Tarix
1
. Jahondagi barcha xalqlar tarixi nimadan boshlangan?
A
Urug‘chilik tuzumi
B
Qabilachilik tuzumi
C
Feodal tuzumi
D
Ibtidoiy jamoa tuzumi
2
. Quyidagilardan qaysi birida qadimgi odamlarning kata jamoasi mujassam bo‘lgan?
A
Feodal tuzum
B
Urug‘ jamoasi
C
Ibtidoiy to‘da
D
Qabila ittifoqi
3
Insoniyat tarixining boshlang`ich davri bo‘lib, bu paytda barcha mehnat qurollari umumiy bo‘lgan, hamma baravar ishlagan, bu davr qanday ataladi?
A
Urug‘chilik tuzumi
B
Feodal tuzumi
C
Qabilachilik tuzumi
D
Ibtidoiy jamoa tuzumi
4
. Gerodot qachon yashagan va u qayerlik tarixchi?
A
Mil. avv. VII asr. Qadimgi Rim tarixchisi
B
Mil. avv. V asr. Qadimgi Yunon tarixchisi
C
Mil. avv. VIII asr. Qadimgi Xitoy tarixchisi
D
Mil. avv. VI asr. Qadimgi Yunon tarixchisi
5
. Patriarxat bu?
A
Juft oila
B
Ota urug‘i
C
Katta oila
D
Ona urug‘i
6
. ... - turmush va mehnat umumiyligi negizida birlashgan eng qadimgi odamlar jamoasidir?
A
Urug‘ jamoasi
B
Feodal tuzum
C
Ibtidoiy to‘da
D
Qabila ittifoqi
7
. O‘rta tosh davri bu?
A
Paleolit
B
Neolit
C
Eneolit
D
Mezolit
8
O‘rta Osiyo tarixi bo‘yicha eng qadimgi manba?
A
"Injil"
B
"Bibliya"
C
"Avesto"
D
"Qur'on"
9
Qadimgi odamlarning qoldiqlari (skelet va boshchanoq) ni sinchiklab tekshirib ko‘rgan ... ularning tashqi ko‘rinishini qaytadan yaratishga, ming yillar davomida kishilarning tashqi qiyofasida ro‘y bergan o‘zgarishlarni nazardan o‘tkazishga harakat qiladilar?
A
Antropologlar
B
Lingvistlar
C
Etnograflar
D
Arxeologlar
10
. Quyidagi qaysi asarda o‘lkamiz qadimgi aholisi to‘g‘risida ma’lumotlar beriladi ?
A
“Behistun bitiklari”
B
“Geografiya”
C
“Tarix”
D
“Tarixiy yilnomalar”
11
. Ilk paleolit nechanchi mingyilliklarni o‘z ichiga oladi?
A
Mil. avv. 2 mln 200 ming yilliklar
B
Mil. avv. 1 mln 100 ming yilliklar
C
Mil. avv. 4 mln 400 ming yilliklar
D
Mil. avv. 3 mln 300 ming yilliklar
12
. So‘ngi paleolit nechanchi mingyilliklarni o‘z ichiga oladi?
A
Mil.avv. 100 – 40 ming yilliklar
B
Mil.avv. 1 mln – 100 ming yilliklar
C
Mil. Avv. 100 – 12 ming yilliklar
D
Mil.avv 40 – 12 ming yilliklar
13
. Mis-tosh davri bu?
A
Eneolit
B
Neolit
C
Mezolit
D
Paleolit
14
. “Aleksandrning harbiy yurishlari” asari yunoncha atalishi qanday?
A
“Aleksandr aressiyasi”
B
“Aleksandr anabasisi”
C
“Aleksandr derbisi”
D
“Aleksandr urubanans”
15
Matriarxat bu?
A
Katta oila
B
Ota urug‘i
C
Ona urug‘i
D
Juft urug‘i
16
. Quyidagi qaysi voqeadan keyin jamoadagi yetakchilik asta-sekin erkak kishiga o‘ta boshlaydi?
A
Metallurgiya rivoji
B
Buyuk muzlik davri boshlanishi
C
Tevarak atrof haqida bilimlar boyib borishi
D
mehnat qurollari va xo‘jalik shakllari takomillashuvi
17
. Arrian qachon yashagan va u qayerlik tarixchi?
