Tarix
1
. Qadimgi odamlar ov oldidan raqsga tushishib nimani mashq qilishgan?
A
Xanjar sanchish
B
Nayza uloqtirish
C
Kamondan o‘q uzish
D
Teri shilish
2
Odamlar ..... bo‘lajak ovda o‘zlariga yordam beradi, deya ishonishgan?
A
Ovga tayyorgarlik ko‘rish marosimi
B
Ibodat qilish
C
Rasmlar
D
Ov oldididan qurbonlik berish
3
. Ilk qoyatosh rasmlari qaysi davrga oid?
A
Ilk paleolit
B
A, B, C
C
So‘nggi paleolit
D
O‘rta paleolit
4
. Sharqiy Afrikadan qaysi odam suyaklari qoldiqlari topilgan?
A
Avstralopitek
B
Sinantrop
C
Zinjantrop
D
Pitekantrop
5
. Termachilik va ovchilik nima deb ataladi?
A
Ishlab chiqaruvchi xo‘jalik
B
Natural xo‘jalik
C
Qishloq xo‘jalik
D
O‘zlashtiruvchi xo‘jalik
6
. O‘rta paleolit davriga oid odam nima deb ataladi?
A
Sinantrop
B
Neandertal
C
Kromanyon
D
Zinjantrop
7
. Nima eng qadimgi tasviriy san`at rivojlanish uchun asos bo‘lib xizmat qildi?
A
Insonni o‘rab turgan muhitda jonlar va ruhlarning mavjudligiga ishonish
B
Odamlarning qoyatosh rasmlarini ko‘plab chizishi
C
Odamning o‘zini qurshab turgan tevarak dunyoni tushinishga intilishi
D
Hayvonot olamidan qo‘rquv
8
. Nima rivojlangan davrda inson o‘zini tabiiy muhitdan hamda hayvonot va o‘simliklar olamidan ajratmagan?
A
Ovchilik
B
A va B
C
Termachilik
D
Chorvachilik
9
Qaysi manzilgohdagi murdaning dafn etilishi dastlabki diniy e'tiqodlar bilan bog‘liq?
A
Selungur
B
Teshiktosh
C
Ko‘lbuloq
D
Zarautsoy
10
. Ilk paleolit odamlari?
A
Avstralopitek, Zinjantrop
B
Pitekantrop, Sinantrop
C
A, C
D
Neandertal, Kromanyon
11
. Odamlarning eng qadimgi mashg‘uloti nima bo‘lgan?
A
Chorvachilik va termachilik
B
Termachilik va ovchilik
C
Dehqonchilik va chorvachilik
D
Ovchilik va dehqonchilik
12
. Nima insonning fikrlash qobiliyati va tafakkurini o‘zgartirib yuboradi?
A
kishilarning yashash uchun kurashi va mehnat hamda ov qurollari yasashni o‘rganishlari
B
Mehnat faoliyati, tevarak olam haqida to‘plagan bilimlari
C
kishilarning yovvoyi hayvonlardan qo‘rqib, to‘da bo‘lib ov qilganliklari
D
odamlarni dunyoni tushunishga intilishlari
13
. Indoneziyaning Yava orolidan qaysi odam suyaklari qoldiqlari topilgan?
A
Pitekantrop
B
Zinjantrop
C
Sinantrop
D
Avstralopitek
14
. Teshiktosh g‘ori qaysi davrga oid?
A
A, B, C
B
So‘nggi paleolit
C
Ilk paleolit
D
O‘rta paleolit
15
. Neandertal vodiysi qayerda joylashgan?
A
Germaniya
B
Fransiya
C
Ispaniya
D
Angliya
16
. Eng qadimgi odamlarning u yoki bu buyumlar omad keltirishiga yoxud balo qazoni bartaraf etishiga e'tiqod qilishlari qanday nomlangan?
A
Fetishizm
B
Totemizm
C
Shovinizm
D
Animizm
17
O‘rta Osiyoda toshdan yasalgan qadimiy mehnat qurollari qayerlardan topilgan?
A
Farg‘ona va Toshkent
B
Samarqand va Buxoro
C
Xorazm va Andijon
D
Navoiy va Jizzax
18
So‘ngi paleolit davriga oid odam nima deb ataladi?
A
Kromanyon
B
Sinantrop
C
Neandertal
D
Zinjantrop
19
. Teshiktosh g‘ori qaysi tog‘dan topilgan?
A
Boysun
B
Urgut
C
Nurota
D
Hisor
20
. Ilk paleolitning oxirgi davrlarida odamlarni yangicha turmush sharoitiga moslashishga nima undadi?
A
O‘q-yoy kashf etildi
B
Dehqonchilik boshlandi
C
Buyuk muzlikning boshlanishi
D
Davlat tashkil topdi
21
Selungur manzilgohi qayerda joylashgan?
A
Buxoro
B
Toshkent
C
Xorazm
D
Farg‘ona
22
. Qoyatosh rasmlaridan eng qadimiylari qayerdan topilgan?
