Tarix
1
. O’rta asr Pololar oilasi vakillari qaysi shahahr savdogarlari edi?
A
Genuya
B
Venetsiya
C
Florensiya
D
London
2
Ganza shaharlar ittifoqiga shimoliy dengiz bo’yida joylashgan nechta davlat kirgan edi?
A
70 dan ortiq
B
50 ga yaqin
C
80 ta
D
60 dan ziyod
3
Venetsiya va Genuya shaharlari qaysi savdo yo’li bo’yida joylashgan?
A
Levantiy yo’li
B
Buyuk Ipak yo’li
C
Ganza yo’li
D
Shimoliy yo’l
4
Levantiy savdo yo’lida joylashgna qaysi shaharlar o’zining kuchli dengiz flotini tashkil etgan?
A
London va Parij
B
Venetsiya va Genuya
C
Florensiya va Genuya
D
Venetsiya va London
5
Ganza shaharlar ittifoqiga kirgan shsharlar qaysi devlat tarkibiga kirar edi?
A
Germaniya
B
Fransiya
C
Italiya
D
Angliya
6
O’rta sarlarda qaysi davlat qirolining farmoniga binoan asosiy yo’llarga tosh yotqizila boshlandi?
A
Italiya
B
Angliya
C
Fransiya
D
Germaniya
7
. Venetsiyalik savdogarlar – Pololar oilasi vakillari qachon mo’g’ulllar xonining Osiyoning ichkarisidagi qarorgohiga yetib boradi?
A
XI asr
B
XII asr
C
XIII asr
D
XIV asr
8
. Faktoriya tizimini yaratganlarning ko’pchiligi qaysi shahar savdogarlari hisoblangan?
A
Florensiya va Genuya
B
Venetsiya va London
C
Genuya va Venetsiya
D
London va Parij
9
. Dastlabki birjalar paydo bo’lgan yillarini hududlari bilan muvofiqlashtiring. 1. 1460, 2. 1462 3. 1409 A) Bryugge; B) Antverpen; C) Lion
A
a-2, b-3, c-1
B
a-3, b-1, c-2
C
a-1, b-2, c-3
D
a-3, b-2, c-1
10
. Dastlabki banklar qaysi davlat shaharlarida paydo bo’lgan?
A
Angliya
B
Italiya
C
Fransiya
D
Germaniya
11
. Savdogar Marko Polo sayohati necha yil davom etgan?
A
25 yil
B
30 yil
C
17 yil
D
32 yil
12
. Venetsiyalik savdogar Marko Polo sayohatining necha yilini Xitoyda o’tkazdi?
A
12 yil
B
17 yil
C
15 yil
D
18 yil
13
O’rta asrlarda Shimoliy savdo yo’li Boltiq dengizi orqali qaysi shaharlarni o’zaro bog’lab turgan?
A
London, Florensiya, Novgorod, Lyubek
B
London, Bryugge, Lyubek, Novgorod
C
Parij, Novgorod, Lyubek, Bryugge
D
Parij, Lo0ndon, Florensiya
14
G’arbiy Yevropada XIII-XV asrlarda Levant savdo yo’li qaysi davlatlarni dengiz orqali Vizantiya va Osiyo mamalakatlari bilan bog’lab turgan?
A
Italiya, Fransiya, Germaniya
B
Angliya, Italiya, Fransiya
C
Ispaniya, Italiya, Janubiy Fransiya
D
Angliya, Ispaniya, Italiya
15
. Faktoriya nima?
A
shahar markazi
B
shahar kengashi
C
urursh maydoni
D
savdo manzilgohlari
16
O’rta asrlarda Shimoliy savdo yo’li qaysi dengiz orqali London, Bryugge, Lyubek, Novgorod shaharlarini o’zaro bog’lab turgan?
A
Boltiq dengiz
B
Qizil dengiz
C
Egey dengiz
D
O’rtayer dengiz
17
Natural xo’jalik bilan tovar xo’jaligi o’rtasidagi farq nimada edi?
A
sotilish narxi bilan
B
sotish va ayriboshlash bilan
C
sifati bilan
D
bejirim va ixchamligi bilan
18
. Dastlabki banklar qachondan paydo bo’la boshladi?
A
XIII-XIV asrlar
B
XIV-XV asrlar
C
XI-XII asrlar
D
XII-XIII asrlar
19
. Faktoriya tizimi qaysi davlat savdogarlari tomonidan tashkil etilgan?
A
Fransiya
B
Germaniya
C
Angliya
D
Italiya
20
. Sarrof do’konidagi o’rindiq nomidan kelib chiqqan atama qaysi?
A
Birja
B
Faktoriya
C
Bank
D
Bozor
21
. Savdogar Marko Polo qaysi shahardan edi?
A
London
B
Genuya
C
Florensiya
D
Venetsiya
22
. Shampan garfligining markazi qaysi shahar bo’lgan?
A
Kyoln
B
Parij
C
Reyms
D
Bordo
23
. Birinchi usti yopiq bozor Blekuelxoll qaysi shaharda bunyod etilgan?
A
Parij
B
Antverpen
C
Florensiya
D
London
24
. Birinchi usti yopiq bozor Blekuelxoll qachon bunyod etilgan?
A
XIV asr oxiri
B
XI asr o’rtalari
C
XII asr boshi
D
XIII asr boshlari
25
. Venetsiyalik savdogar Marko Polo sayohatining 17 yili qaysi davlatda o’tkazdi?
A
Angliya
B
Movaraunnahr
C
Xitoy
D
Yaponiya
26
. O’rta asr savdo manzilgohlari – faktoriyalar qaysi dengiz bo’yida yaratilgan?
A
Orol dengizi
B
O’rtayer dengizi
C
Qora dengiz
D
Qizil dengiz
27
Savdogarlar pullarini almashtiradigan joy nima deb nomlandi?
A
yarmarka
B
Bank
C
Bozor
D
Birja
28
. Yevropaliklar uchun birinchi bo’lib Xiyotning sirli o’lkalarini o’z kitobida tavsiflagan sayyoh kim?
A
Mendesh Pintu
B
Marko Polo
C
Charliz Darvin
D
Xristofor Kolumb
29
. Birja atamasiga asos bo’lgan Burse mehmonxonasi qaysi shaharda joylashgan?
A
Bryugge
B
Bordo
C
Reyms
D
Florensiya
30
. Venetsiyalik savdogar Marko Polo qaysi mo’g’ul xoni xizmatida bo’lgan?
A
Chig’atoy
B
O’qtoy
C
Chingizxon
D
Xubilay
31
Qaysi asrlarda Yevropada hunarmandchilik va savdoning yulsalishi bozor, bank, birjalarni vujudga kelishiga asos bo’ldi?
A
X-XV asrlar
B
XI-XIII asrlar
C
XII-XIV asrlar
D
XI-XV asrlar
32
. O’rta asrlar Yevropasining eng mashhur yarmarkasiga ega bo’lgan Shampan garfligi qaysi davlat hududida joylashgan edi?
A
Fransiya shimoli-sharqida
B
Angliya shimoli-sharqida
C
Italiya shimoli-g’arbida
D
Italiya janubida