Tarix
1
. Xitoyda 624-yili qabul qilingan qonunga ko’ra, har bir xo’jalik uy-hovlisi o’rnidan tashqari necha mugacha haydaladigan yerni ijaraga olish huquqiga ega bo’ladi?
A
80 mu
B
60 mu
C
100 mu
D
40 mu
2
. Xitoyda alohida hizmatlari uchun harbiy yoki amaldorga qancha mugacha yer berilgan?
A
300 dan 6 ming mugacha
B
500 dan 10 ming mugacha
C
400 dan 8 ming mugacha
D
100 dan 4 ming mugacha
3
. Xitoy nechanchi asrlarda faol tashqi siyosat oli boradi?
A
III-IV asrlarda
B
IX-X asrlarda
C
VII-VIII asrlarda
D
V-VI asrlarda
4
Qadimgi Xan quldorlik imperiyasi inqirozga uchrab, uning o’rnida nechta mustaqil davlatlar vujudga keladi?
A
2
B
3
C
5
D
4
5
. Tan imperatori qo’shinlari qachon Buyuk Ipak yo’li ustida joylashgan davlatni mag’lub etadi?
A
652-yil
B
668-yil
C
679-yil
D
640-yil
6
. Tan imperatori qo’shinlari Buyuk Ipak yo’li ustida joylashgan qaysi davlatni mag’lub etadi?
A
Turk xoqonligi
B
Yaponiya
C
Gaochan
D
Koreya
7
Qadimgi Xan quldorlik imperiyasi inqirozga uchrab, uning o’rnida qaysi mustaqil davlatlar vujudga keladi?
A
Yuan, Min, Chu
B
Suy, Tan, Sun
C
Shan, Chjou, Sin
D
Vey, Shu, U
8
. Nechanchi asrlarda Xitoyda tog’-konchilik sohasi, chinni va spool buyumlar ishlab chiqarish yuksaldi?
A
IX-X asrlarda
B
V-VI asrlarda
C
VII-VIII asrlarda
D
III-IV asrlarda
9
Xitoyda qaysi sulolasi hukmronligi davrida Buyuk kanal quriladi?
A
Tan
B
U Day
C
Suy
D
Sun
10
Xitoyda Suy sulolasi hukmronligi davri?
A
589-618-yillar
B
960-1279-yillar
C
907-960-yillar
D
618-907-yillar
11
. Xitoyda Tan sulolasi hukmronligiga kim asos slogan?
A
Chju Yuan-Chjan
B
Syuan Szyan
C
Chjan Xe
D
Li Yuan
12
Xitoyda 589-618-yillarda qaysi sulola hukumronlik qilgan?
A
U Day
B
Sun
C
Tan
D
Suy
13
. Loyan Buyuk kanali qurilishiga qancha kishi jalb etilgan?
A
2 million
B
4 million
C
3 million
D
1 million
14
. Buyuk Xitoy devorini qurish va ta’mirlashga qancha kishi jalb etilgan?
A
2 million
B
1 million
C
3 million
D
4 million
15
. Tan imperatori qo’shinlari Koreyaga qarshi qachon urush boshlagan?
A
652-yil
B
640-yil
C
668-yil
D
679-yil
16
. Xitoydagi eng yirik bozor qaysi shaharda bo’lgan?
A
Xanchjou
B
Yanchjou
C
Pekin
D
Sian
17
. 1 mu necha sotix yer maydoni?
A
6 sotix
B
10 sotix
C
8 sotix
D
4 sotix
18
. G’arbiy Turk xoqonligiga qarshi necha yillik urushlar Xitoy qo’shinlari g’alabasi bilan tugaydi?
A
25 yillik
B
40 yillik
C
20 yillik
D
30 yillik
19
VI asrning ikkinchi yarmida Xitoyning birlashuviga nima turtki bo’ladi?
A
Yaponiyaning Xitoyni bosib olishi xavfi
B
Xalq qo’zg’alonlari
C
Tabiiy ofatlar
D
Turk xoqonligi istilosi xavfi
20
. Qaysi sulola boshqaruvi davrida Xitoydagi barcha yerlar davlatniki deb e’lon qilinadi?
A
U Day
B
Suy
C
Sun
D
Tan
21
Qachon Xitoyda yer egaligi munosabatlari shakllana boshlaydi?
