Tarix
1
. Al-Humro saroyi qayerda bunyod etilgan?
A
Qohira
B
Kordova
C
Granada
D
Buxoro
2
. Dastlabki pantomima – imo teatri qayerda tashkil etilgan?
A
Hindiston
B
Yaponiya
C
Xitoy
D
Eron
3
. Arab yozuvi qayerda oromiy yoki arab xristianlari ixtiro qilgan oromiy alifbosi asosida yaratilgan?
A
Suriya
B
Misr
C
Eron
D
Iroq
4
. Qaysi davlatda porox kashf qilingan?
A
Yaponiya
B
Eron
C
Hindiston
D
Xitoy
5
. Kim hayotga yangi kiyimlar, tartiblar kiritishda beqiyos shaxs bo’lgan?
A
Al-Ma’sudiy
B
Ziriyab
C
Ibn Battuta
D
Al-Muqaddasiy
6
. Hasan masjidi qayerda bunyod etilgan?
A
Qohira
B
Buxoro
C
Kordova
D
Granada
7
Qaysi xalifa davrida “Baytul-hikmat” – “donishmandlik uyi” o’ziga xos ilmiy maktabga aylanadi?
A
Mansur
B
Ma’mun
C
Horun ar-Rashid
D
Abul Abbos Abdulloh
8
Qaysi arab sayyohlari Hindiston va Xitoy, Afrika va Sharqiy Yevropa o’lkalari haqida asarlar yozib, xaritalarni tuzganlar?
A
A, B
B
Ibn Arabshoh va Istaxriy
C
Al-Ma’sudiy va Ibn Dast
D
Ibn Fadlan va Ibn Battuta
9
. Hindistonda katta qoyatoshlar yoki g’orlar ichida o’yib ishlangan ibodatxonalardan eng mashhuri?
A
Hosildorlik ibodatxonasi
B
Osmon ibodatxonasi
C
Kandarya ibodatxonasi
D
Ajanta ibodatxonasi
10
. Qaysi fanlarning yuksalishi hunarmandchilik va savdoning rivojlanishiga olib keldi ? 1.Handasa 2.Tibbiyot 3.Matematika 4.Astronomiya 5.Geodeziya 6.Tarix. 7.Geografiya) 8.Fiqhshunoslik
A
1,5,8
B
2,4,6
C
1,3,8
D
3,4,7
11
. Porox dastlab nimada ishlatilgan?
A
Ibodatxonada
B
Dehqonchilikda
C
Mushakbozlikda
D
Zambarakda
12
. Musulmon adabiyoti nechanchi asrdan fors tiliga tarjima qilina boshlaydi?
A
XII asrda
B
XI asrda
C
IX asrda
D
X asrda
13
. Arab yozuvi qachon oromiy yoki arab xristianlari ixtiro qilgan oromiy alifbosi asosida yaratilgan?
A
VIII asrda
B
VI asrda
C
VII asrda
D
V asrda
14
Arab xalifaligining qaysi shaharlarida rasadxonalar barpo etilgan?
A
Samarqand va Buxoro
B
Qohira va Quddus
C
Makka va Madina
D
Bog’dod va Damashq
15
. Xanlin akademiyasi qaysi davlatda mavjud bo’lgan?
A
Hindiston
B
Xitoy
C
Yaponiya
D
Eron
16
. Xanlin akademiyasi qachon tashkil qilingan?
A
VII asrda
B
V asrda
C
VI asrda
D
VIII asrda
17
. Xitoyliklar qachon selitradan porox olishni kashf qiladilar?
A
X asrda
B
XII asrda
C
IX asrda
D
XI asrda
18
. Qaysi din uchun eng muqaddas tasvir xochdagi xudo siymosi bo’lgan?
A
Buddaviylik
B
Islom
C
Xristianlik
D
Yahudiylik
19
. Granada qayerda joylashgan?
A
Angliya
B
Ispaniya
C
Italiya
D
Germaniya
20
. Xitoy maktablarida o’quvchilardan matematika, grammatikadan tashqari qaysi fanlarni bilish talab etilgan?
