Tarix
1
.Qaysi davlatning o‘rta asrlar shaharlari budda ibodatxonalari atrofida, aloqa bekati va yo‘l ustida, dengiz bo‘yida, qal’a atrofida vujudga kelgan ?
A
Xitoy
B
Koreya
C
Hindiston
D
Yaponiya
2
. Sharq shaharsozligida asosiy qurilish ashyolari nimalar ?
A
Tosh va g‘ishtdan
B
Marmar va tosh
C
G’isht va yog’och
D
paxsa va marmar
3
Qaysi davlatda shaharlar imperatorga bo‘ysungan.
A
Hindiston
B
Koreya
C
Xitoy
D
Yaponiya
4
Sharqda shaharlar qaysi sohalarning yuksala borishi bilan juda tez rivojlangan ?
A
Hunarmandchilik, savdo
B
Hunarmandchilik, chorvachilik
C
Dehqonchilik, chorvachilik
D
Dehqonchilik, hunarmandchilik
5
.Erondan savdogarlar qanday mahsulotlarni xarid qilganlar ? 1) po‘latdan yasalgan qurol-aslaha 2) parcha 3) ipak gazlamalar 4) mis idishlar 5) kumush idishlar 6) jun gilamlar
A
1,4,5
B
1,2,3,4,5,6
C
1,2,3,6
D
2,3,6
6
Osiyo shaharlari qanday yerlarda vujudga kelgan.
A
Davlat yerlari
B
feodal yerlarida
C
mulk yerlarida
D
vaqf yerlarida
7
.O‘rta Osiyoning musulmon davlatlarida shahar markazida nima qurilgan ?
A
Ark
B
masjid
C
shahriston
D
rabod
8
. Yaponiyaning o’rta asr shaharlaridan qaysilari budda ibodatxonalari atrofida vujudga keladi?
A
Otsu, Nagoya
B
Xirosima, Nagasaki
C
Xyogo, Sakai
D
Nara, Xeyyan
9
. Yaponiyaning o’rta asr shaharlaridan qaysi biri chorrahada va karvon yo’lida vujudga keladi?
A
Xeyyan
B
Otsu
C
Sakai
D
Nagoya
10
. 1177-yilda yong‘in natijasida vayron bo’lgan shaharni aniqlang.
A
Xeyyan
B
Dehli
C
Pekin
D
Xanchjou
11
.Chet ellik savdogarlar marvlik ustalarning qanday mahsulotlarini yuqori baholaganlar ?
A
gazlamalari va kiyimlarini
B
kulolchiligi buyumlari
C
kulolchilik buyumlari va qog’oz
D
qog‘ozi va gazlamalarini
12
. Qaysi hududlarda usta va savdogarlardan soliqlarni sex oqsoqollari yig’ib bergan? 1. Eronda 2. Hindistonda 3. Shimoliy Afrikada 4. Xitoyda 5. Yaponiyada 6. Arab xalifaligida
A
2,3,6
B
1,2,3
C
4,5,6
D
3,5,6
13
Osiyoning yirik davlatlaridan biri Xitoyda o‘rta asr shaharlarining vujudga kelishi va rivojlanishi nechanchi asrlarga to‘g‘ri keladi ?
A
IX-XI
B
IX-XIII
C
IX-X
D
IX-XII
14
. Yaponiyaning o’rta asr shaharlaridan qaysilari dengiz bo’yida vujudga keladi?
A
Xirosima, Nagasaki
B
Otsu, Nagoya
C
Xyogo, Sapai
D
Nara, Xeyyan
15
.Hukmdorlar, boylar o‘z saroylari, hovli-joylarini nimadan qurishgan ?
A
Tosh va g‘ishtdan
B
Marmar va pishiq g‘isht
C
G’isht va yog’och
D
paxsa va guvala
16
. Mardikor bozorlari bo’lgan hududlarni aniqlang?