A
IV asr. Qadimgi Misr tarixchisi
B
I asr. Qadimgi Xitoy tarixchisi
C
II asr. Qadimgi Yunon tarixchisi
D
III asr. Qadimgi Rim tarixchisi
18
. “Eneus” so‘zi qaysi tildan olingan?
A
Sanskrit
B
Ingliz
C
Lotin
D
Yunon
19
Behistun qoyalari qayerda joylashgan?
A
Erondagi Mozandaron shahrida
B
Erondagi Hamadon shahrida
C
Erondagi Persepol shahrida
D
Erondagi Kirmonshoh shahrida
20
Nima sabab bilan eng qadimgi urug`chilik tizimi ham yakunlandi?
A
Patriarxatga o‘tilishi bilan
B
Paleolit davriga o‘tish bilan
C
Mezolit davriga o‘tish bilan
D
Matriarxatga o‘tilishi bilan
21
. Tarixda manbalar necha turga bo‘linadi? 1. Arxeologlar manbalar 2. Antropologlar manbalar 3. Yozma manbalar 4. Etnograflar manbalar 5. Moddiy manbalar 6. Lingvistik manbalar
A
1, 3
B
1, 2
C
4, 6
D
3, 5
22
. Gerodot qanday asar yozgan?
A
"Tarixiy yilnomalar"
B
"Tarix"
C
"Geografiya"
D
"Aleksandrning harbiy yurishlari"
23
. Kimlar hozir ham barhayot qabilalar va xalqlarni, qadimgi odamlarning saqlanib qolgan ko‘pgina udumlari, xo‘jalik va madaniyat an'analarini o‘rganadilar?
A
Antropologlar
B
Lingvistlar
C
Arxeologlar
D
Etnograflar
24
. Qadimgi tosh davri bu?
A
Eneolit
B
Paleolit
C
Neolit
D
Mezolit
25
. Kimlar qadim o‘tgan zamonlarda odamlar yashagan manzilgohlarda qazishma ishlarini amalga oshiradilar?
A
Antropologlar
B
Arxeologlar
C
Etnograflar
D
Lingvistlar
26
. "Tarix" asari necha kitobdan iborat?
A
11
B
12
C
9
D
10
27
. Tosh davrining bosqichlarini ketma-ketlikda joylashtiring?
A
Paleolit-Mezolit- Neolit-Eneolit
B
Mezolit-Poleolit-Eneolit-Neolit
C
Eneolit-Neolit- Mezolit- Paleolit
D
Neolit-Eneolit- Paleolit-Mezolit
28
. Quyidagi qaysi asarda O‘rta Osiyo xalqlari madaniyati haqida ma’lumotlar beriladi?
A
“Makedoniyalik aleksandr tarixi”
B
“Geografiya”
C
“Tarixiy yilnomalar
D
“Tarix”
29
. O‘rta paleolit nechanchi mingyilliklarni o‘z ichiga oladi?
A
Mil.avv 40 – 12 ming yilliklar
B
Mil.avv. 100 – 40 ming yilliklar
C
Mil.avv. 1 mln – 100 ming yilliklar
D
Mil. Avv. 100 – 12 ming yilliklar
30
. Makedoniyalik Aleksandrning O‘rta Osiyoga harbiy yurishlari haqidagi ma'lumotlar keltirilgan asar va u kimniki?
A
" Aleksandr yurishlari tarixi", Arrianniki
B
"Aleksandrning harbiy yurishlari", Arrianniki
C
"Aleksandrning yurishi", Arrianniki
D
"Buyuk Aleksandr tarixi", Kvint Kursiy Rufniki
31
. Yangi tosh davri nima deb atalgan?
A
Neolit
B
Eneolit
C
Paleolit
D
Mezolit
32
.... - birgalikda yashagan va mehnat qilgan, umumiy mehnat qurollari va qurol-yarog‘larga ega bo‘lgan qarindoshlar jamoasidir?
A
Urug‘
B
Qabila
C
To‘da
D
Davlat
33
. Strabon qachon yashagan va u qayerlik tarixchi va geograf?
A
Mil. avv. I asr. Rim tarixchisi va geografi
B
Mil. avv. II asr. Misr tarixchisi va geografi
C
Mil. avv. IV asr. Xitoy tarixchisi va geografi
D
Mil. avv. I asr oxiri Yunon tarixchisi va geografi
34
. Kvint Kursiy Ruf qanday asar yozgan?
