Tarix
1
.G‘arbiy katolik so’zining ma’nosi …..
A
sof din, chin e’tiqod
B
jahon
C
birodarlik
D
tenglik
2
.Sharqiy Yevropada kimlarni cho‘qintirishdagi raqobat xristian cherkovini rasman G‘arbiy katolik va Sharqiy pravoslav cherkovlariga bo‘linishiga olib keldi ?
A
serblarni
B
Ruslar
C
salvyanlar
D
bolgarlar
3
.Interdikt nima ?
A
Gulxanda yondirish
B
Gunohlarni kechish yorlig’i
C
ruhoniylarga uylanish taqiqlash
D
Mamlakatda ibodat va marosimlarning vaqtinchalik taqiqlanishi
4
Xristian dini Yevropada nechanchi asrdan boshlab tarqalgan ?
A
V
B
VI
C
III
D
IV
5
.Toat-ibodatdan bo‘sh paytlarida ayrim rohiblar nima qilishgan ?
A
Hunarmandchilik qilgan
B
Dehqonchilik qilgan
C
Xattotlik
D
Monastir qoshidagi maktablarda bolalarni o‘qitgan
6
. Qaysi Rim papasi german, fransuz va ingliz hukumdorlarini interdikt orqali tavba-tazarru qildiradi ?
A
Urban II
B
Bonifatsiy VIII
C
Grigoriy IX
D
Innokentiy III
7
.Davlat soliqlaridan ozod etilgan yerlarda cherkovdan ijaraga yer olgan qancha qaram dehqonlar mehnat qilgan ?
A
100 ming
B
200 ming
C
10 ming
D
50 ming
8
.Qaysi cherkovda barcha ruhoniylarga uylanish taqiqlangan ?
A
katolik
B
Pravoslav
C
anglikan
D
protestant
9
.Rohiblar toat-ibodatdan bo‘sh paytlarida nima bilan shug‘ullangan ?
A
chorvachilik
B
hunarmandchilik
C
dehqonchilik
D
xattotlik
10
.V asrda ekinzorlarning qancha qismi ibodatxona va monastirlar qo‘lida to‘plangan ?
A
1/4
B
1/2
C
1/3
D
1/5
11
.Xristian cherkovi aholidan ushr solig‘ini undirgan, uning miqdori qancha ?
A
1/10
B
1/15
C
1/5
D
1/40
12
. Cherkov qo’llagan jazoning eng og’iri bu?
A
“Autodafe”
B
“Indulgensiya”
C
“Interdikt”
D
“Selebat”
13
.Yeretik so’zining ma’nosi nima ?
A
Yunoncha-dahriylar
B
Lotincha-qidiruv
C
Portugalcha-din ishi
D
Lotincha-afv
14
. Mahkum etilganlarni gulhanda yondirish nima deb ataladi ?
A
“Autodafe”
B
“Interdikt”
C
“Selebat”
D
“Indulgensiya”
15
.Kimning ko‘magida 756-yilda Italiyada Rim papalari davlati — Papa viloyati tashkil topadi.
A
Vandal qiroli
B
Karolinglar qiroli
C
Franklar qiroli
D
Vizantiya imperatori
16
.Yevropada cherkov davlatning muhim tashkilotiga aylanib, uning siyosiy va iqtisodiy faoliyatiga aralashgan, qanday vazifani bajargan?
A
soliq solish
B
aholini ro’yxatga olish
C
Qonun chiqarish
D
sud
17
Yevropada qanday jarayon cherkovni ajralishiga olib kelgan ?
A
Verden shartnomasining imzolanishi
B
Franklar imperiyasining uch qismga bo’linishi
C
Salib yurishlarining boshlanishi
D
Rim imperiyasining Sharqiy va G’arbiy qismlarga bo’linishi
18
.Grigoriy IX ning papalik davri ?
A
1227-1241
B
1198-1216
C
999-1003
D
1200-1220
19
.Cherkov va uning ta’limotiga qarshi kishilar nima deb atalgan ?
A
Partizanlar
B
Salibchilar
C
Konservatorlar
D
Yeretiklar
20
.Cherkovga tushadigan daromadning talay qismi qayerga yuborilgan ?
A
angliya qiroli
B
Nemis imperatori
C
Rim papasi
D
fransuz qiroli
21
. Indulgensiya nima ?
A
Gulxanda yondirish
B
Mamlakatda ibodat va marosimlarni vaqtinchalik taqiqlash
C
Cherkov qo’llagan jazoning eng og’iri
D
Gunohlarni kechish yorlig’i
22
. Selebat so’zining ma’nosi nima ?
A
ruhoniylarga uylanish taqiqlash
B
Mamlakatda ibodat va marosimlarning vaqtinchalik taqiqlash
C
lotincha, «qidiruv»
D
e’tiqod yoki din ishi
23
.Qachondan bosh¬lab rim-katolik va yunon-pravoslav cherkovlari mustaqil faoliyat olib bormoqda ?
A
IX asr o’rtalaridan
B
XII asr o’rtalaridan
C
X asr o’rtalaridan
D
XI asr o’rtalaridan
24
.«Oy o‘z yog‘dusini Quyoshdan olganidek, qirol hokimiyati o‘z jilosini papalikdan oladi», degan so‘zlari kimga tegishli ?
