Tarix
1
. Germanlarda hunarmandchilikning qaysi sohalari taraqqiy etgan?
A
B, C
B
Zargarlik, teri-konchilik
C
To’qimachilik, yog’ochsozlik
D
Kulolchilik, temirchilik
2
. Germanlarda qabila boshlig’i, zodogonlarning oily vakili, normann qabilalarida harbiy yo’lboshchi nima deb ataladi?
A
Senor
B
Konung
C
Tungin
D
Vasilevs
3
Qaysi voqea germanlar ijtimoiy taraqqiyotini yanada tezlashtirdi?
A
Barcha frank qabilalai ustidan hukmronligini o’rnatilishi
B
Xristian dinini tarqala boshlashi
C
qabila ittifoqining paydo bo’lishi
D
Burgundiya istilo etilishi
4
Qachon "Xalqlarning buyuk ko’chishlari" bo’lib o’tgan ?
A
IX-XI asr
B
VII-VIII asr
C
I-III asr
D
IV-VI asr
5
Yevropada iqlimning soviy boshlashi nechanchi asrga kelib ekinzorlarning qo’riqqa, suv havzalari va ularga yaqin yerlarni esa botqoqlikka aylantirdi?
A
IV asrda
B
I asrda
C
II asrda
D
III asrda
6
"Xalqlarning buyuk ko’chishlari"ni kimlar boshlab bergan?
A
Arablar
B
Xunlar
C
Germanlar
D
Slavyanlar
7
. Franklar qayerda o’z davlatlarini tuzganlar?
A
Britaniya
B
Shimoliy Afrika
C
Italiya
D
Galliya
8
. Qadimgi germanlar qabilalarning oliy organi nima hisoblangan?
A
harbiylar yig'ini
B
xalq yig'inlari
C
oqsoqollar kengashi
D
aslzodalar kengashi
9
.Germanlarning asosiy mashg’uloti nima bo’lgan?
A
Savdo-sotiq
B
Chorvochilik
C
Hunarmandchilik
D
Dehqonchilik
10
. Rimliklar madaniy taraqqiyotning ancha quyi pog‘onasida turuvchi xalqlarni nima deb ataganlar?
A
"Vikinglar"
B
"Varyaglar"
C
"Jaklar"
D
"Varvarlar"
11
Yevropada qachon iqlim soviy boshladi?
A
II asrda
B
III asrda
C
I asrda
D
IV asrda
12
Nechanchi asrda Xunnlarning Sharqdan hujumlari ko’payib varvar qabilalarini o’z makonlaridan siljishga majbur etadi?
A
I asrda
B
IV asrda
C
II asrda
D
III asrda
13
. Konung atamasi germanlarda qanday toifani bildirgan?
A
yuzboshi
B
zodagonlarning oliy vakili
C
harbiy yo’lboshchi
D
erkin kishini
14
. Angl-sakslar qayerda o’z davlatlarini tuzgan ?
A
Shimoliy Afrika
B
Britaniya
C
Galliya
D
Italiya
15
Konung atamasi normannlarda qanday toifani bildirgan?
A
qaram kishini
B
erkin kishini
C
zodagonlarning oliy vakili
D
Harbiy yo'lboshchi
16
. German qabilalari qo’shnilari rimliklarga nimalar yetkazib bergan?
A
Paxta, kema, qurol-aslaha, tuz
B
Zaytun yog’i, g’alla, metallar, gilam
C
Nafis gazlamalar, spool idishlar, zebu-ziynat buyumlar, vino
D
Qullar, chorva mollari, teri, qahrabo
17
. Dastlabki varvarlar davlati qaysi ?
A
Vestgot qirolligi
B
Vandal qirolligi
C
Ostgot qirolligi
D
Franklar qirolligi
18
. Milodiy IV asrda German jamoalarida shakllangan toifalarni aniqlang ? 1) Zodagonlar 2) Erkin kishilar 3) Yarim ozod kishilar 4) Qullar 5)Harbiy yo’lboshchilar 6) Yollanma xizmatkor
A
2,4,6
B
1,2,3
C
1,3,5
D
1,5,6
19
. Vandallar qayerda o’z davlatlarini tuzganlar?
A
Shimoliy Afrika
B
Galliya
C
Italiya
D
Britaniya
20
. Germanlarda ichki savdoda eng muhim ashyo nima hisoblangan?
A
Mis buyumlar
B
Oltin buyumlar
C
Kumush buyumlar
D
Temir buyumlar
21
. German qabilalari rimliklardan nimalar olishgan?
A
Paxta, kema, qurol-aslaha, tuz
B
Zaytun yog’i, g’alla, metallar, gilam
C
Nafis gazlamalar, spool idishlar, zebu-ziynat buyumlar, vino
D
Qullar, chorva mollari, teri, qahrabo
22
. Germanlar jamoasi davlat vujudga kelgunga qadar qaysi bosqichni boshdan kechirgan?
