Tarix
1
Salib yurishlari qaysi yillar oralig‘ida bo‘lib o‘tgan?
A
1096-1204-yy.
B
1096-1170-y..
C
1095-1261-yy..
D
1096–1270-y..
2
. Yurish qatnashchilari qanday nomni oladi?
A
salibchilar
B
muqaddas
C
g’arbchilar
D
gospitalyerlar
3
. Salibchilarning ko‘pchiligini, asosan,kimlar tashkil etib, aksari boy bo‘lmagan xonadonlardan edilar?
A
knyazlar
B
dehqonlar
C
savdogarlar
D
ritsarlar
4
. III asrdan xristian cherkovi oliy ruhoniylarining cherkovni nazariy, amaliy boshqarish muammolarini hal etish uchun chaqiradigan qurultoyi nima deyiladi?
A
Xalq yig’ini
B
Parlament
C
Cherkov yig’ini
D
Senat
5
. Kimlar salib yurishlarida qatnashish orqali o‘zlarining og‘ir hayotidan qutulib, Sharqda mulkka va baxtli hayotga erishishga umid qilganlar?
A
ritsarlar
B
savdogarlar
C
Dehqonlar
D
knyazlar
6
. Urban II Quddusdagi «payg‘ambar qabrini” kimlardan ozod etishga chaqiradi?
A
katoliklardan
B
salibchilardan
C
pravoslavlardan
D
musulmonlardan
7
. Qo‘shin bilan savdogarlar ham yo‘lga chiqib, ular nimani orzu qilganlar?
A
yangi hududlarni egallashni
B
fuqarolarni bo’ysundirishni
C
Sharq mollari bilan savdo qilish orqali tez boyib ketishni
D
uy-joylarga egalik qilishni
8
. Qayer yerning kindigi ekanligi aytilgan?
A
Iroq
B
Quddus
C
Damashq
D
Bag’dod
9
Sharqda qachon vujudga kelgan vaziyat salib yurishlari uchun qulay sharoit tug‘dirgan?
A
X asr oxirida
B
XI asr boshida
C
XI asr oxirida
D
XII asr boshida
10
. Ular matodan «but», ya’ni «salib»ning aksini qirqib, o‘z nimalariga tika boshlaydilar?
A
bayroqlariga
B
kiyimlariga
C
qalqonlariga
D
tojlariga
11
. Salib yurishi ishtirokchilarining moddiy manfaati nima edi?
A
Sharq mollari bilan savdo qilish orqali tez boyib ketishni
B
“payg‘ambar qabri”ni musulmonlardan xalos etish
C
yangi hududlarni egallashni
D
fuqarolarni bo’ysundirishni
12
. Katolik cherkovi yurish ishtirokchilariga ayrim yengilliklarni, jumladan, dehqonlarga nimalarni e’lon qiladi? 1. qarzlaridan kechilishini, 2. Moddiy jihatdan rag’batlantirish, 3. ularning oilalari cherkov himoyasiga o‘tishini, 4. Uy-joy bilan ta’minlashni
A
2,3
B
1,4
C
3,4
D
1,3
13
Salib yurishlari – G‘àrbiy Yevropa feodallarining qayerdagi bosqinchilik va talonchilik urushlari edi?
A
O'rta Osiyodagi
B
Uzoq sharqdagi
C
Yevropadagi
D
Yaqin Sharqdagi
14
Kichik Osiyo yarimoroli deyarli to‘liq kimlar qo‘lida edi?
A
saljuqiy turklar
B
arablar
C
mo’g’ullar
D
g’aznaviylar
15
Mahalliy hukmdorlar va aholining ziyoratchilarga munosabati yomon bo‘lmasada, qachondan boshlangan musulmon hukmdorlarining o‘zaro urushlari xristianlar ziyoratlarini tobora xavfli tadbirga aylantira borgan?
A
X asr oxiri
B
XI asr oxiri
C
XII asr boshi
D
XI asr boshi
16
Vizantiya imperatori Rim papasi bilan kelishmasa-da, xristianlar dushmanlari bilan kurashish uchun jangchilar yuborishini so‘rab, qayerga murojaat qiladi?
A
Janubga
B
G‘arbga
C
Sharqqa
D
Shimolga
17
. Bu holatdagi kimlar o‘zlariga shon-shuhrat va boylik istab yo‘lga chiqqanlar?
A
ritsarlar
B
knyazlar
C
savdogarlar
D
dehqonlar
18
Quddus esa deyarli qachondan buyon musulmonlar qo‘lida edi?
A
2 asrdan
B
4 asrdan
C
3 asrdan
D
5 asrdan
19
. Kim «muqaddas yer»ning boyliklari va hosildor ekanligini ham eslatib o‘tadi?
A
Salohiddin Ayubiy
B
Urban II
C
Aleksey I
D
Richard II
20
. Papa Urban II qachon nutq so’zlaydi?
A
1095-yilda
B
1093-yilda
C
1096-yilda
D
1094-yilda
21
Falastinning muqaddas joylariga, rivoyatlarga ko‘ra, kim dafn etilgan?
A
Iso payg‘ambar
B
Dovud payg’ambar
C
Muso payg’ambar
D
Yusuf payg’ambar
22
. Gersog,graf,imperatorlar o‘zlariga nimalarni maqsad qilganlar? 1. yangi hududlar,2.fuqarolarni bo‘ysundirishni,3. Sharq mollari bilan savdo qilish orqali tez boyib ketishni,4. Payg’ambar qabrini musulmonlardan ozod qilish,5.shon-shuhrat va boylik
A
1,2
B
1,5
C
4,5
D
2,3
23
. Fransiyaning janubidagi Klermon shahrida cherkov yig‘iniga to‘plangan qanday xalq vakillari huzurida nutq so‘zlaydi? 1. ruhoniylar, 2. Hunarmandlar, 3.ritsarlar, 4.olimlar, 5. Oddiy xalq
A
1,2,3
B
1,3,5
C
2,3,4
D
3,4,5
24
. Papa yurishda ishtirok etganlarga nimani va’da qiladi ? 1.gunohlari kechirilishini, 2.boyliklar berishini, 3. halok bo‘lganlar ruhining jannatga – «arshi-a’loga» tushishini, 4. Indulgensiya berilishini
A
2,4
B
1,2
C
2,3
D
1,3
25
. Falastinda nimaning daryo bo‘lib oqishi haqida aytilgan?
A
sut,asal
B
sut
C
suv,sut
D
asal
26
. Kimlar boy bo’lmagan xonadonlardan edilar?
A
savdogarlar
B
ritsarlar
C
dehqonlar
D
knyazlar
27
Sharqdagi yerlarni egallash orqali nima o‘zining ta’sirini yanada kuchaytirishni maqsad qilgan?
A
cherkov
B
qirol
C
hokimiyat
D
davlat
28
. Oilaning kichik o‘g‘illari, mayorat tizimi bo‘lganidan, ya’ni meros kimga qoldirilgani sababli, ota-onalari merosining katta qismiga umid qilmasalar ham bo‘lardi?
A
katta o‘g‘ilga
B
Kichik o’g’ilga
C
kata qiziga
D
kenjaga