A
Innokentiy III
B
Grigoriy IX
C
Urban II
D
Silvester III
25
.Xristian cherkovi dushmanlarini izlab topish va jazolash bilan shug‘ullangan tashkilot nima deb nomlangan ?
A
Autodafe
B
interdikt
C
indulgensiya
D
Inkvizitsiya
26
Rim papalari davlati – Papa viloyati qachon tashkil topadi ?
A
1054-yil
B
395-yil
C
476-yil
D
756-yil
27
. Qaysi papa davrida katolik cherkovi o‘z qudrati cho‘qqisiga erishadi ?
A
Urban II
B
Silvester III
C
Grigoriy IX
D
Innokentiy III
28
Xristian dini nechanchi asrdan german qabilalari orasida tarqala boshlaydi ?
A
III
B
IV
C
VI
D
V
29
.Sharqda cherkov va’zlari qaysi tilda olib boriladi ?
A
Yunon
B
lotin
C
nemis
D
fransuz
30
.Pravoslavlarda faqat kimlar oila qurmagan ?
A
Ruhoniylar
B
abbatlar
C
rohiblar
D
yepiskoplar
31
.Aholiga o‘z hukmini o‘tkazishda papa kimlarga tayangan ?
A
yepiskop
B
rohib
C
Abbat
D
ruhoniy
32
.G‘arbda cherkov va’zlari qaysi tilda olib boriladi ?
A
Yunon
B
nemis
C
fransuz
D
lotin
33
.Autodafe so’zining ma’nosi nima ?
A
Yunoncha-dahriylar
B
Portugalcha-din ishi
C
Lotincha-qidiruv
D
Lotincha-afv
34
.Inkvizitsiya qo’zining ma’nosi nima ?
A
Lotincha-qidiruv
B
Lotincha-afv
C
Portugalcha-din ishi
D
Yunoncha-dahriylar
35
Franklar qiroli Xlodvig xristianlikni qachon qabul qiladi?
A
VIII asrning boshida
B
VII asrning oxirida
C
V asrning oxirida
D
VI asrning boshida
36
.Inkvizitsiya faoliyati qaysi davlatda, ayniqsa, keng tus olgan ?
A
Italiya
B
Ispaniya
C
Germaniya
D
Portugaliya
37
.Yeretiklarga qarshi kurashish uchun cherkov sudi tashkil qilingan va nima deb nomlangan ?
A
interdikt
B
inkvizitsiya
C
Autodafe
D
indulgensiya
38
Kiyev Rusi va Bolgariya qachon xristianlikning pravoslav mazhabini qabul qilgan ?
A
IX asr oxiri
B
X asr boshi
C
XI asr o’rtalari
D
X asr oxiri
39
.Yevropada monastirlar nechanchi asrda tashkil etilgan ?
A
VI asr
B
IV asr
C
V asr
D
III asr
40
Kiyev Rusi va Bolgariya X asr oxirlarida qaysi davlatdan xristianlikning pravoslav mazhabini qabul qilgan.
A
Angliya
B
Germaniya
C
Irlandiya
D
Vizantiya
41
.Kimlar cherkovning boyliklari, hashamatli udum marosimlariga qarshi chiqib, sodda cherkov g‘oyasi tarafdorlari bo‘lishgan ?
A
Partizanlar
B
Salibchilar
C
Konservatorlar
D
Yeretiklar
42
.Sharqiy pravoslav so’zining ma’nosi ….
A
tenglik
B
sof din, chin e’tiqod
C
jahon
D
birodarlik
43
. Xristian cherkovi aholidan qanday soliq undirgan?
A
Zakot
B
Ushr
C
Xiroj
D
Jizya
44
.Vizantiya cherkovi avvaldan davlatga bo‘ysunuvchi, qaysi shahar patriarxi boshqaradigan diniy tashkilotga aylanadi.
A
Aleksandiya
B
Antioxiya
C
Edessa
D
Konstantinopol
45
.Yevropada nechanchi asrda boshlangan yer egaligi munosabatlariga o‘tish jarayonidan cherkov ham chetda qolmaydi ?
A
IV asr
B
VI asr
C
III asr
D
V asr
46
.Inkvizitsiya kimning davrida o‘z qudratining cho‘qqisiga erishgan ?
A
Urban II
B
Bonifatsiy VIII
C
Innokentiy III
D
Grigoriy IX
47
.Indulgensiya so’zining ma’nosi nima ?
A
Lotincha-qidiruv
B
Yunoncha-dahriylar
C
Portugalcha-din ishi
D
Lotincha-afv
48
. Innokentiy III qachon papalik qilgan.
A
1200-1216
B
1199-1216
C
1198-1216
D
999-1003
49
Qaysi hududlardagi monastirlardan yetishib chiqqan serg‘ayrat rohiblar Yevropaning eng chekka joylariga ham borib, aholini xristianlikka o‘tkazishgan ?
A
Irlandiya, Germaniya
B
Angliya, Fransiya
C
Angliya, Irlandiya
D
Fransiya, Germaniya
50
Qayerda Rim papalari davlati – Papa viloyati tashkil topadi ?
A
Germaniya
B
Italiya
C
Angliya
D
Ispaniya