A
Ibtidoiy jamoa
B
Quldorlik
C
Urug’chilik jamoasi
D
Feodalizm
23
. Germanlarda qachondan bahorgi va kuzgi bug’doy o’rniga dukkakli ekinlar ekish, haydalgan yerni ikki dalaga bo’lib, biriga don sepib, ikkinchisini shudgor qilib dam berish hamda ularni har yili almashtirib turish yo’lga qo’yildi?
A
I asrda
B
II asrda
C
III asrda
D
IV asrda
24
. Ostgotlar qayerda o’z davlatlarini tuzganlar?
A
Britaniya
B
Shimoliy Afrika
C
Galliya
D
Italiya
25
. German qabilalari nechanchi asrda keng hududlarni nazorat qiluvchi qabila ittifoqlariga birlasha boshlaydi?
A
IV-V asrlarda
B
VI-VII asrlarda
C
II asrlarda
D
VIII-IX asrlarda
26
Qadimgi german qabilalari ( franklar, vestgotlar, ostgotlar, vandallar, burgundlar, langobardlar) qayerda joylashganlar?
A
Visla va Dnepr daryolari havzasida
B
Reyn va Elba daryolari havzasida
C
Volga va Ural daryolari havzasida
D
Boltiq va Dunay daryolari havzasida
27
Yevropada II asrdan iqlimning soviy boshlashi V asrga kelib ekinzorlarni qo’riqqa, suv havzalari va ularga yaqin yerlarni esa botqoqlikka aylantirdi. Bu nimaga sabab bo’ldi?
A
"Sovuq urush"
B
"Buyuk geografik kashfiyotlar"
C
"Xalqlarning buyuk ko’chishlari"
D
"Yuz yillik urush"
28
. "Germaniya" asarining muallifini aniqlang.
A
Tatsit
B
Y. Sezar
C
Eyngard
D
Prokopiy
29
Milodning ilk asrlarida Osiyodagi ……, Yevropadagi ….. qabilalarida mulkiy tabaqalanish kuchayib, ular zaiflasha boshlagan Rim imperiyasiga bosqinlarini kuchaytirishgan.
A
Sin, german
B
Xunn, frank
C
Xunn, varvar
D
Xunn, german
30
German qabilalarida aholi sonining ko’payib borishi natijasida yangi yerlarga bo’lgan talabning oshishi va mulkiy tabaqalanishning kuchayishi ularning yangi hududlarni egallashga undaydi. Bu nimaga sabab bo’ldi?
A
"Yuz yillik urush"
B
"Sovuq urush"
C
"Xalqlarning buyuk ko’chishlari"
D
"Buyuk geografik kashfiyotlar"
31
. Germanlarning eng katta qabilalari?
A
Angl, saks, yut
B
Kelt, pikt, skotl
C
Xunn, vandal, tyuring
D
Alemann, got, frank
32
. Qachon G’arbiy Rim imperiyasi quladi ?
A
476-yil
B
534-yil
C
536-yil
D
486-yil
33
. Qattiq, qatronli ( smolali) va tiniq sariq rangli ma’dan?
A
Qahrabo
B
Olmos
C
La’l
D
Feruza
34
. Qachon germanlarda mulkiy tengsizlik kuchayib jamoalar boylar va kambag’allarga ajrala boshlaydi?
A
II asrda
B
III asrda
C
IV asrda
D
I asrda
35
Xunnlarning IV asrdan Sharqdan hujumlari ko’plab varvar qabilalari o’z makonlaridan siljishga majbur etadi. Bu nimaga sabab bo’ldi?
A
"Yuz yillik urush"
B
"Buyuk geografik kashfiyotlar"
C
"Xalqlarning buyuk ko’chishlari"
D
"Sovuq urush"
36
. V asr boshlarida Pireneya yarim oroli va Galliyaning bir qismida tashkil topgan varvarlar davlati?
A
Vandal qirolligi
B
Vestgot qirolligi
C
Ostgot qirolligi
D
Franklar qirolligi
37
."Galliya urushi haqidagi xotiralar" asarining muallifini aniqlang.
A
Prokopiy
B
Y. Sezar
C
Tatsit
D
Eyngard
38
. Qadimgi germanlar tarixi haqidagi boy ma’lumotlarni kimlarning qaysi asarlaridan uchratamiz?
A
Geradotning "Tarix", Strabonning "Geografiya"
B
Yuliy Sezarning "Galliya urushi haqida hotiralar", Tatsitning "Germaniya"
C
Arrianning "Aleksandrning harbiy yurishlari", Kvint Kursiy Rufning " Buyuk Aleksandr tarixi"
D
Gomerning "Illiada", Poliyenning “Harbiy hiylalar “ asarida
39
. Germanlarda nima mehnat unumdorligini va olinadigan hosilni oshirgan?
A
Mehnat qurollarining takomillashuvi
B
Yerning o’g’itlanishi
C
Ikki dalali almashlab ekishga o’tilishi
D
Omochdan temir plugga o’tilishi