A
"Makedoniylik Aleksandr tarixi"
B
"Tarix"
C
"Aleksandrning harbiy yurishlari"
D
"Geografiya"
35
. Insoniyat tarixida patriarxat bilan …
A
ishlab chiqaruvchi xo‘jalikka o‘tish amalga oshdi
B
eng qadimgi urug‘chilik tuzumi ham nihoyasiga yetdi
C
ibtidoiy jamoa tuzumi ham o‘z nihoyasiga yetdi
D
buyuk muzlik davri ham o‘z nihoyasiga yetdi
36
. Behistun yozuvlarida qaysi davlatlar sanab o‘tiladi? 1. So‘g‘diyona 2. Midiya 3. Xorazm 4. Parfiya 5. Baqtriya 6. Marg‘iyona
A
2, 4, 5
B
1, 3, 6
C
1, 3, 5
D
2, 4, 6
37
. Arxeologlar insoniyat tarixini ibtidosini nima uchun "tosh davri" deb atashadi?
A
Eng qadimgi odamlar dastlabki mehnat qurollarini suyakdan yasagani uchun
B
Eng qadimgi odamlar dastlabki mehnat qurollarini temirdan yasagani uchun
C
Eng qadimgi odamlar dastlabki mehnat qurollarini sopoldan yasagani uchun
D
Eng qadimgi odamlar dastlabki mehnat qurollarini toshdan yasagani uchun
38
Nimaning topilishi bilan olimlarga qadimgi ming yilliklar tarixini tiklash osonlashdi ?
A
turor joy
B
moddiy manba
C
yozma manba
D
tanga
39
Insoniyat rivojidagi birinchi bosqich kishilarning...?
A
Feodal aloqalarga birlashuvi bo‘lgan
B
Davlat tuzumiga birlashuvi bo‘lgan
C
Urug‘ jamoasiga birlashuvi bo‘lgan
D
Ibtidoiy to‘daga birlashuvi bo‘lgan
40
. Ko‘hna qadamjolarni qazish chog‘ida arxeologlar qayerlik hunarmandlar tomonidan tayyorlangan sopol va metall idishlar, zargarlik buyumlarini topishgan? 1. Misr 2. Xitoy 3. Yunoniston 4. Hindiston 5. Eron 6. Mesopotamiya
A
1, 2, 3
B
4, 5, 6
C
1, 3, 5
D
2, 4, 6
41
. "Avesto" da yurtimizning qadimgi tarixiy viloyatlari- ... aholisi madaniyatlari to‘g‘risida hikoya qilinadi? 1. So‘g‘diyona 2. Midiya 3. Xorazm 4. Parfiya 5. Baqtriya 6. Marg‘iyona
A
2, 4, 6
B
1, 2, 3
C
4, 5, 6
D
1, 3, 5
42
. Strabon qanday asar yozgan?
A
"Tarix"
B
"Geogafiya"
C
"Aleksandrning harbiy yurishlari"
D
"Tarixiy yilnomalar"
43
. Qadimgi manbalarning qaysi birida O‘lkamizning qadimgi tarixiy viloyatlari Baqtriya, So‘g‘diyona, Xorazm aholisi madaniyati to‘g‘risida hikoya qilinadi.
A
Behistun yozuvlari
B
Avesto
C
Gerodotning 'Tarix" asari
D
Sim Syan "Tarixiy yilnomalar"
44
. Behistun yozuvlari qaysi hukmdor buyrug‘i bilan yozilgan?
A
Kserks
B
Kambiz
C
Doro I
D
Kir II
45
O‘zbekistonning qadimgi aholisi bilan Qadimgi Sharq elatlari o‘rtasida keng madaniy aloqalar boshlangan. O‘lkamizdagi o‘sha davrlarga oid ko‘hna qadamjolarni o‘rganish chog‘ida arxeologlar qaysi o‘lkalarning hunarmandlari tomonidan tayyorlangan sopol va metall idishlar, zargarlik buyumlarini topishgan?
A
Hindiston, Xitoy va Vizantiya
B
Hindiston, Arabiston va Kichik Osiyo
C
Hindiston, Eron va Mesopotamiya
D
Hindixitoy, Eron va Mesopotamiya
46
. Kvint Kursiy Ruf qachon yashagan va u qayerlik tarixchi?
A
III asr. Qadimgi Yunon tarixchisi
B
I asr. Qadimgi Rim tarixchisi
C
II asr. Qadimgi Xitoy tarixchisi
D
IV asr. Qadimgi Misr tarixchisi