A
Tarix va mantiq
B
Geografiya va fizika
C
Falsafa va adabiyot
D
Kimyo va biologiya
21
. Ismoil Somoniy maqbarasi qayerda bunyod etilgan?
A
Kordova
B
Buxoro
C
Granada
D
Qohira
22
Musulmon adabiyoti dastlab qaysi tilda yaratilgan?
A
Turk
B
Arab
C
Lotin
D
Fors
23
. Dunyoda birinchi gazeta “Poytaxt axboroti” qayerda chiqariladi?
A
Hindiston
B
Xitoy
C
Eron
D
Yaponiya
24
Yevropa tibbiyoti XVII asrning o’rtalariga qadar bilim va amaliy tavsiyalarni O’rta Osiyoda yetishib chiqqan qaysi allomalar asarlaridan olgan?
A
Abu Nasr Farobiy va Abulqosim Mahmud az-Zamaxshariy
B
Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy va Ahmad al-Farg’oniy
C
Abu Ali ibn Sino va Abu Bakr ar-Roziy
D
Abu Rayhon Beruniy va Imom al-Buxoriy
25
. Musiqachi va qo’shiqchi Ziriyab qachon yashagan?
A
IX asrda
B
XII asrda
C
XI asrda
D
X asrda
26
Kimning matematika tarixida birinchi bo’lib algebra faniga asos soladi?
A
Abu Nasr Farobiy
B
Abu Rayhon Beruniy
C
Abu Ali ibn Sino ‘
D
Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy
27
. “Poytaxt axboroti” gazetasi qachon chiqarilgan?
A
VIII asrda
B
VI asrda
C
V asrda
D
VII asrda
28
Qaysi shaharda “Baytul-hikmat” – “donishmandlik uyi” tashkil etiladi?
A
Madina
B
Bag’dod
C
Damashq
D
Makka
29
. Qaysi dinda tirik jonzodlarni tasvirlash taqiqlangani haqidagi aqida keng tarqalgan?
A
Xristianlik
B
Islom
C
Yahudiylik
D
Buddaviylik
30
. Qaysi davlat eng qadimgi yozuvdan hozirga qadar foydalanib kelmoqda?
A
Eron
B
Yaponiya
C
Hindiston
D
Xitoy
31
“Baytul-hikmat” – “donishmandlik uyi” kimning saroyida tashkil etiladi?
A
Mansur
B
Ma’mun
C
Horun ar-Rashid
D
Abul Abbos Abdulloh
32
. 500 jildlik solnomalar Xitoyda qaysi sulola davriga oid?
A
Sun
B
U Day
C
Tan
D
Suy
33
. Sarguzashtlar, afsona va ertaklar asosida yaratilgan arab adabiyotining ajoyib durdonasi?
A
“ Go’r o’g’li”
B
“Ming bir kecha”
C
“ Qirqqiz”
D
“Alpomish”
34
. Kim turli fasllarda mavsumga qarab kiyinish tartibini joriy etgan?
A
Ibn Battuta
B
Ziriyab
C
Al-Ma’sudiy
D
Al-Muqaddasiy
35
. Arab yozuvi nechta harfdan iborat?
A
36 ta
B
32 ta
C
28 ta
D
24 ta
36
. Ajanta ibodatxonasi qayerda joylashgan?
A
Eron
B
Xitoy
C
Hindiston
D
Yaponiya
37
. Qaysi ibodatxona mil. avv. II asrdan – milodiy VII asrga qadar g’or ichida o’yib ishlangan?
A
Hosildorlik ibodatxonasi
B
Ajanta ibodatxonasi
C
Osmon ibodatxonasi
D
Kandarya ibodatxonasi
38
Qachon “Baytul-hikmat” – “donishmandlik uyi” tashkil etiladi?
A
IX asr oxirlari
B
VIII asr oxirlari
C
IX asr boshlari
D
VIII asr boshlari
39
. Qadimgi me’morlar Hindistonda qoyalarga necha xonadan iborat ibodatxonalarni o’yib ishlagan?
A
17
B
24
C
29
D
11