Tarix
1
. Qaysi orden Quddusdagi ritsarlar joylashgan tepalik nomi bilan atalgan?
A
Tevton(Nemis)
B
Gospitalyerlar
C
tampliyerlar
D
Iyezuitlar
2
. Yangi xo‘jayinlar hosilning qancha qismini soliqqa ola boshlaydi?
A
1/2
B
2,5 %
C
1/3
D
1/40
3
. Musulmonlar Falastinni qayta egallaganidan so‘ng orden dastlab qayerda tashkil topgan?
A
Maltada
B
Seylon orolida
C
Misrda
D
Rodos oroliga
4
Ya’ni Yaqin Sharqda tuzilajak xristian davlatlari qayerga siyosiy qaram bo‘lishi lozim edi?
A
Quddusga
B
Fransiyaga
C
Vizantiyaga
D
Misrga
5
. Dastlabki diniy-ritsarlik ordeni qaysi orden bo‘lgan?
A
Gospitalyerlar
B
Iyezuitlar
C
Tevton(Nemis)
D
tampliyerlar
6
. Uchinchi yirik diniy-ritsarlik ordeni Muqaddas Bibi Maryamga bag‘ishlangan.Bu qaysi orden hisoblanadi?
A
Tevton(Nemis)
B
Gospitalyerlar
C
Iyezuitlar
D
tampliyerlar
7
To‘plana boshlagan ritsarlarga kim vassallik qasamyodini qabul qildirgan?
A
Richard II
B
Aleksey I
C
Salohiddin Ayubiy
D
Urban II
8
. Bir necha asr o‘tib qayerga ko‘chib joylashadi?
A
Seylon orolida
B
Rodos oroliga
C
Misrda
D
Maltada
9
Ularning ichida qayer salibchilarning asosiy davlati edi?
A
Suriya bilan Falastin
B
Suriya
C
Quddus qirolligi
D
Quddusda
10
Salibchilar qayerni egallashda ko’pgina musulmonlarni o’ldiradilar ?
A
Misrni
B
Quddusni
C
Falastinni
D
Suriyani
11
. Ikkinchi salib yurishi qachon bo‘lgan?
A
XII asr oxirida
B
XI asr o’rtalarida
C
XII asr boshlarida
D
XII asr o‘rtalarida
12
. G‘arbda oddiy rohiblarning asosiy ishi ibodat va mehnat qilish bo‘lsa, diniy-ritsarlik ordeni a’zolarining asosiy vazifasi nima bo’lgan?
A
kitob ko’chirish
B
urush
C
bola tarbiyasi
D
ta’lim berish
13
.Uchinchi salib yurishlari muvaffaqiyatsiz tugaydi? 1.german imperatori, 2.Fransiya qiroli, 3.Ispaniya qiroli, 4.Angliya qiroli,5.Rim papasi
A
2,4,5
B
1,3,5
C
1,2,4
D
2,3,4
14
Qachon to‘plana boshlagan ritsarlarga imperator vassallik qasamyodini qabul qildirgan?
A
1095-yilning kuzidan
B
1094-yilning kuzidan
C
1096-yilning kuzidan
D
1096-yilning yozidan
15
. Qachon Salohiddin Ayubiy salibchilardan Quddusni tortib oladi?
A
1187-yilda
B
1182-yilda
C
1287-yilda
D
1285-yilda
16
. Fransiya qiroli o‘z qo‘shini bilan ishtirok etgan bu yurishlar qanday tugagan?
A
zafarli
B
muvaffaqiyatsiz
C
natijasiz
D
muvaffaqiyatli
17
. Quddusga kelayotgan ziyoratchilarni himoya qilish uchun tuzilgan ikkinchi ritsarlik ordeni dastlab nima deb nomlangan?
A
tampliyerlar
B
Iyezuitlar
C
Gospitalyerlar
D
Tevton(Nemis)
18
. Salohiddin Ayubiy salibchilardan Quddusni tortib olishi Yevropadà nechanchi salib yurishlari tashkil qilinishiga olib keladi?
A
2
B
4
C
8
D
3
19
. Salibchilar birgina juma masjidida qancha musulmonlarni o’ldiradilar ?
A
8 ming
B
6 ming
C
10 ming
D
5 ming
20
. Undagi ko‘pchilik ritsarlar Germaniyadan bo‘lgani uchun, uni qanday orden deyishgan?
A
Gospitalyerlar
B
tampliyerlar
C
Tevton(Nemis)
D
Iyezuitlar
21
. Salohiddin Ayubiy kim edi?
A
Turkiya sultoni
B
Quddus qiroli
C
Misr sultoni
D
Fransiya qiroli
22
. Qaysi orden xayriya va in’omlar olishgan?
A
Iyezuitlar
B
Tevton(Nemis
C
tampliyerlar
D
Gospitalyerlar
23
. Unga qo‘shimcha tarzda aholi nimalarga soliq to’lashga majbur edi?
A
qirolga
B
davlatga
C
qirolga, xristian cherkoviga
D
xristian cherkoviga
24
. Qaysi orden sudxo’rlik bilan ham shug’ullangan?
A
Iyezuitlar
B
Gospitalyerlar
C
tampliyerlar
D
Tevton(Nemis)
25
Yurishlar qayerda salibchilarning o‘z davlatlarini tuzishi bilan yakunlanadi?
A
Suriya bilan Falastinda
B
Suriya
C
Falastinda
D
Quddusda
26
. Yahudiylar qayerda yondirib yuboriladi?
A
ko’chalarda
B
hokimiyat markazida
C
uylarida
D
sinagogalarida
27
. Kimlarga qarshi kurashish uchun Yevropa feodallari ikkinchi salib yurishini uyushtirdilar?
A
katolik
B
protestant
C
Musulmon
D
xristian
28
. Yevropada qaysi ordenning boyliklari haqida afsonalar to‘qilgan?
A
Gospitalyerlar
B
tampliyerlar
C
Iyezuitlar
D
Tevton(Nemis)
29
. Yaqin Sharqda kimlarni qaramlikka tushiradilar?
A
dehqonlarni
B
graflarni
C
savdogarlarni
D
ritsarlarni
30
.Yevropadan kelayotgan ritsarlar oqimi xristianlarga istilo qilingan hududlarni qancha vaqt qo’lda saqlash imkonini beradi?
A
150 yilcha
B
250 yilcha
C
100 yilcha
D
200 yilcha
31
. Qayerda tashkil etilgan diniy-ritsarlik ordenlari odatdagi rohiblar ordenlaridan tubdan farq qilgan?
A
Suriyada
B
Quddusda
C
Falastinda
D
Quddusda
32
. Nechta diniy-ritsarlik ordeni bo’lgan?
A
2ta
B
5 ta
C
3 ta
D
4 ta
33
. Qaysi ordenni ba‘zida ioanniylar ordeni ham deyishadi?
A
Gospitalyerlar
B
tampliyerlar
C
Iyezuitlar
D
Tevton(Nemis)
34
.1189–1192-yillarda nechanchi salib yurishi bo’lgan?
A
2
B
8
C
3
D
4
35
Vizantiya poytaxti qayer bo’lgan?
A
Quddus
B
Damashq
C
Venetsiya
D
Konstantinopol
36
1.Birinchi salib yurishlarida qaysi davlatlardan kelgan ritsarlar to’plangan? a) Fransiya, a) Ispaniya, c)Italiya, d) Germaniya, e) Misr
A
a,b,c
B
b,c,d
C
a,c,d
D
a,c,e