Tarix
1
. O’rta asrlarda qaysi davlatda xalfa sexe – ziyofat uyushtirib, so’ng ustalikka ruxsat olgan?
A
Angliya
B
Germaniya
C
Italiya
D
Fransiya
2
. Quyidagi qaysi davlatlar hududida XII-XIII asrlarda yangi shaharlar vujudga kelgan edi? 1. Angliya, 2. Rus yerlari, 3. Niderlandiya, 4.Germaniya, 5. Vengriya, 6. Fransiya shimoli, 7. Boltiq bo’yi
A
1,3,4,6
B
1,2,3,6
C
2,4,6,7
D
2,5,7
3
. Qachondan boshlab sexlae shaharlarga to’sqinlik qila boshladi?
A
XIV-XV asr
B
XV-XVI asr
C
XII-XIII asr
D
XIII-XIV asr
4
. nechanchi asrlarda aholisi 20-30 ming kishi yashagan shaharlar yirik shaharlar hisoblangan?
A
XV-XVI asr
B
XII-XIII asr
C
XIII-XIV asr
D
XIV-XV asr
5
. Quyidagi qaysi shaharlar monastirlar atrofida vujudga kelgan?
A
Strasburg, Bryuge, Myunster;
B
Strasburg, Gambyrg, Augsburg;
C
Padeborn, Bremen, Sveybryukken, Bryuge;
D
Myunster, Sen-Gallen, Sen-Denu;
6
. O’rat asr shaharlar aholisining asosiy qismini kimlar tashkil etgan?
A
chorvador va hunarmand
B
dehqon va savdogarlar
C
dehqon va hunarmand
D
hunarmand va savdogar
7
. XII-XIII asrlarda qaysi davlat shaharlarida senyorlarga qarshi kurashlar bo’lib o’tgan?
A
Niderlandiya
B
Angliya
C
Fransiya
D
Germaniya
8
. Sex so’zi qaysi tildan olingan?
A
fransuzcha
B
ruscha
C
yunoncha
D
nemischa
9
O’rta asrlarda hunarmandlar nima uchun qishloqlardan qochishga majbur bo’lgan?
A
shaharlarning nufuzi
B
dehqonchilik rivoji
C
feodal hukumronlik
D
hunarmandga erkinlikning yo’qligi
10
Yevropada boshlangan ishlab chiqarishdagi rivojlanish dastlab qaysi sohada boshlangan?
A
baliqchilik
B
dehqonchilikda
C
hunarmandchilik
D
chorvachilik
11
.O’rta asrlarda Yevropada vujudga kelgan yangi shaharlar dastlab qishloqlardan nimasi bilan farqlanib turgan?
A
chiroyli ko’rinishi
B
hunarmandchilikning rivojlanganligi
C
aholisining ko’pligi
D
iqtisodiy rivojlanganligi
12
Qachondan boshlab hunarmandchilik dehqonchilikdan alohida sohaga ajralib chiqdi?
A
X-XI asr
B
IX-X asr
C
IX-XII asr
D
XI-XII asr
13
. Nima uchun feodallar dastlab shaharlarga homiylik qilib, hunarmandlarni soliqdan ozod etgan?
A
ko’proq foyda olish uchun
B
oz obroyini oshirish uchun
C
oz tomoniga og’dirish uchun
D
shaharlar o’z yerida paydo bo’lganiga
14
. O’rta asrlardagi Yevropa shaharlarining aksariyat qismi nimadan qurilgan?
A
betondan
B
xom g’isht
C
pishgan g’ishtdan
D
yog’ochdan
15
. Quyidagi qaysi davlatlar hududida X-XI asrlarda yangi shaharlar vujudga kelgan edi? 1. Angliya, 2. Rus yerlari, 3. Niderlandiya, 4.Germaniya, 5. Vengriya, 6. Fransiya shimoli, 7. Boltiq bo’yi
A
2,3,5,7
B
1,3,4,6
C
1,2,3,6
D
2,4,6,7
16
. Yevropa shaharlarining turli asrlarda paydo bo’lishining asosiy sababi nimada edi?
A
ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi farq
B
hunarmandchilikdagi o’zgarishlar
C
urbanizatsiya jarayoni tufayli
D
shaharlarning mavqeyi tufayli
17
. O’rta asr shaharlar xo’jaligining asosini kimlar tashkil etgan?
A
hunarmandlar
B
ishchilar
C
chorvadorlar
D
dehqonlar
18
. Italiya va Fransiya janubidagi Venetsiya, Genuya, Florensiya, M<="" td="">
A
XI-XV asr
B
IX-X asr
C
X-XIV asr
D
X-XII asr
19
Temir plugning yaratilishi yer haydashni necha marta oshirgan?
A
2-3 marta
B
2- marta
C
4-5 marta
D
5-6 marta
20
. Quyidagi qaysi shaharlar feodal qal’alari atrofida vujudga kelgan?
A
Strasburg, Gamburg, Augsburg;
B
Myunster, Sen-Gallen, Sen-Denu;
C
Padeborn, Bremen, Sveybryukken, Bryuge;
D
Strasburg, Bryuge, Myunster;
21
. Xalfalar ish vaqti necha soatni tashkil etardi?
A
10-13 soat
B
12-14 soat
C
12-15 soat
D
14-16 soat
22
Plug nima?
A
tishli g’ildirak
B
og’ir g’ildirakli yer haydaydigan moslama
C
o’q otar qurol
D
sopol buyumlarga ishlov beruvchi moslama
23
Jahon tarixida o’rta asrlarning rivojlangan davri nechanchi asrlarga to’g’ri keladi?
A
XI-XV asr
B
X-XII asr
C
X-XIV asr
D
IX-XIV asr
24
. XIV-XV asrlarda qaysi shaharlarda kambag’allar qo’zg’olonlari bo’lib o’tgan?
A
London, Bristol, Parij, Bazl;
B
Florensiya, London, Siena, Bazel;
C
Florensiya, Perudja, Siena, Kyoln;
D
Parij, Bristol, Perudja, Kyoln;
25
O’rta asrlarda Yevropada qaysi davrdan boshlab ishlab chiqarish rivojlandi?
A
XI-XII asr
B
XII-XIII asr
C
X-XI asr
D
IX-X asr
26
. O’rta asrlarda Yevropada shahar kengashi binosi nima deb nomlangan?
A
parlament
B
ratusha
C
agora
D
dvident
27
O’rta asrlarda yer haydashni tezlashtirgan kashfiyot?
A
otlarning ko’payishi
B
hunarmandchilikning kelib chiqishi
C
temir plugni yaratilishi
D
bo’yinturiqning kashf etilishi
28
. Xalfalik muddati kasbning murakkabligiga qarab necha yilni tashkil etgan?
A
2-3 yil
B
4-6 yil
C
2-7 yil
D
4-8 yil
29
O’rta asrlarda nima uchun qishloqlarda hunarmandning erkinligi cheklangan?
A
buyumlarning sifatsizligi
B
dehqonchilik rivoji
C
shaharlarning nufuzi
D
feodal hukumronlik
30
. Quyidagi qaysi shaharlar daryo sohillari, ko’priklar yonida vujudga kelgan?
A
Strasburg, Gambyrg, Augsburg;
B
Padeborn, Bremen, Sveybryukken, Bryuge;
C
Myunster, Sen-Gallen, Sen-Denu;
D
Strasburg, Bryuge, Myunster;