Tarix
1
. .Fransiyada General shtatlarini ilk bor qachon chaqirilgan?
A
1300-yil
B
. 1302-yil
C
1294-yil
D
1304-yil
2
. Rim papasining Rimga qaytishi uchun qancha yil kerak bo’lgan edi ?
A
. 70 yil
B
60 yil
C
50 yil
D
80 yil
3
Fransiyaning shimolidagi yirik savdo-hunarmandchilik shaharlarini birlashtirgan viloyat qaysi?
A
Shampan
B
Normandiya
C
Tuluza
D
. Flandriya
4
. Qachon tampliyerlar ordenining ko`pchilik a’zolari va «buyuk magistri» qamoqqa olinadi?
A
. 1307 yilda
B
1293 yilda
C
1291 yilda
D
1214 yilda
5
. Filipp IV kimdan rozilik olib tampliyerlar mol-mulkini musodara qildirdi?
A
. Avinon papasidan
B
keng jamoatchilikdan
C
yalpi toifalardan
D
Rim papasidan
6
. Rim papasi Bonifatsiy VIII ruhoniylarga Fransiya qiroliga soliq to‘lashni man etishdan tashqari, Filipp IV dan nimani talab qiladi?
A
Qirolning Papa xohish irodasiga bo’ysunishini
B
. Flandriyaga qarshi urushni to‘xtatishini
C
Filip IV ning cherkovdan xoli bo’lishini
D
Papa ishlariga aralashmaslikni
7
Fransiyani markazlashtirishni davom ettirgan Filipp IV (1285–1314) o‘z qirolligining boshlarida qayerlarni qirol domeniga qo‘shib oladi?
A
. Shampan grafligi, Lion shahri va viloyatini
B
Burj va Sans, Akvitaniyani
C
Tuluza va Normandiyani
D
Tuluza va Akvitaniyani
8
. Nechanchi yillar Rim cherkovi tarixida «papalarning Avinon tutquni» nomini oladi?
A
1261-1394 yillar
B
. 1309-1377 yillar
C
1187-1293 yillar
D
1202-1214 yillar
9
. Bonifatsiy VIII dan keyin kim Papalikka saylandi?
A
Fransiya kardinali
B
Fransiya yepiskopi
C
Bonifatsiy IX
D
. Fransiya arxiyepiskopi
10
. Qaysi davrdan boshlab Fransiyada toifaviy monarxiya shakllana boshladi ?
A
XV asrdan
B
XIV asrdan
C
XVII asrdan
D
XVI asrdan
11
Fransiyani markazlashtirish davomida FilippIV Shampan grafligi, Lion shahri va viloyatini qirol domeniga qo’shib olgach uning keyingi harakatlari qayerni egallashga qaratiladi?
A
Tuluzani
B
Flandriyani
C
Akvitaniyani
D
Normandiyani
12
Rim papasi Bonifatsiy VIII yillarini aniqlang.
A
. 1294–1303-y
B
1285–1314-y
C
1269–1270-y
D
1309–1377-y
13
Fransiya qiroli Filipp IVning yashagan yillarini aniqlang.
A
1309–1377-y
B
1294–1303-y
C
1285–1314-y
D
1269–1270-y
14
. 1309-1377 yillar Rim cherkovi tarixida qanday nom oldi?nomini oladi?
A
Papalarning Fransiya tutquni
B
Tampliyerlarning qiynoqqa solinishi
C
tampliyerlar ishi
D
. Papalarning Avinon tutquni
15
. Fransiyada General shtatlarini ilk bor kim chaqirgan?
A
Lyudovik VI
B
Lyudovik IX
C
Filipp IV
D
FilippII
16
. Qachon tampliyerlar ordenining «buyuk magistri» o`limga hukm etiladi?
A
. 1314 yilda
B
1307 yilda
C
1291 yilda
D
1293 yilda
17
Yevropa hukmdorlaridan qaysi qirol birinchi bo‘lib katta yer-mulklarga egalik qilayotgan cherkovdan soliq talab qiladi?
A
Lyudovik IX
B
. Filipp IV
C
FilippII
D
Lyudovik VI
18
. Kimga tayangan Filipp IV papaga qarshi harakatni boshlab, to‘liq g‘alaba qozonadi?
A
General shtatlariga
B
uch toifaga
C
kuchli qo’shinga
D
. Keng jamoatchilikka
19
. Nima sababdan Bonifatsiy VIII Filipp IV ning cherkovdan xoliligini tantanali e’lon qilish uchun tayyorgarlikka kirishadi?
A
Fransiya qirolining Papa xohish-irodasiga bo‘ysunmaganligiga javoban
B
Filipp IV ning Flandriyaga qarshi urushni to’xtatmaganligi uchun
C
Fransiya qiroli Papalarni tutqunlikda saqlagani uchun
D
Filipp IV Papadan soliqlarni talab qilgani uchun
20
. Filipp IV davrida papa qarorgohi qaysi shaharga ko’chadi ?
A
Marsel
B
. Avinon
C
Parij
D
Anani
21
. Qaysi atama «yalpi toifalar» degan ma’noni anglatadi?
A
. General shtatlar
B
Milliy majlis
C
Ta’sis majlisi
D
Parlament
22
. Fransiya qiroli 1302-yilda uch toifa vakillari chaqirib, ularga papa bilan mojaroni muhokama qilishni taklif etadi. Uch toifa vakillarini aniqlang.
A
dvoryanlar, shaharliklar, harbiylar
B
ruhoniylar, shaharliklar, harbiylar
C
yirik feodallar, ruhoniylar, harbiylar
D
ruhoniylar, dvoryanlar va shaharliklarni
23
. Generalshtatlari nima?
A
Fransiyada mamlakatni markazlashtirish uchun tuzilgan tashkilot
B
. Fransiyadagi oliy tabaqaviy-vakillik muassasasi
C
Fransiyada feodal toifasining imtiyozli qismi
D
Fransiyadagi parlament
24
. Fransiyaning qaysi qiroli «tampliyerlar ishi»ni boshlagan?
A
Lyudovik V
B
Lyudovik IX
C
Filipp IV
D
Karl VI