Tarix
1
Lyudovik VI qayerlarni o`z yer-mulkiga qo`shib olgan ?
A
Burj va Sans
B
Reyms va Ruan
C
Parij va Orlean
D
Marsel va Bordo
2
Qaysi frank qirolligi bir-biridan mustaqil kata-kichik o`nlab knyazliklarga bo`linib ketadi ?
A
Janubiy Frank
B
Shimoliy Frank
C
Sharqiy Frank
D
G`arbiy Frank
3
Qirol, gersog, graf va baronlarning qaram dehqonlar mehnati bilan ishlanadigan yer-mulklar qanday atalgan ?
A
Domen
B
Patta
C
Allod
D
Benefitsiy
4
. Kimning davrida Fransiya markazlashgan davlatga aylandi ?
A
Lyudovik IX
B
Filipp II
C
Filipp IV
D
Lyudovik XIV
5
Fransiyada qaysi qirol o‘zboshimcha baronlar qal’alarini buzib, ularni bo‘ysundiradi ?
A
Lyudovik VIII
B
Lyudovik VII
C
Lyudovik VI
D
Lyudovik IX
6
. Fransiyaning qaysi viloyati vinochilik, zig’ir tolasidan surb to’qishga ixtisoslashgan?
A
Shampan va Burgundiya
B
Akvitaniya va Blua
C
Bretan va Anju
D
Normandiya va Tuluza
7
. d’E qal’asi qayerda joylashgan ?
A
Normandiya
B
Tuluza
C
Akvitaniya
D
Anju
8
. Qirol hokimiyatini kimlar qo`llab-quvvatlagan ?
A
o`rta feodallar va shaharliklar
B
shaharliklar, mayda va o`rta feodallar
C
yirik va mayda feodallar
D
feodallar,shaharliklar,diniy feodallar
9
. Normandiya qachon qaytarib olinadi ?
A
XI asr boshlarida
B
XIII asr boshlarida
C
X asr boshlarida
D
XIII asr boshlarida
10
. Nima sababli viloyatlarning o‘z holicha yashashi tugadi ?
A
Feodal tarqoqlikning tugatilishi
B
Viloyatlar orasidagi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish ehtiyojlari
C
Mehnat taqsimotining o‘sib borishi
D
Viloyatlar orasida mehnat taqsimoti
11
. Lyudovik XI qanday tadbirlarni amalga oshiradi ? 1. Qirol yerlarida feodal urushlarni taqiqlaydi 2. Kumush tanga zarb ettirdi 3. Cherkovdan soliq oldi 4. Oltin tanga zarb ettirdi 5. 40 xil pul chiqardi
A
2,3,4
B
1,2,4
C
1,3,5
D
2,4
12
Lyudovik VI ning omadi yurishib o‘g‘lini …… gersogining yagona merosxo‘riga uylantirishi qirollik yerlarini yanada kengaytiradi.
A
Burgundiya
B
Akvitaniya
C
Normandiya
D
Bretan
13
Qaysi gersoglarining har biri qirolga nisbatan ko‘proq hudud va aholiga ega bo’lgan ? 1. Normandiya 2. Burj 3. Burgundiya 4. Shampan 5. Bretan 6. Lion 7. Akvitaniya
A
1,3,4,7
B
2,3,4,6
C
1,3,5,7
D
2,4,5,7
14
Qirolning shaxsiy yer-mulklari ,ya’ni domeni qayerda joylashgan ?
A
Janubda Parijdan-shimolda Orleanga qadar
B
G`arbda Parijdan-shimolda Orleanga qadar
C
Shimolda Parijdan-janubda Orleanga qadar
D
Sharqda Parijdan-janubda Orleanga qadar
15
. Qirol mulkining kengayishi qaysi umumdavlat boshqaruv tashkilotlarining tuzilishi bilan yakunlandi ?
A
Qirol kengashi, Oliy sud va Soliq
B
Qirol kengashi, Oliy sud va Harbiy ishlar
C
Qirol kengashi, Oliy sud va Moliya
D
Qirol kengashi, Harbiy ishlar va Soliq
16
.Normandiya uchun qaysi qirollar kurashadilar?