A
III asrda
B
II asrda
C
I asrda
D
IV asrda
22
. Xitoyda nechanchi asrdan yagona pul – syan joriy etilgan?
A
V asrda
B
VII asrda
C
VIII asrda
D
VI asrda
23
. Tan sulolasi hukmronligi davrida Xitoy qaysi davlatga qarshi katta urushlar olib boradi?
A
Koreya
B
Yaponiya
C
Gaochan
D
Turk xoqonligi
24
. Xitoyda qaysi sulola imperatorlari shaharlarda kechasi ko’chaga chiqishni taqiqlardi?
A
Sun
B
Suy
C
Tan
D
U Day
25
. Xitoydagi Buyuk kanal qaysi daryolarni tutashtirib turibdi?
A
Hind va Ganga
B
Xuanxe va Yanszi
C
Tibr va Po
D
Frot va Dajla
26
. Xitoyda nechanchi asrdanoq shaharlar bir muncha yuksaladi?
A
V asrda
B
VIII asrda
C
VII asrda
D
VI asrda
27
. Xitoy Sun sulolasi davrida qaysi davlatlar bilan dengiz orqali savdo olib boradi?
A
Yaponiya va Indoneziya
B
Hindiston va Misr
C
Koreya va Tailand
D
Eron Vizantiya
28
. Xitoy VII-VIII asrlarda qaysi davlatlar bilan diplomatic aloqalar o’rnatgan? 1. Turk xoqonligi 2. Franklar imperiyasi 3. Arab xalifaligi 4. Kiyev Rusi 5. Vizantiya 6. Angliya 7. Yaponiya 8. Koreya 9. Hindiston 10. Indoneziya
A
2-4-6-8-10
B
6-7-8-9-10
C
1-2-3-4-5
D
1-3-5-7-9
29
. Xitoyda qaysi sulola sulola hukumronligi davrida shahar devoridan kimda-kim kechasi oshib o’tsa, 70 darra kaltaklanishi joriy etilgan?
A
Sun
B
Tan
C
Suy
D
U Day
30
. Xitoyda har bir xaonadonga o’z bog’ida mevali daraxtlardan tashqari, yana qanday daraxtni o’stirish majburiy etib qo’yiladi?
A
Xurmo
B
Terak
C
Chinor
D
Tut
31
. Tan imperatori qo’shinlarining Koreyaga qarshi urushi uning qaysi poytaxti olinishi bilan yakunlanadi?
A
Panminchjon
B
Pxenyan
C
Seul
D
Kvanchju
32
. Xitoy Sun sulolasi davrida qaysi davlatlar bilan savdo olib boradi?
A
Arab xalifaligi, Vizantiya, Kiyev Rusi
B
Oltin O’rda, Eron Germaniya
C
O’rta Osiyo, Hindiston, Hindixitoy
D
Koreya, Bolgariya, Fransiya
33
Xitoyda 618-907-yillarda qaysi sulola hukumronlik qilgan?
A
U Day
B
Suy
C
Sun
D
Tan
34
Qadimgi Xan quldorlik imperiyasi qachon inqirozga uchradi?
A
III asrda
B
II asrda
C
I asrda
D
IV asrda
35
. Xitoyda Buyuk kanal hamda dengiz sohillari bo’ylab, VII asrdan qaysi shaharlar yusaladi?
A
Xanchjou, Kayfin, Yanchjou
B
Pekin, Sian, Nankin
C
Chanyan, Loyan, Ninbo
D
Guanchjou, Shanxay, Gongong
36
. Tan imperatori qo’shinlari Buyuk Ipak yo’li ustida joylashgan davlatni mag’lub etadi, shundan so’ng kimlarga qarshi uzoq yillar davom etgan urushlar boshlanadi?
A
Uyg’urlar
B
Turklar
C
Mo’g’ullar
D
Yaponlar
37
Xitoyda Tan sulolasi hukmronligi davri?
A
907-960-yillar
B
618-907-yillar
C
589-618-yillar
D
960-1279-yillar
38
. Xitoyda ayrim a’yonlarning mavqelari: unvon va lavozimlariga qarab qancha mugacha yer bilan ta’minlanganlar?
A
400 dan 8 ming mugacha
B
500 dan 10 ming mugacha
C
100 dan 4 ming mugacha
D
300 dan 6 ming mugacha