslar misrliklarning shahar va qishloqlariga hujum qiladilar, aholisini asirlikka haydab ketadi
C
O‘rta podsholik mayda “nom”larga bo‘linib, giksoslarga soliq to‘lar edilar
D
Giksoslarning asosiy kuchi jangovar aravalar bo‘gan
13
. Nima Yangi podsholik firavnlari sillasini quritgan va podsholik alohida “nom” larga tarqalib ketishiga sabab bo‘ladi?
A
Iqtisodiy tanazzul
B
Giksoslar bilan raqobat
C
Forslarning hujumi
D
Mahalliy qabilalar bilan urush
14
. Giksoslar qachon Misrga hujum qiladilar?
A
Mil. avv. XIII asr
B
Mil. avv XVIII asr boshi
C
Mil. avv XIV asr o‘rtasi
D
Mil. avv. XVIII asr oxiri
15
. Qadimgi Misr podsholigi davrida …
A
Sinay yarim oroli bosib olindi, Nubiya va Liviyaga yurishlar qilindi
B
janubiy Falastin yerlari va Nubiyaning shimoli zabt etildi
C
Old Osiyo va Liviya zabt etildi, Sinay yarim oroli aholisi o‘lpon to‘lay boshladi
D
deyarli butun Nubiya va Falastin yerlari zabt etildi, Liviya qabilalari o‘lpon to‘lay boshladi
16
. Qaysi fir'avn zamonidan Yangi podsholik davri boshlandi?
A
Ramzes
B
Menes
C
Yaxmos
D
Tutmos III
17
. Misrliklar Nubiyaga Nil bo‘ylab nimalarni ayirboshlash uchun borishgan? 1. oltin 2. fil suyagi 3. yog‘och 4. qog‘oz 5. qatron 6. mis
A
1, 2, 3, 4, 6
B
1, 2, 5, 6
C
1, 2, 3, 5
D
2, 4, 5
18
. Misr o‘rta podsholik davrida egallagan hududlarni aniqlang. 1) Arabiston yarim oroli; 2) Sinay yarim oroli; 3) Liviya; 4) Falastin; 5) Nubiya; 6) Janubiy Falastin; 7) Shimoliy Nubiya; 8) Suriya
A
4, 5, 7
B
6, 7
C
1, 2, 3, 5
D
4,5
19
. Qaysi podsholik davrida mahalliy qabilalar Misrga soliq to‘lay boshlaydilar?
A
Qadimgi podsholik
B
So‘ngi podsholik
C
O‘rta podsholik
D
Yangi podsholik
20
. Qaysi mamlakatlar mis va temir rudasiga hamda boshqa foydali qazilmalarga boy bo‘lgan
A
Nubiya
B
Falastin va Suriya
C
Bolqon va Liviya
D
Finikiya
21
Giksoslar istibdodidan xalos bo‘lish taraddudiga tushib qolgan "nom" lar hukmdorlari qaysi shahar tevaragida birlasha boshlashdi?
A
Fiva
B
Memfis
C
Abidos
D
Geliopol
22
. Qaysi podsho davrida Old Osiyoda misrliklar hukmronligi o‘rnatildi?
A
Tutmos II
B
Ramzes
C
Yaxmos I
D
Tutmos III
23
. Qaysi podsholik davrida Sinay yarimoroli bosib olindi?
A
Qadimgi podsholik
B
O‘rta podsholik
C
yangi podsholik
D
Ilk podsholik
24
. Qaysi shahar orqali o‘tadigan yo‘l Sinay yarmoraliga olib borgan?
A
Sans
B
Memfis
C
Avarna
D
Asvon
25
Qaysi fir'avn giksoslarni tor-mor etib, bosqinchilarni Misrdan haydab chiqardi?
A
Tutmos
B
Ramzes
C
Yaxmos
D
Menes
26
Qayerga misrliklar Nil bo‘ylab tovarlarini ayriboshlash uchun borishardi?
A
Liviya
B
Suriya
C
Finikiya
D
Nubiya
27
. Misrliklarning qo‘shini qanday ko‘rinishda edi?
A
Piyoda
B
Otliq
C
suvoriy
D
Dengiz floti
28
. Qaysi shahar hukmdorlari giksoslarga itoat qilmadilar?
A
Fiva
B
Afina
C
Memfis
D
Geliopol
29
. Misr g‘arbida qaysi cho‘l joylashgan?
A
Suriya cho‘li
B
Liviya cho‘li
C
Sahroyi Kabir
D
Sinay cho‘li
30
Misrliklarda hosildorlik xudosi?
A
Xapi
B
Isida
C
Set
D
Apis
31
. Mil. avv. VII asrda Misr …
A
iqtisodiyoti va madaniyati yuksalishi boshlandi
B
giksoslar tomonidan bosib olindi
C
Eron Ahamoniylari tomonidan bosib olindi
D
o‘z qudratining cho‘qqisiga erishdi
32
. Falastinning yonboshida qayer joylashgan edi?
A
Suriya
B
Nubiya
C
Finikiya
D
Liviya
33
Qayerdan misrliklar hunarmandlar yasagan buyumlar va nodir qimmatbaho toshlarni olib kelishardi?
A
Falastin va Suriya
B
Yaman va Nubiya
C
Bolqon va Liviya
D
Kavkaz va Finikiya
34
. Liviya aholisi mashg‘uloti?
A
Dehqonchilik
B
hunarmandchilik
C
chorvachilik
D
Savdo
35
Qachon Misr yana yagona davlatga birlashdi?
A
Mil. avv. V asr
B
Mil. avv. VIII asr
C
Mil. avv. VI asr
D
Mil. avv. VII asr
36
. Misrliklar hosildorlik xudosi qanday ko‘rinishda tasvirlangan
A
qo'y
B
Sigir
C
Buqa
D
cho'chqa
37
. Misrni forslar qachon bosib oldi?
A
Mil. avv. 529-yil
B
Mil. avv. 528-yil
C
Mil. avv. 527-yil
D
Mil. avv. 525-yil
38
. Forslardan ulkan lashkar to‘plagan shahanshoh kim edi?
A
Kambiz II
B
Kserks III
C
Kir II
D
Doro III