Tarix
1
Ossuriyaliklarning asosiy mashg'uloti nima edi?
A
Hunarmandchilik va ovchilik
B
Dehqonchilik va chorvachilik
C
Dehqonchilik va savdo-sotiq
D
Chorvachilik va savdo-sotiq
2
. Finikiyaliklarning asosiy mashg’ulotini aniqlang?
A
Chorvachilik
B
Dehqonchilik
C
Hunarmandchilik
D
Savdo-sotiq
3
. Xettlarning asosiy mashg'uloti nima edi?
A
Hunarmandchilik va dehqonchilik
B
Dehqonchilik va savdo-sotiq
C
Chorvachilik va savdo-sotiq
D
Dehqonchilik va Chorvachilik
4
Xett podsholigining poytaxti qaysi shahar bo'lgan?
A
Xattusa
B
Tushpa
C
Suza
D
Nineviya
5
. Isroil podsholigi qaysi podsholikka birlashtirildi?
A
Parfiya
B
Ossuriya
C
Yahudiya
D
Midiya
6
. Kimlar o’z alifbosini Finikiya alifbosidan o'zlashtirib oldilar?
A
Baqtriyaliklar
B
Kushonlar
C
Yunonlar
D
Rimliklar
7
Xett podsholigi qachon tashkil topgan?
A
Mil. avv. XX asr
B
Mil. avv. XVIII asr
C
Mil. avv. XIX asr
D
Mil.avv.XVII asr
8
. Urartu davlati qaysi hududlarda joylashgan? 1. Kavkazorti 2. Turkiyaning Sharqi 3. Ozarbayjon 4. Armaniston 5. Turkiyaning g’arbi
A
1, 2, 3
B
1, 2, 4
C
1, 4, 5
D
1, 3, 5
9
. Isroil podsholigi qachon vujudga keldi?
A
Mil. avv. X asr
B
Mil. avv. XII asr
C
Mil. avv. XI asr
D
Mil. avv. IX asr
10
. "Dengiz xalqlari" qaysi davlat poytaxtini bosib olib, butunlay vayronaga aylantirdi?
A
Urartu
B
Bobil
C
Elam
D
Xett
11
. Ossurlar qanday xalq bo'lgan?
A
Hunarmand
B
Mehmondo'st
C
Jangari
D
Erksevar
12
Urartu davlatining poytaxtini aniqlang?
A
Tushpa
B
Xattusa
C
Nineviya
D
Suza
13
Kimning hukmronligi yillarida Nineviyada eng yirik, sopol taxtachalardan iborat bo'lgan kutubxona mavjud edi?
A
Oshshurbanapal
B
Xammurapi
C
Navuxodonosor II
D
Salmanasar
14
. Qaysi davlatlar birlashib qachon Ossuriya qo’shinini qirib tashlaydi?
A
Bobil va Midiya, mil. avv. 605-yil
B
Urartu va Xett, mil. avv. 607-yil
C
Lidiya va Troya, mil. avv. 607-yil
D
Bobil va Mitanni mil. avv. 605-yil
15
Quyidagi Old Osiyo davlatlaridan qaysi biri Bobil podsholigi tomonidan bosib olinishi oqibatida barham topgan?
A
Tir-Sidon podsholig
B
Isroil podsholigi
C
Urartu podsholigi
D
Yahudiya podsholigi
16
. Qachon Old Osiyo hududida yashagan xalqlarni birlashtirgan ilk davlatlar vujudga kela boshladi?
A
Mil. avv. 1-ming yillik
B
Mil. avv. 4-ming yillik
C
Mil. avv. 2-ming yillik
D
Mil. avv. 3-ming yillik
17
Tarixiy Teyshebaini shahri qayerda joylashgan?
A
Xett
B
Bobil
C
Urartu
D
Elam
18
Quyidagi qaysi javob xato?
A
Mil. avv. VII asrda Karxamish shahri Urartu tarkibida edi
B
Xettlar shimollik xalq bo’lgan
C
Finikiyaliklar alifbosida unli harf bo’lmagan
D
Xettlar urushlarda jangovar aravalar va temir uchli nayzalardan foydalanishgan
19
. Kimlar urushlarda otliq qo’shindan foydalanishgan?
A
Urartlar
B
Mitanniliklar
C
Ossurlar
D
Xettlar
20
. Tir, Sidon, Ugarit singari yirik dengiz bo'yi shaharlari qaysi dengiz sohilida vujudga keldi?
A
Sariq dengiz
B
Qora dengiz
C
Arabiston dengizi
D
O'rtayer dengizi
21
“Bibliya” qaysi xalqlarning diniy kitbi sanaladi?
A
Mesopatamiyaliklar
B
Finikiyaliklar
C
Yahudiylar
D
Bobilliklar
22
. Ossuriyaning ikkita poytaxtini aniqlang?
A
Avval Oshshur, keyin Nineviya
B
Avval Oshshur, keyin Suza
C
Avval Xattusa, keyin Tushpa
D
Avval Nineviya, keyin Xattusa
23
. Qachon Finikiyada 22 undosh harfdan iborat bo'lgan alifbo yaratildi?
A
Mil. avv. X asr
B
Mil. avv. XII asr
C
Mil. avv. XI asr
D
Mil. avv. IX asr
24
. Nechanchi asrlarda Urartu gullab-yashnaydi?
A
Mil. avv. VII-VI asrlarda
B
Mil. avv. VI-V asrlarda
C
Mil. avv. VIII-VII asrlarda
D
Mil. avv. IX-VIII asrlarda