Tarix
1
634-644 yillarda hukmronlik qilgan shaxs to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang?
A
Xalifa Bakr
B
Xalifa Usmon
C
Xalifa Umar
D
Xalifa Ali
2
.Arab xalifaligi joriy qilgan tartibga ko’ra, islom dinini qabul qilmagan aholidan qancha miqdorda dirham undirilgan? 1.Boylardan 49, o’rta hol tabaqa vakillaridan 20 dirham 2.Kambag’al dehqonlardan 8, hunarmandlardan 12 dirham 3.Boylardan 45 dirham, hunarmandlardan 10 dirham 4.O’rta hol tabaqa vakillaridan 24 dirham 5.Boylardan 48 dirham 6.Kambag’al dehqonlardan, hunarmandlardan 12 dirhamdan
A
1,2,6
B
2,3,4
C
1,3,5
D
4,5,6
3
.Gibraltar bo’g’oziga kimni nomi berilgan?
A
Karl Martell
B
Pepin Geristal
C
Abu Muslim
D
Toriq ibn Said
4
.So’nggi xalifa Ali hukmronlik qilgan yillar to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang?
A
656-661yy.
B
644-656yy.
C
661-665yy.
D
658-661yy.
5
. Abbosiylar sulolasi qaysi yillari hukmronlik qilgan?
A
750-1258yy.
B
755-1256yy.
C
758-1252yy.
D
748-1258yy.
6
Xalifa Usmon davrida qaysi hududlar arab xalifaligi tarkibiga kiritildi?
A
Xuroson egallandi, O’rta Osiyo hududlariga kirib keldi
B
Eron to’liq egallandi, Xuroson hududining janubiy qismlari egallandi
C
Dog’istonni egallab, Amudaryo sohillariga chiqdi
D
Shimoliy Afrika to’liq bo’ysundirildi
7
. “Qur’oni Karim” kitobining oyatlarini to’plab, yagona kitob holatga keltirgan xalifa kim?
A
Xalifa Bakr
B
Xalifa Ali
C
Xalifa Usmon
D
Xalifa Umar
8
. IX asrdan boshlab Arab xalifaligidan ajralib chiqqan davlat qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan? 1.Iroq 2.Ozarbayjon 3.Misr 4.Eron 5.Suriya 6.Movarounnaxr 7.Xuroson 8.Hindiston 9.Liviya
A
4,5,8,9
B
1,3,6,8
C
3,4,6,7
D
1,2,3,5
9
Eron davlatining to’liq bosib olinishi qaysi xalifa davrida amalga oshirildi?
A
Xalifa Umar
B
Xalifa Bakr
C
Xalifa Ali
D
Xalifa Usmon
10
.Xalifalik hazinasiga qaysi yerlar o’tardi? 1.Istilo etilgan mamlakatlar yerlari 2.Hokimiyat vakillari yerlari 3.Vafot etgan hokimlar yerlari 4.Arab halifaligi tuzumiga qarshi bo’lgan noiblar yerlari 5.Janglarda halok bo’lgan amaldorlar yerlari 6.Islom dinini qabul qilmagan amaldorlar yerlari
A
3,5,6
B
2,4,6
C
1,4,6
D
1,2,5
11
.Arab xalifaigining Sharqqa yurishlari Hindistonning qaysi hududiga qadar davom etdi?
A
Dehli
B
Mo’lton
C
Lahor
D
Kvetta
12
. Arab xalifaligiga qarshi Iroqda qaysi yillari halq qo’zg’olonlari bo’lgan?
A
685-687yy
B
687-691yy
C
684-688yy.
D
678-683yy
13
. Arab xalifaligiga qarshi Marv vohasida bo’lib o’tgan qo’zg’olonga kim boshchilik qilgan?
A
Bobek
B
Muqanna
C
Abu Muslim
D
Toriq ibn Said
14
.Ulkan hududlarni o’z ichiga olgan arab xalifaligi qachon tashkil topgan?
