Tarix
1
Salibchilar Falastinga borishlari uchun qancha to`lashlari kerak edi?
A
85 ming kumush tanga
B
85 ming kumush marka
C
85 ming oltin tanga
D
85 ming oltin marka
2
Salibchilar Vizantiyaga qarshi nega urush boshlashga majbur bo`ladilar?
A
pulni 1/3 qismini to`lay olishmadi
B
mo`l-ko`l o`lja ilinjida
C
Isaak II Angelni taxtga qaytarish
D
salibchilar Falastinga yetib borolmadilar
3
. Nechanchi salib yurishi boshqalaridan farq qiladi?
A
2-salib yurishi
B
8-salib yurishi
C
3-salib yurishi
D
4-salib yurishi
4
Vizantiya imperiyasini kimlar qayta tikladilar?
A
lotinlar
B
yunonlar
C
nikomendiyaliklar
D
nikeyaliklar
5
. Lotinlar imperiyasi davrini aniqlang.
A
1201-1261-yillar
B
1202-1261-yillar
C
1200-1261-yillar
D
1204-1261-yillar
6
. 1261-yilning 15-avgustida ….. 1. Mixail VII Paleolog Konstantinopolga tantanali kirib keladi. 2. Mixail VIII Paleolog Konstantinopolga tantanali kirib keladi. 3. Vizantiya imperiyasi qayta tiklandi. 4. Vizantiya qudratli davlat bo`lmay qoldi. 5. Vizantiya yana qudratli davlatga aylandi.
A
2,3,4
B
1,4,5
C
2,3,5
D
1,3,5
7
. Salib yurishlarida necha kishi halok bo`ldi?
A
100 minglab kishi
B
10 mingdan ortiq kishi
C
85 ming kishi
D
90 mingga yaqin kishi
8
. 1269-1270-yillardagi sakkizinchi salib yurishini kim uyushtirdi?
A
Innokentiy III
B
Richard I
C
Lyudovik IX
D
Karl V
9
Konstantinopolning qancha aholisni salibchilar qancha qo`shin bilan bosib olishadi?
A
20 minglik qo`shin 500 minglik aholini
B
15 minglik qo`shin yarim millon aholini
C
20 minglik qo`shin bir millon aholini
D
15 minglik qo`shin bir millon aholini
10
To`rtinchi salib yurishi yillarini aniqlang.
A
1200-1204-yillar
B
1200-1202-yillar
C
1202-1204-yillar
D
1202-1206-yillar
11
Salibchilar qo`shinni kemalarda Falastinga olib o`tishni qaysi shahar bilan kelishadilar?
A
Florensiya
B
Venetsiya
C
Vizantiya
D
Konstantinopol
12
. Salib yurishlari to`xtatilishining asosiy sababi nima edi?
A
o`rmonlar kesilib,ekinzorlarga aylantirilishi
B
XIII asrning oxirida G`arbiy Yevropa mamlakatlarida boshlangan o`zgarishlar
C
ritsarlar qirolga xizmat qila boshladi
D
savdogarlar tinch yo`l bilan savdo qilishni afzal ko`rdilar
13
. Salib yurishlarining asosiy maqsadi nima edi?
A
papalarning o`lja ilinji
B
xristian dinini targ`ib qilish
C
xristian davlatini yaratish
D
Iso qabrini ozod qilish
14
Innokentiy III nechanchi asrda yangi salib yurishlarini tashkil etishga kirishadi?
A
XII asr boshida
B
XII asr o`rtalarida
C
XII asrda
D
XII asr oxirida
15
Vizantiyaliklar salibchilarni qanday nomlaganlar?
A
lotinlar
B
yunonlar
C
romeylar
D
bosqinchilar
16
Konstantinopol asos solingan va dushman o`ljasiga aylangan yillar orasida necha yil bor?
A
847 yil
B
874 yil
C
774 yil
D
747 yil