A
Filipp IV va Ioann Saxiy
B
Filipp IV va Ioann
C
Filipp II va Ioann XII
D
Filipp II va Ioann
17
. Fransiyada nechanchi asrlardan qishloq xo’jaligining, hunarmandchilik va savdoning o’sishi boshlanadi?
A
XII-XIII asrlarda
B
XVI-XVII asrlarda
C
X-XI asrlarda
D
XIV-XV asrlarda
18
. Fransiyaning qaysi qiroli Angliya qiroli bilan inglizlarning Normandiyadagi mulklari uchun kurashgan ?
A
Filipp II
B
Lyudovik XIV
C
Filipp IV
D
Lyudovik XI
19
. Fransiyaning qaysi viloyati jundan matolar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan ?
A
Akvitaniya
B
Normandiya
C
Flandriya
D
Tuluza
20
. Nechanchi asrdan boshlab yangi o`zlashtirilgan yerlardan dehqonlar qaramligi bekor qilinib, soliqlarning bir qismi pul bilan to`lanadigan bo`ldi?
A
XI asrdan
B
XIII asrdan
C
X asrdan
D
XII asrdan
21
. Qayer “ Ingliz tojining marvaridi” hisoblangan?
A
Normandiya
B
Tuluza
C
Anju
D
Akvitaniya
22
. Gersog va graflar necha xil pul zarb ettirganlar?
A
40 xil
B
20 xil
C
30 xil
D
80 xil
23
Qaysi so’z lotincha “mulk” degan ma’noni anglatadi ?
A
Patta
B
Allod
C
Domen
D
Benefitsiy
24
Qirol Lyudovik VI qachon o`z domenida tartib o`rnatishga harakat qila boshladi?
A
XII asrda
B
XII asr o`rtalarida
C
XII boshlarida
D
XII asr oxirlarida
25
. Fransiyaning qaysi qiroli davrida qirol mulklariga mamlakat janubidagi Tuluza grafligi ham qaytariladi?
A
Filipp IV
B
Lyudovik XIV
C
Lyudovik XI
D
Filipp II
26
. Fransiya qiroli Angliya qiroli bilan inglizlarning qayerdagi mulklari uchun kurashgan?
A
Tuluza
B
Normandiya
C
Anju
D
Akvitaniya
27
. Nimaning natijasida qirol eng kuchli feodalga aylanadi ?
A
Tuluza qo`shib olinishi
B
A,B
C
Normandiya qo`shib olinishi
D
Ishlab chiqarish kuchlari o`sishi
28
. Fransiyaning eng katta hunarmandchilik va savdo-sotiq markazi qaysi ?
A
Tuluza
B
Lion
C
Shampan
D
Parij
29
. Fransiyada markazlashtirish jarayoniga kimlar qarshi bo’ladi?
A
Savdogarlar va chorvadorlar
B
Yirik diniy va dunyoviy feodallar
C
Shaharliklar va dehqonlar
D
Mayda va O’rta feodallari
30
. Fransiyaning qaysi viloyati temir, tuz ishlab chiqarish, ot va qoramol yetishtirishga ixtisoslashgan?
A
Anju
B
Tuluza
C
Akvitaniya
D
Normandiya
31
.Qanday jarayon feodal tarqoqlikni tugatishni taqozo etardi ?
A
Feodal tarqoqlikning tugatilishi
B
Viloyatlar orasida mehnat taqsimoti
C
Viloyatlar orasidagi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish ehtiyojlari
D
Mehnat taqsimotining o‘sib borishi
32
. Qaysi tadbir dehqonning yerga munosabatini ijobiy tomonga o‘zgartiradi ?
A
yer solig’ining mahsulot bilan emas pul bilan olinishi
B
yetishtirilgan mahsulotlarning erkin sotishi
C
dehqonlarning yer solig’idan ozod qilinishi
D
feodallar o‘z yerlarini dehqonlarga merosiy ijaraga berishi