A
VII-VIII asrning birinchi yarmi
B
VIII asrning ikkinchi yarmi
C
VI-VII asrning birinchi yarmi
D
VII asrning ikkinchi yarmi
15
.Abbosiylar qo’lida qolgan hududlar to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang? 1.O’rta Osiyo 2.Yaqin Sharq 3.Shimoliy Afrika 4.Arabiston yarim oroli 5.Kichik Osiyo
A
1,3,5
B
2,4
C
2,5
D
2,4,5
16
. Marv vohasida arab xalifaligiga qarshi qo’zg’olon qaysi yili boshlangan edi?
A
747y.
B
715y.
C
764y.
D
758y.
17
. Arab xalifaligidan birinchi bo’lib ajralib chiqqan amirlik qaysi davlatda tashkil topgan edi?
A
Misrda
B
Iroqda
C
Ispaniyada
D
Ozarbayjonda
18
.Arab xalifaligiga qarshi bo’lib o’tgan qaysi o’lkadagi qo’zg’olon butun Movarounnaxr va Xurosonni qamrab olgan edi?
A
Kufa
B
Eron
C
Sug’diyona
D
Marv
19
Xalifa Umar davrida qaysi hududlarga istilochilik harakatlari uyushtirilgan? 1.Falastin 2.Syriya 3.Misr 4.Liviya 5.Eron 6.Iroq 7.Ispaniya 8.Xuroson
A
1,2,3,4,5
B
2,3,6,7,8
C
4,5,6,8,
D
1,2,5,6,8
20
.Arab xalifaligi davlati qaysi tarixiy voqeadan keyin butunlay barham topdi?
A
Xulaku Iroqqa harbiy yurish qilib, Bag’dodni egallagach
B
Chingizhon O’rta Osiyoni bosib olgach
C
Xorazmshohlar hokimiyat tepasiga kelgach
D
Qurdoba amirligi tashkil topgach
21
. “Qirq yil qul bo’lib yashagandan kun ozod bo’lib yashagan ma’qul!” degan shior qaysi yurt vatanparvarlariga tegishli?
A
Ozarbayjon
B
Marv
C
Kufa
D
Sug’diyona
22
. Arab xalifaligiga qarshi Sug’diyonada bo’lib o’tgan halq qo’zg’oloniga kim boshchilik qilgan?
A
Abu Muslim
B
Muqanna
C
Toriq ibn Said
D
Bobek
23
.Xalifa Umar istilo etgan qaysi o’lkalarda yerlar o’z egalarida qolishini buyurgan? 1.Iroq 2.Eron 3.liviya 4.Suriya 5.Misr
A
1,2
B
2,4
C
2,3
D
3,5
24
. Iroqda Arab halifaligiga qarshi bo’lgan milliy-ozodlik harakatlarida qaysi millat vakillari qatlami ko’p edi? 1.Yahudiylar 2.Arablar 3.Forslar 4.Pushtunlar 5.Kurdlar 6.Armanlar 7.ossuriylar 8.turklar
A
4,6,7
B
1,2,5
C
2,3,8
D
2,3
25
.Ummaviylar sulolasi hukmronligi qayerda bo’lib o’tgan halq qo’zg’olonidan keyin tugatildi?
A
Kufa
B
Sug’diyona
C
Marv
D
Ozarbayjon
26
Kimning davrida Arabiston yarim oroli aholisi islom dinini qabul qildi?
A
Xalifa Bakr
B
Xalifa Usmon
C
Xalifa Umar
D
Xalifa Ali
27
. Arab xalifaligiga qarshi Ozarbayjonda bo’lib o’tgan halq qo’z’oloniga kim boshchilik qildi?
A
Abu Muslim
B
Toriq ibn Sayid
C
Muqanna
D
Bobek
28
Xalifa Abu Bakr hukmronlik qilgan yillar qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A
630-632yy.
B
634-636yy.
C
632-634yy.
D
636-638yy.
29
.Xulaku Bag’dod shaharini qaysi yili egalladi?
A
1256-yil
B
1252-yil
C
1258-yil
D
1250-yil
30
.”Toriq tog’i” nomini anglatuvchi bo’g’ozning nomi qaysi qatorda to’g’ri berilgan?
A
Korsika Bo’go’zi
B
Mozambik bo’g’ozi
C
Messin bo’g’ozi
D
Gibraltar bo’g’ozi
31
. Arab halifaligi hukmronlik qilgan yillar qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A
630-1258yy.
B
632-1258yy.