A
Damashqda, Saragosada va Ispaniyada
B
Suriyada, Lionda va Parijda
C
Ishbiliyada, Bog’dodda va G’arnotada
D
Qohirada, Parijda va Apenin yarim orolida
17
.Amir Temur saltanati poytaxti Samarqand qachon yuksalib dunyoga taniladi ?
A
XIV asr oxiri — XVI asr boshlarida
B
XIV asr oxiri — XV asr boshlarida
C
XV asr oxiri — XVI asr boshlarida
D
XIII asr oxiri — XIV asr boshlarida
18
.O’rta Osiyoda shaharlar umumiy reja bo‘yicha qurilgan.Ya’ni qanday ?
A
Shahriston-ark-rabod
B
Ark-shahriston-rabod
C
Ark-rabod-shahriston
D
Shahriston-rabod-ark
19
. Yaponiyaning o’rta asr shaharlaridan qaysi qal’a atrofida vujudga keladi?
A
Xeyyan
B
Otsu
C
Nagoya
D
Sakai
20
Osiyo shaharlarining yevropa shaharlaridan qaysi jihati bilan farq qilgan ?
A
Osiyo shaharlari davlat yerlarida vujudga kelganidan Yevropa shaharlaridan farqliroq yirik zamindorlarga qarshi kurash olib bormagan
B
Buyuk ipak yo’lida joylashganligi bilan
C
Savdo juda tez rivojlangan
D
Tez-tez isyonlar bo’lib turgan
21
.Qaysi davlatning yirik shaharlarida G‘arbiy Yevropadan farqliroq, maishiy xizmat ko‘rsatish yaxshi yo‘lga qo‘yilgan ?
A
Yaponiya
B
Koreya
C
Xitoy
D
Hindiston
22
.Qaysi shahar Amir Temur davlatining poytaxti bo’lgan ?
A
Samarqand
B
Kesh
C
Farg’ona
D
Buxoro
23
.Xeyyan qayta tiklanganidan so‘ng qanday nom oladi va mamlakat poytaxtiga aylanadi ?
A
Kioto
B
Kayfin
C
Kamakura
D
Tokio
24
. Qaysi davlatning shaharlari o‘rta asrlarda juda ko‘p marotaba chet bosqinchilar hujumlariga uchragan ?
A
Xitoy
B
Koreya
C
Hindiston
D
Yaponiya
25
.Ark …… ?
A
masjid va madrasalar joylashgan hudud
B
hunarmandlar guzar va mahallalari
C
asosiy aholi yashaydigan guzarlar
D
shahar hokimi qal’asi
26
.O’rta asrlarda qaysi davlada o‘rta asrlardayoq aholi zich yashagan?
A
Yaponiya
B
Koreya
C
Hindiston
D
Xitoy
27
.Qaysi davlatda barcha ustalar sex a’zosi bo‘lishlari majburiy etib qo‘yilgan ?
A
Koreya
B
Hindiston
C
Yaponiya
D
Xitoy
28
.Rabod …….?
A
masjid va madrasalar joylashgan hudud
B
hunarmandlar guzar va mahallalari
C
shahar hokimi qal’asi
D
asosiy aholi yashaydigan guzarlar
29
.O‘rta asrlarda qayerlik ustalar parcha, ipak gazlamalari, jun gilamlari bilan shuhrat qozongan?
A
yaponiyalik
B
xitoylik
C
eronlik
D
hindistonlik
30
Sharqda shaharlar dastlab nima sifatida tashkil topgan ?
A
ma’muriy markaz yoki harbiy qal’alar sifatida
B
Yarmarkalar sifatida
C
Poytaxt sifatida
D
Savdo markazi sifatida
31
.Sharq hunarmandlari qanday mahsulotlarning katta qismini chet mamlakatlarga sotish uchun ishlab chiqarganlar ?