A
Ispaniyadagi Altamir
B
Fransiyadagi Lasko
C
Boshqirdistondagi Kapova
D
A, B, C
23
. Biror hayvon yoki o‘simlik turi bilan qarindoshlik aloqasiga ishonish fanda nima deyiladi?
A
Shovinizm
B
Totemizm
C
Animizm
D
Fetishizm
24
. Ilk paleolitning so‘nggi davrida sodir bo‘lgan voqeani aniqlang.
A
muzlik chekinishi va tezyurar mayda hayvoniar paydo bo‘lishi
B
urug‘ jamoalari shakllanishi
C
buyuk muzlikning boshlanishi
D
ilk diniy tasavurlarning paydo bo‘lishi
25
. Hozirgi qiyofadagi odam?
A
Sinantrop
B
Kromanyon
C
Neandartal
D
Zinjantrop
26
Zinj vodiysi qayerda joylashgan?
A
G‘arbiy Afrikada
B
Sharqiy Afikada
C
Janubiy Afrikada
D
Shimoliy Afrikada
27
. Quyidagi ma’lumotlardan qaysi biri eng qadimgi odamlarning diniy tasavvurlari to‘g‘risida hikoya qiladi.
A
so‘nggi paleolit davriga oid bo‘lgan qoya rasmlarini topilishi
B
odamlarni dunyoni tushunishga intilishlari
C
kishilarning yovvoyi hayvonlardan qo‘rqib, to‘da bo‘lib ov qilganliklari
D
kishilarning yashash uchun kurashi va mehnat hamda ov qurollari yasashni o‘rganishlari
28
. Ko‘lbuloq manzilgohi qayerda joylashgan?
A
Xorazm
B
Buxoro
C
Farg‘ona
D
Toshkent
29
. Teshiktosh g‘oridan topilgan bola jasadi atrofiga nima qo‘yilgan?
A
Sher tishlari
B
Ilon terisi
C
Tog` echkisi shoxlari
D
Fil suyagi
30
. Qaysi davrda hozirgi qiyofadagi odam-kramanyon odam yashagan?
A
So‘nggi paleolit
B
Ilk paleolit
C
O‘rta paleolit
D
A, B, C
31
. Bir tomoni urib o‘tkirlangan tosh qurollari arxeologiya fanida nima deb ataladi?
A
Mikrolit
B
Nukleus
C
Chopper
D
Qirg‘ich
32
Insonni o‘rab turgan muhitda jonlar va ruhlarning borligiga ishonish nima deb ataladi?
A
Fetishizm
B
Shovinizm
C
Totemizm
D
Animizm
33
. Kromanyon g‘ori qayerda joylashgan?
A
Fransiya
B
Angliya
C
Germaniya
D
Ispaniya
34
. 8-9 yashar neandertal bolaning suyaklari qoldiqlari qayerdan topilgan?
A
Teshiktosh
B
Zarautsoy
C
Ko‘lbuloq
D
Selung‘ur
35
. Janubiy Afrikadan qaysi odam suyaklari qoldiqlari topilgan?
A
Sinantrop
B
Pitekantrop
C
Zinjantrop
D
Avstralopitek
36
. Qachon Buyuk muzlash boshlandi?
A
O‘rta paleolitning boshlanish davrlarida
B
Ilk paleolitning oxirida
C
Ilk paleolitning boshlanish davrlarida
D
O‘rta paleolitning so‘ngi davrlarida
37
. Teshiktosh g‘oridan qaysi odam suyaklari qoldiqlari topilgan?
A
Kromanyon
B
Sinantrop
C
Neandertal
D
Zinjantrop
38
Ibtidoiy odamlar sig‘ingan tabiat kuchlari xato berilgan javobni toping
A
Momaqaldiroq
B
Yomg‘ir
C
Vulqon
D
Shamol
39
. Xitoy hududidan qaysi odam suyaklari qoldiqlari topilgan?
A
Sinantrop
B
Zinjantrop
C
Pitekantrop
D
Avstralopitek
40
. Quyidagilardan qoyatosh rasmlar yodgorliklarining eng qadimgilari ketma-ketligi to‘g‘ri berilgan javobni toping.
A
Kapova, Zarautsoy, Teshiktosh
B
Olduvoy, Kapova, Lasko
C
Altamir, Lasko, Kapova
D
Lasko, Yava, Olduvoy
41
. Odam qanday paydo bo‘lganligi haqida ilmiy, diniy, afsonaviy va dunyoviy naqllar mavjud bo‘lib, biz uni qanday ma’lumotlarga tayangan holda o‘rganamiz?
A
Lingvistika va axeologiya
B
Etnologiya va Arxeologiya
C
Antroplogiya va etnologiya
D
Arxeologiya va Antropologiya
42
Nima dastlabki diniy e’tiqodlar bilan bog‘liq edi?
A
Murdani dafn etish
B
Hayvonlarni muqaddas bilish
C
Rassomchilik
D
Ovga tayyorgarlik ko‘rish