Tarix
1
. Bir yilda sodir bo`lgan voqelarni aniqlang.
A
Payg`ambarimiz Muhammad s.a)v vafot etdilar – Tan sulolasida Li Yuan davri yakunladi;
B
Kiyev Rusi xristianlikni qabul qildi – Otton I ning hukmronlik davri boshlandi
C
Xisrav I tomonidan Yaman istilo etildi - Payg`ambarimiz Muhammad s.a)v tavallud topdilar;
D
Genrix I vengerlarni yengdi– Velisariy qo`shinlari Shimoliy Afrikaga hujum qildi;
2
. Muhammad (s.a.v.) yashagan yillarni aniqlang.
A
570-632-yillar
B
569-632-yillar
C
567-630-yillar
D
560-630-yillar
3
. Qaysi xudo dahshatli va halokatli hisoblangan?
A
Urush va hosildorlik xudosi
B
Quyosh xudosi
C
Oy xudosi
D
Ona xudo
4
. Arab qaysi xalq tarkibida bo’lganlar?
A
oromiy
B
slavyan
C
somiy
D
german
5
. Madina shahri dastlab qaysi nomlangan ?
A
Yaman
B
Yasrib
C
Hijoz
D
Makka
6
. ."Qur'on" so'zi arab tilida qanday ma'noni bildiradi?
A
"yozish"
B
"o'qish"
C
"muqaddas"
D
"itoat"
7
.Muhammad (s.a)v.) ga qachondan boshlab Alloh taolodan ilohiy oyatlar nozil bo'la boshlagan?
A
600-yildan
B
622-yildan
C
612-yildan
D
610-yildan
8
.Qur’oni Karim necha suradan iborat?
A
114 suradan
B
124 suradan
C
116 suradan
D
112 suradan
9
. Arablarning ko‘pchiligi majusiy bo‘lishgan. Ularning dinlari qo‘shni qaysi xalq dinlari bilan ko‘plab umumiylikka ega bo‘lgan?
A
semitlar
B
ossuriyaliklar
C
finikiyaliklar
D
oromiylar
10
. Somiylarga arablardan tashqari qaysi xalqlar kirganlar? 1) yahudiylar; 2) slavyanlar; 3) ossuriylar; 4) finikiyaliklar; 5) oromiylar;
A
1,3,4,5
B
2,3,4,5
C
1,2,3,4,5
D
1,2,3,4
11
. Arablarda urushlarda olingan harbiy o`ljalar qabila sardorlari, harbiy yo`lboshchilarning boyib borishi, natijada urug`-qabila zodagonlari shakllanishiga olib keladi va bu jarayon ……
A
VII asrning boshlarida urug`chilik tuzumining inqirozini tezlashtiradi
B
qo’shni hududlar bilan olib boriladigan urushlarni kuchaytirdi
C
ishki va tashqi savdoning rivojiga zamin hozirladi
D
Islom dinining vujudga kelishiga sabab bo’ldi
12
Eron hukmdori Xisrav I tomonidan Yaman qachon egallandi?
A
571-yil
B
598-yil
C
521-yil
D
570-yil
13
.Muqaddas Ka'ba ziyoratgohi qaysi shaharda joylashgan?
A
Madina
B
Jidda
C
Makka
D
Ar-Riyod
14
. Arabiston yarim orolining ko`pchilik aholisi tomonidan yangi vujudga kelgan Islom dini qachon qabul qilindi ?
A
632-yil
B
622-yil
C
630-yil
D
610-yil
15
. “Hijrat” so`zi qanday ma`no anglatadi?
A
ko`chish
B
o`qish, qiroat
C
baxtli, haq
D
qora tosh
16
VII asr boshlari Arabistonda urug`chilik jamiyati inqirozini tezlashtirgan omilni aniqlang.
A
aholi sonini ortishi;
B
urushlarda erishilgan o`ljalar;
C
yer va suvdan teng foydalanishga o`tilishi;
D
yangi dehqonchilik vohlarining ochilishi;
17
. Arabistonning janubi va g‘arbidagi aholi nima bilan shug’ullanganlar?
A
karvon yo‘llaridagi savdogarlar, sayyohlarga xizmat qilish bilan shug‘ullangan.
B
Badaviylar cho‘l va yaylovlarda mol boqib, ko‘chib yurganlar
C
o‘troq dehqonchilik bilan shug‘ullanuvchi aholisi soy va jilg‘alar, quduqlar bo‘ylarida xurmo bog‘lari va uzumzorlar barpo etganlar
D
o‘troq dehqonchilik bilan soy va jilg‘alar bo’yida yashaganlar
18
. Ona xudo qanday nomlangan?
A
Sin
B
Astar Tonggi yulduz
C
Lat
D
Shamash
19
. Ko‘chmanchi arablar — badaviylar nima bilan shug‘ullanganlar ?
A
qoramol, qo‘ychilik va yilqichilik bilan
B
tuyachilik, qo‘ychilik va yilqichilik bilan
C
chorvachilik va dehqonchilik
D
hunarmandchilik va savdo-sotiq bilan
20
Rim tarixchilari tomonidan Arabia felix ,ya`ni “Baxtli Arabiston” deb atalgan shaharni aniqlang.