A
Kulolchilik buyumlari, gilamlar
B
Qog‘oz va gazlamalar
C
Ipak gazlamalari, zeb-ziynat buyumlari
D
gazlamalari va kiyimlar
32
.Qaysi hududlar orqali arab, hind, xitoy savdogarlarining o‘nlab kemalari suzgan ? 1)Fors ko’rfazi 2) Qora dengiz 3) O‘rta yer dengizi 4) Qizil dengiz
A
1,3
B
2,3
C
1,4
D
3,4
33
.Xitoyda shaharsozlik qachon yuksak darajaga ko‘tarilgan ?
A
XIII
B
XI
C
XII
D
X
34
.O‘rta asr bozorlari ko‘pincha qayerda joylashgan ?
A
Rabod yonida
B
Shahar darvozlari yaqinida
C
Ark yaqinida
D
Shahriston markazida
35
Sharq mamlakatlari o‘rta asrlarning rivojlangan davriga turli paytda o‘tganlar. Bu hol nima bilan izohlanadi ?
A
Kuchli davlatlarning yo’qligi bilan
B
har bir mamlakatda ishlab chiqarish taraqqiyoti turli darajada bo‘lgani bilan.
C
Davlatlar o’rtasidagi harbiy ziddiyatlarning ko’pligi bilan
D
Savdoning yuqori darajada rivojlanganligi bilan
36
.Chet ellik savdogarlar Samarqandning qanday mahsulotlarini yuqori baholaganlar ?
A
kulolchiligi buyumlari
B
kulolchilik buyumlari va qog’oz
C
qog‘ozi va gazlamalarini
D
gazlamalari va kiyimlarini
37
.Osiyodan farqliroq, Afrikaning iqtisodiy qoloqligi, undagi uzluksiz urushlar, qit’aning nimalarning manbaiga aylanishiga sabab bo‘lgan. 1) xomashyo 2) tuz 3) oltin 4) fil suyagi 5) ziravorlar 6) asosan qullar
A
2,4,5,6
B
1,2,3,4,5
C
1,2,3,4,5,6
D
1,3,5,6
38
.Kambag’allar uylarini nimadan qurgan ?
A
Paxsa va g’isht
B
Tosh va g‘ishtdan
C
G’isht va marmar
D
Paxsa, guvala
39
.Qaysi yirik markazlashgan davlatlarning paydo bo‘lishi savdoni yuqori daromad manbaiga aylantiradi ? 1)Arab xalifaligi 2) Tan imperiyasi 3) Dehli sultonli 4) Vizantiya imperiyasi 5) Usmonli davlati 6) Guptalar davlati
A
4,5,6
B
1,2,3
C
1,2,6
D
2,3,5
40
.Qaysi shahar ko‘p asrlar davomida Yaponiyaning iqtisodiy, madaniy va diniy markazi bo‘lib qoladi ?
A
Kamakura
B
Tokio
C
Kioto
D
Kayfin
41
.Osiyo bozorlari nimasi bilan ajralib turgan?
A
O‘zining gavjum va sershovqinligi bilan
B
Savdogarlarning ko’pligi bilan
C
Mahsulotlarning arzonligi bilan
D
Mahsulotlarning sifati bilan
42
.Sharqda vaqt o’tib kimlardan ham turli soliqlar olina boshlagan ?
A
Savdogar va dehqonlardan
B
Dehqon va hunarmandlardan
C
Savdogar va hunarmandlardan
D
Savdogar, dehqon va hunarmandlardan
43
.Sharq dunyosida qaysi shahar o‘z o‘rniga ega bo‘lib, u islom dini, madaniyat, savdo va hunarmandchilik markazlaridan biri sifatida shuhrat qozongan ?
A
Kesh
B
Buxoro
C
Samarqand
D
Xiva
44
.Shahriston………?
A
asosiy aholi yashaydigan guzarlar
B
masjid va madrasalar joylashgan hudud
C
hunarmandlar guzar va mahallalari
D
shahar hokimi qal’asi
45
.Osiyo shaharlari Yevropa shaharlaridan qaysi jihati bilan ajralib turadi ?