C
630-1252yy.
D
632-1252yy.
32
.Qurdoba nomi bilan atalgan amirlik qaysi davlatda tashkil topgan?
A
Iroq
B
Italiya
C
Ispaniya
D
Xuroson
33
.Juz’ya solig’i kimlarga nisbatan belgilangan?
A
Islom dinini qabul qilmagan aholiga
B
Xalifalikda yashovchi chorvadorlarga
C
O’lka dehqonlariga
D
Hunarmand va savdogarlarga
34
. Tarixda “qizil ko’ylaklilar” nomini olgan qo’zg’olon qayerda bo’lib o’tgan?
A
Ozarbayjonda
B
Eronda
C
Iroqda
D
Sug’diyonada
35
Xalifa Usmon hukmronlik qilgan yillar to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang?
A
648-652yy.
B
644-656yy.
C
642-644yy.
D
650-652yy.
36
. 711-yili Arab xalifaligi tomonidan bosib olingan davlat.
A
Ispaniya
B
Italiya
C
Eron
D
Iroq
37
.Arab xalifaligining Yevropaga yurishlari qaysi shaharga qadar davom etdi?
A
Monson
B
Sofiya
C
Bordo
D
Badahos
38
Xalifalik qo’shinlari VIII asr boshlarida to’liq bo’ysundirgan qatorni belgilang?
A
Sharqiy Osiyo hududlari
B
O’rta Osiyo hududlari
C
G’arbiy Osiyo hududlari
D
Shimoliy Afrika hududlari
39
. Quyidagi keltirilgan davlatlardan qaysi birida qullar mehnatidan foydalanilmagani haqida manbalarda keltirilgan?
A
Franklar davlatida
B
To’g’ri javob yo’q
C
Arab xalifaligida
D
Vizantiya imperiyasida
40
“Xalifa” so’zi qanday ma’noni anglatadi?
A
Elchi
B
O’rinbosar
C
Safdosh
D
Vazir
41
. Arab xalifaligi joriy qilgan tartibga ko’ra, chorva mollari va savdodan olingan soliq nima deb yuritilgan?
A
Zakot
B
Ushr
C
Juz’ya
D
Hiroj
42
.Arab xalifaligidan birinchi bo’lib ajralib chiqqan amirlik qaysi yili tashkil topgan edi?
A
756-yil
B
754-yil
C
764-yil
D
762-yil
43
. 732 yilda…. 1.Puate jangi bo’ldi 2.Arab xalifaligi Ispaniyani bosib oldi 3.Xalifa Usmon Eronni to’liq bosib oldi 4.Frank hukmdori Karl Martell arablarni yengdi va ularni Fransiyaga yurishlariga chek qo’ydi
A
2,4
B
1,2
C
1,4
D
3,4
44
. Iroqning qaysi shahrida Arab xalifaligiga qarshi milly-ozodlik harakatlari nisbatan kuchliroq bo’lgan edi?
A
Mosul
B
Basra
C
Bag’dod
D
Kufa
45
Islom dunyosida o’zining saxiyligi, adolatparvarligi va din masalalarida qat’iyligi bilan shuhrat qozongan xalifa nomi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang?
A
Xalifa Usmon
B
Xalifa Umar
C
Xalifa Bakr
D
Xalifa Ali
46
.Arab halifaligi joriy qilgan yer solig’I qanday atalgan?
A
Zakot
B
Ushr
C
Xiroj
D
Juz’ya
47
. Ummaviylar sulolasi qaysi yillari hukmronlik qilgan?
A
660-755yy.
B
661-750yy.
C
663-758yy.
D
662-748yy.
48
. Sug’diyonada arab xalifaligiga qarshi qo’zg’olon qaysi yillari bo’lib o’tgan?
A
765-782yy.
B
765-768yy.
C
769-781yy.
D
769-783yy.
49
. Arab xalifaligiga qarshi Ozarbayjonda milliy-ozodlik kurashi qachon bo’lib o’tdi?
A
814-yil
B
810-yil
C
815-yil
D
822-yil
50
.Arab xalifaligining sharqqa yurishlari O’rta Osiyoni qayeriga qadar davom etdi?
A
Talas
B
Gilgit
C
Janatas
D
Qoshg’ar