Tarix
1
Qaysi davlatda xudolar odamlar orasida yashaydi deb hisoblashgan?
A
Italiya
B
Yunoniston
C
Misr
D
Mesopotamiya
2
. Isida kimning xotini?
A
Xapi
B
Ptax
C
Amon
D
Osiris
3
. Qaysi xudo Misrning ilk podsholaridan biri bo‘lgan?
A
Ptax
B
Amon
C
Xapi
D
Osiris
4
. Qaysi davlatda hukmdorlar hamma ishni o‘zining samoviy otasi amri bilan amalga oshiradi?
A
Yunoniston
B
Misr
C
Mesopotamiya
D
Italiya
5
. Misrliklarda Nil xudosi, hayotning birlamchi manbayi va posboni hisoblangan xudo?
A
Isida
B
Set
C
Xapi
D
Apis
6
. Qachondan boshlab quyosh xudosi fir'avnlarning bosh ilohi va homiysi hisoblangan?
A
Mil. avv. 2 ming yillikda
B
Mil. avv. 1 ming yillikda
C
Mil. avv. 3 ming yillikda
D
Mil. avv. 4 ming yillikda
7
. Misrda odamlar va xudolar o‘rtasida kimlar vositachi bo‘lishgan?
A
Folbinlar
B
Kohinlar
C
Fir’avnlar
D
Xaykallar
8
. Misrliklarda marhumlar, mumiyolanganlar xudosi?
A
Anubis
B
Tot
C
Xatxor
D
Maat
9
Misrliklarda yerosti saltanati xudosi?
A
Ptax
B
Xapi
C
Osiris
D
Amon
10
. Misrliklarda qaysi xudo shunchalik qudratliki, uni asl qiyofasida ko‘rishning iloji yo‘q?
A
Ptax
B
Ra
C
Osiris
D
Amon
11
Misrliklarda oy, donishmandlik xudosi?
A
Tot
B
Maat
C
Anubis
D
Xatxor
12
. Misirliklarda Firavnlar hamma ishni kimning amri bilan bajaradi degan qarash mavjud edi?
A
A va C
B
Samoviy otasi
C
Bosh kohin
D
Quyosh xudosi
13
Misrda fir'avnlar qaysi xudo o‘g‘illaridir?
A
Xapi
B
Osiris
C
Amon Ra
D
Ptax
14
. Qadimgi Misr xudolaridan bo‘lgan Xatxorga quyidagi xususiyatlarning qaysi biri taalluqli emasligini aniqlang?
A
musiqa xudosi
B
go‘zallik xudosi
C
sevgi
D
she’riyat xudosi
15
Nima uchun barcha marhumlar mumyolangan?
A
Anubis oldida yaxshi ko‘rinishi uchun
B
Ichki a’zolari yaxshi saqlanishi uchun
C
Osiris oldida go’zal qiyofada qad rostlash uchun
D
Tabiatni iflos qilib yubormaslik uchun
16
Misrliklarda haqiqat, adolat va xudosi?
A
Anubis
B
Maat
C
Tot
D
Xatxor
17
. Misrliklar - “xudolarning bir qancha joni bo‘ladi: biri hayvonlarda va yana biri … da bo‘ladi” deb hisoblashgan. Nuqtalar o‘rnida nima nazarda tutilgan?
A
Haykallarda
B
Kohinlarda
C
Fir’avnlarda
D
Odamlarda
18
. Misrliklarda Quyosh xudosi?
A
Ra
B
Osiris
C
Amon
D
Ptax
19
. Misr fir'avnlarining bosh ilohi va homiysi hisoblangan xudo?
A
Amon-Ra
B
Isida-Tot
C
Ptax-Set
D
Apis-Maat
20
Misrliklarda musiqa, go‘zallik va sevgi xudosi?
A
Tot
B
Xatxor
C
Maat
D
Anubis
21
Misrliklarda Fiva shahri homiysi?
A
Ra
B
Osiris
C
Amon
D
Ptax
22
Ptax degan xudoning yer yuzidagi qiyofasi?
A
Set
B
Xapi
C
Isida
D
Apis
23
. Qadimgi Misr podsholigining poytaxti Memfis shahrining xudosi?
A
Ra
B
Ptax
C
Amon
D
Osiris
24
. Set qaysi xudoni o‘ldiradi?
A
Ptax
B
Osiris
C
Xapi
D
Amon
25
. Osiris o‘z xalqini nimaga o‘rgatadi?
A
Chorvachilik
B
Hunarmandchilik
C
Dehqonchilik
D
Quruvchilik
26
. Mil. avv. nechanchi ming yillikdan boshlab Amon-Ra Misr fir’avnlarining bosh ilohi va homiysi hisoblangan?
A
mil. avv. III ming yillik
B
mil. avv. II ming yillik
C
mil. avv. I ming yillik
D
mil. avv. IV ming yillik
27
. Qaysi xudo belida va peshonasida oq qashqasi bo‘lgan qora ho‘kiz timsolida tasavvur etilgan?
A
Isida
B
Apis
C
Set
D
Xapi
28
. Isida qaysi xudoni mumiyolagan va qayta tiriltirgan?
A
Osiris
B
Ptax
C
Amon
D
Xapi
29
. Misrliklarda tabobat xudosi?
A
Tot
B
Maat
C
Xatxor
D
Anubis