A
Yaman
B
Yasrib
C
Iroq
D
Sudan
21
. Muhammad (s.a)v.) o'z safdoshlari bilan qachon Makkadan Madinaga hijrat qilganlar?
A
616-yil
B
610 –yil
C
630-yil
D
622-yil
22
. VI asrda aholi soni ko‘payib……
A
savdo rivojlangan
B
qabilalar orasida suv manbalari va yaylovlar uchun kurash kuchaygan.
C
dehqonchilik rivojlangan
D
chorvachilik rivojlangan
23
. Arablar nimalarni e’zozlashgan, ularni ilohlar uyi va siymosi deb bilishgan?
A
yomg’irni
B
tabiiy va qo‘lda tayyorlangan tosh ustunlarni
C
yog’och buyumlarni
D
loydan yasalgan haykallarni
24
. Arabiston yarim orolining janubi va g`arbiy qismida istiqomat qiluvchi aholining asosiy mashg`ulotini aniqlang.
A
chorvachilik
B
hunarmandchilik
C
savdo-sotiq
D
dehqonchilik
25
Arabiston yarim orolining O`rta asrlarda eng taraqqiy etgan hududlarini aniqlang.
A
Makka va Yasrib
B
Suriya va Iroq
C
Hijoz va Yaman
D
Iroq va Madina
26
. Hijoz hududida yashovchi arab qabilasini aniqlang.
A
somiy
B
avs
C
hazraj
D
quraysh
27
Ko‘chmanchi arablar — badaviylar nima bilan shug‘ullanib kelganlar?
A
chorvachilik va dehqonchilik
B
hunarmandchilik va savdo-sotiq bilan
C
qo‘ychilik va yilqichilik bilan
D
tuyachilik, qo‘ychilik va yilqichilik bilan
28
Arabiston yarim orolida Buyuk ipak yo`lida joylashgan eng katta qo`rg`onni aniqlang.
A
Damashq
B
Yaman
C
Makka
D
Madina
29
.Qayerdan Vizantiyadan janubga, Afrikaga va Hindistonga boradigan karvon yo‘li o‘tgan?
A
Arabistonning shimoli va sharqdan
B
Arabistonning janubi va sharqdan
C
Arabistonning shimoli va g‘arbidan
D
Arabistonning janubi va g‘arbidan
30
. Yahudiylar, ossuriylar, finikiyaliklar va oromiylar Qadimgi Sharqning qaysi mashhur davlatlarini tuzganlar?
A
Akkad, Shumer, Isroil podsholiklarini
B
Shumer, Bobil, Isroil podsholiklarini
C
Hind, Shumer, Fors podsholiklarini
D
Akkad,Bobil,Isroil-podsholiklarini
31
. Arab qabilalari qayerda yashaganlar?
A
Arab qabilalari Afrikaga tutash hududlarda yashaganlar.
B
O‘rta Osi¬yoda Talas, Hindistonda Mo‘ltonga qadar
C
Arab qabilalari Arabiston yarimoroli va unga tutash hududlarda yashaganlar.
D
Dog‘iston va Amudaryo sohillariga bo’lgan hududlar
32
. Oy xudosi qanday nomlangan?
A
Sin
B
Lat
C
Astar Tonggi yulduz
D
Shamash
33
. 23 yil davomida nozil bo`lgan diniy kitobni aniqlang.
A
“Tavrot”
B
”Qur`on”
C
“Injil”
D
“Bibliya“
34
. Payg`ambarimiz Muhammad s.a.v ni onalari va bobolari vafotidan so`ng, ularni o`z tarbiyalariga olgan amakilarini aniqlang.
A
Abu Bakr
B
Abu Tolib
C
Abu Hishom
D
Abdulmutallib
35
. Hijriy yil hisobi boshlangan sanani aniqlang?
A
622-yil
B
630 -yil
C
610-yil
D
632-yil
36
. Arabiston yarim orolida joylashgan Hijoz davlatining markazini aniqlang.
A
Qohira
B
Madina
C
Makka
D
Damashq
37
.Qur’on necha yilda nozil qilingan?
A
23 yil
B
13 yil
C
15 yil
D
26 yil
38
Eron hukmdori Xisrav I tomonidan Yamanni egallanishi natijasida karvon yo`li qayerga siljiydi ?
A
Ikki daryo oralig‘iga
B
Eron
C
Amudaryo
D
Misr
39
Makka shahriga kelgan ko`chmanchilar asosan bu shahardan qaysi turdagi mahsulotlarni olib ketishar edi?
A
xurmo, teri, temir
B
don, chorva, zeb-ziynat
C
gazlama, qurol, don
D
vino, qul, zeb-ziynat
40
. Payg`ambarimiz Muhammad s.a.v. ning otalarini ismini aniqlang.
A
Abu Mutallib
B
Abu Tolib
C
Abu Bakr
D
Abdulloh
41
Arabiston yarim orolining janubi va g`arbiy qismida istiqomat qiluvchi aholining asosiy mashg`ulotini aniqlang.
A
savdo-sotiq
B
hunarmandchilik
C
chorvachilik
D
dehqonchilik
42
. Muhim ilohlardan biri urush va hosildorlik xudosi qanday ko‘rinishida tasavvur etilgan?
A
Lat
B
Astar Tonggi yulduz
C
Shamash
D
Sin