Tarix
1
Qaysi podsholiklar davrida misrliklar ulkan piramidalar barpo qilganlar?
A
Qadimgi va O‘rta podsholik
B
Ilk va So‘ngi podsholik
C
Yangi va So‘ngi podsholik
D
O‘rta va yangi podsholik
2
. Misrliklar fikricha,marhumlar saltanatidagi hayot ....?
A
Osiris sudining natijalariga bog‘liq
B
Mumiyoning go‘zal yuziga bog‘liq
C
Piramidaning qurilishiga bog‘liq
D
Insonning yaxshi ishlariga bog‘liq
3
. Fir'avnning mumiyolangan jasadi solingan toshtobut qanday ataladi?
A
Changak
B
Tabarzin
C
Nekropol
D
Sarkofag
4
Tanasi arslonniki va boshi odamnikisimon bo‘lgan ulkan haykallar qanday ataladi?
A
Amulet
B
Kentavr
C
Mumiyo
D
Sfinks
5
. Piramida so‘zi qanday ma’noni anglatadi?
A
Ibodatxona
B
Fir’avanlar qabri
C
Maqbara
D
A va C
6
. Xufu piramidasiga qancha tosh ishlatilgan?
A
2 mln
B
1 mln
C
2,5 mln
D
1,5 mln
7
. Misrliklar inson jasadini nima uchun mumiyolashgan?
A
Marhumlar saltanatida umrini davom ettirishi uchun
B
Jasad chirib yo‘qolib ketmasligi uchun
C
Tabiatni iflos qilib yubormaslik uchun
D
Osiris qarshisida go‘zal qiyofada qad rostlash uchun
8
Misrda nimalar fir'avnni himoya qilishi va o‘zga hayotga o‘tayotganda unga yordam berishi mo‘ljallangan?
A
Ziyofatlar va musobaqalardan iborat bitiklar
B
Jangnomalar va urushlardan iborat bitiklar
C
Yilnomalar va sulolalardan qolgan bitiklar
D
Munojotlar va qarg‘ishlardan iborat bitiklar
9
. Jasadni kimlar mumyolashgan
A
Qarindoshlari
B
A va C
C
Qullar
D
Kohinlar
10
. Eng mashhur piramidalar?
A
Panteon, Parfenon, Giza
B
Senmut, Edfu, Denter
C
Xufu, Xafra, Menkaura
D
Joser, Snofru, Ramzes
11
. Qadimgi misrda ” Sahro shohi” nima?
A
Mumiyo
B
Kentavr
C
Sfinks
D
Amulet
12
. Misrliklarda Bastet qanday hayvon qiyofasida gavdalangan?
A
Burgut
B
Qo‘ng‘iz
C
Mushuk
D
Ho‘kiz
13
. Osiris sudiga ko‘ra agar tarozi pallalari teng kelsa marhum…?
A
Boqiy hayotga erishadi
B
Qayta tiriladi
C
Badbashara mahluqlarga yem bo‘ladi
D
nargi dunyoda ajoyib sharoitda umrini davom ettiradi
14
. Xufu, Xafra, Menkaura piramidalari Misrning qaysi shahri yonida barpo etilgan?
A
Abidos
B
Geliopol
C
Memfis
D
Fiva
15
Xufu piramidasi qachon qurilgan?
A
Mil. avv. 2800-yil
B
Mil. avv. 2600-yil
C
Mil. avv. 2700-yil
D
Mil. avv. 2500-yil
16
. Xufu piramidasining balandligi?
A
148 metr
B
146 metr
C
145 metr
D
147 metr
17
Piramidalar qancha vaqtdan beri o‘zgarmasdan turibdi?
A
3000 yil
B
2700 yil
C
2500 yil
D
4000 ming yil
18
. Misrliklarda Bastet qanday xudo?
A
Go‘zallik
B
Yovuzlik
C
Ovchilik
D
Tabiblik
19
. Nima uchun qadimgi Misrda dahmalar ichiga munojotlar va qarg‘ishlardan iborat bitiklar yozilgan?
A
kohinlar bunday yozuvlar orqali kishilarni itoat va qo‘rquvda ushlab turishni mo‘ljallashgan
B
ular fir’avnni himoya qilishi va o‘zga hayotga o‘tayotganida unga yordam berishi uchun
C
vafot etgan kishilarning ruhlari ular yordamida xudolarga iltijo qilishlari uchun
D
ular vafot etgan kishilarning ruhlari erkin uchib yurishini ta’minlashi kerak bo‘lganligi uchun
20
. Misrdagi dahmalar ichi nima bilan to‘ldirilgan?
A
Yilnomalar va sulolalardan qolgan bitiklar
B
Jangnomalar va urushlardan iborat bitiklar
C
Munojotlar va qarg‘ishlardan iborat bitiklar
D
Ziyofatlar va musobaqalardan iborat bitiklar
21
Sfinks haykali balandligi qancha?
A
40 met
B
30 metr
C
25 metr
D
20 metr
22
. Piramidalar qurilishi uchun toshlar qayerdan olib kelingan?
A
Falastindan
B
Suriyadan
C
Sinay yarim orolidan
D
Nil sohilidagi tog‘dan
23
Misrda mumiyolash necha kun davom etgan?
A
3 kun
B
70 kun
C
40 kun
D
1 oy
24
Qaysi podsholik davrida boshqa ehrom qurmay qo‘yishdi?
A
So‘nggi podsholik
B
Qadimgi podsholik
C
Yangi podsholik
D
O‘rta podsholik
25
. Osiris sudiga ko‘ra tarozining pallalariga nima qo‘yilgan?
A
Marhumning kallasi va Anubis hassasi
B
Marhumning yuragi va qush pati
C
Keltirgan in’omi va va tovus pati
D
Marhumning ko‘zi va yoqut
26
Quyidagilardan notog‘ri ma’lumotni aniqlang?
A
Fir’avnlar ibodatxonalarga katta-katta boyliklar yerlar hadya etishar edi
B
Kohinlar fir’avnlar va odamlar o‘rtasida vositachi bo‘lishgan
C
Kohinlar qurbonlik o‘tkazishar edi
D
Kohinlar Nil toshqini vaqtini aniq bilishgan
27
. Piramida uchun ishlatilgan har bir tosh og‘irligi qancha edi?
A
2 tonnadan ortiq
B
2,5 tonna
C
1146 kg
D
1 tonnaga yaqin
28
. Piramidalarni qo‘riqlaydiganlar qanday ataladi?
A
Tabarzin
B
Kentavr
C
Nekropol
D
Sfinks
29
. Eng mashhur fir'avn maqbarasi?
A
Tutanxamon
B
Petubastis
C
Mentuxatep
D
Amenxotep