A
savdo-sotiq yaxshi rivojlangaligi bilan
B
shaharlarning rivojlanganligi bilan
C
hunarmandchilik rivojlanganligi bilan
D
aholisi ko’pligi bilan
46
.O‘rta asr shoirlari va faylasuflari qaysi shaharni «sayqali ro‘yi zamin» — yer yuzining sayqali, husni, deb ta’riflaganlar ?
A
Samarqand
B
Buxoro
C
Kesh
D
Xiva
47
. Xitoyning qaysi shahrida XVI asrda Pekindan ham ko’p ahloi yashagan ?
A
Nankin
B
Chanyan
C
Xanchjou
D
Loyan
48
. Qaysi davlatda 600-700 kishi va yana ko’plab yuk sig’adigan yuk kemalar – jonkalarni qurishgan?
A
Xitoy
B
Eron
C
Yaponiya
D
Hindiston
49
.Nechanchi asrda Pekinda 1 mln aholi yashagan ?
A
XVII
B
XIV
C
XVI
D
XV
50
.Qaysi davlatda aholi sopol quvurlar orqali toza suv bilan ta’minlangan, shaharni axlat va chiqindilardan tozalash, o‘t o‘chirish ishlari yo‘lga qo‘yilgan ?
A
Hindiston
B
Yaponiya
C
Koreya
D
Xitoy
51
.Chet ellik savdogarlar qaysi hudud kulolchiligi buyumlarini yuqori baholaganlar ?
A
G’ijduvon
B
Rishton
C
Marv
D
Samarqand
52
Qutb Minor qayerda joylashgan ?
A
Kioto
B
Dehli
C
Panjob
D
Chanyan
53
.O’rta asrlarda Eronning Isfahon, Sheroz shahar-larida qancha kishi yashagan ?
A
400 mingdan ortiq
B
200 mingdan ortiq
C
100 mingdan ortiq
D
300 mingdan ortiq
54
.O’rta asrlarda qaysi hududlada yirik bozorlar bir qancha rastalarga bo‘lingan ?
A
Xitoy va Yaponiya
B
Hindiston va Eron
C
Koreya va Yaponiya
D
O’rta Osiyo va Eron
55
.Qanday bozorlarga sayyor savdogarlar va atrofdagi qishloqlarning o‘z mahsulotlarini sotish ehtiyoji bo‘lgan aholisi to‘plangan ?
A
Yarmarkaga
B
Katta bozorlarda
C
Ko’chma bozorga
D
Shahar bozoriga
56
.Qaysi hududlar shaharlarida hunar¬mandchilik sexlari shaharlar bilan bir paytda vujudga kelgan?
A
Shimoliy Afrika va Yevropa
B
Yevropa va Osiyo
C
Osiyo va Shimoliy Afrika
D
Yevropa va O’rta Osiyo
57
.Uzoq Sharqdan qaysi dengizga qadar hududlarda karvon yo‘llari orqali savdo olib borilgan.
A
O‘rta yer
B
Qizil dengiz
C
Qora dengiz
D
Kaspiy dengizi
58
.Qayerda shaharlar umumiy reja bo‘yicha qurilgan ?
A
Xitoy
B
Hindiston
C
Yaponiya
D
O’rta Osiyo
59
.Shaharlarning taraqqiyotiga nima to‘sqinlik qilgan.
A
Savdoning sustligi
B
o’zaro urushlar
C
istilochilik urushlari
D
qaroqchilarning hujumi
60
.Qaysi davlatda yog‘och tanqis bo‘lganidan qurilishda g‘isht, sopol va toshdan keng foydalanilgan ?
A
Yaponiya
B
Koreya
C
Xitoy
D
Hindiston
61
Qutb Minor nechanchi asrga oid ?
A
XIII
B
XII
C
XI
D
XIV