Tarix
1
Inglizlar qachon Fransiya dengiz flotini yengib, quruqlikda hujumga o’tadilar?
A
1346-yil
B
1340-yil
C
1337-yil
D
1347-yil
2
. Fransiya va Angliya o`rtasidagi dastlabki yirik jang qaysi ?
A
Puate jangi
B
Kresi jangi
C
Bove jangi
D
Kale jangi
3
Yuz yillik urushning sababi nima edi ?
A
. Ikki davlat o’rtasidagi mustamlaka xududlarning talashuvi
B
Fransiya taxtiga kimni o’tqazish masalasi
C
Ikki davlat o’rtasidagi savdo yo’llarining talashuvi
D
Angliya taxtiga kimni o’tqazish masalasi
4
Kapetinglar sulolasi Fransiyada nechanchi asrdan buyon davom etgan?
A
XII asrda
B
X asrda
C
IX asrda
D
XI asrda
5
. Jakeriya qo’zg’oloni qachon bo’lgan ?
A
1356-yil mart oyida
B
1348-yil mart oyida
C
1337-yil may oyida
D
1358-yil may oyida
6
Angliya qiroli nima sababdan fransiya taxtiga da’vogarlik qildi?
A
Ingliz qiroli Eduard III Filipp IV ning qizidan nabirasi bo’lgani uchun
B
Filipp IV vafot etgani uchun
C
Kapetinglardan erkak zurriyot qolmagani uchun
D
Barcha javoblar to’g’ri
7
Fransiya qiroli nechanchi yili ingilizlarning mamlakatning janubi-g’arbidagi Akvitaniya viloyatini o’z e’tirofiga olganini e’lon qiladi ?
A
1335
B
1332
C
1333
D
1337
8
. Fransiya va Angliya o’rtasidagi dastlabki yirik jang qachon bo’lgan?
A
1337-yil
B
1347-yil
C
1340-yil
D
1346-yil
9
. Qaysi davlatda oddiy dehqonga nisbatan “Jak” laqabi ishlatilgan?
A
Fransiya
B
Angliya
C
Italiya
D
Germaniya
10
. 1358-yilda Fransiyada bo’lgan qo’zg’olon nima uchun ”Jakeriya” deb nomlandi?
A
Qo’zg’olon boshlig’ining laqabi Jak bo’lgan
B
Oddiy dehqonga nisbatan Jak laqabi ishlatilgan;
C
Jak so’zi qo’zg’olon ma’nosini bildiradi.
D
Qo’zg’olon boshlangan hudud nomidan olingan;
11
Fransiyada Kapetinglar vorisi deb qaysi oila tan olinadi?
A
Merovinglar
B
Burbonlar
C
Valualar
D
Karolinglar
12
. Qaysi davlatda xo’jayinlar “Sodda Jakning yelkasi keng, u hamma og’irlikni ko’taradi!”, deyishgan?
A
Italiya
B
Angliya
C
Germaniya
D
Fransiya
13
. 1356-yil farnsuz qo’shinlari son jihatdan ikki barobar ko’p bo’lishiga qaramay nima sababdan inglizlarga qirol va shahzodasi asir tushadi?
A
Fransuz qo’shinida sara ritsarlar yo’qligi sababli.
B
Qirol Ioann Saxiy va shahzoda Filipp o’z xohishlari bilan inglizlar tomoniga o’tadi;
C
Jang davomida fransuzlarning birikmay harakat qilishi sara ritsarlar halokatiga sabab bo’ladi;
D
Jakeriya qo’zg’oloni boshlanib, qo’shinning bir qismi u tomonga jo’natiladi
14
. “Jakeriya” qo’zg’aloni fransiyaning qaysi okrugida bo’lgan?
A
Bove
B
Normandiya
C
Bretan
D
Provans
15
Yuz yillik ururshlar boshlanishi arafasida Angliya qiroli kim edi ?
A
Eduard III
B
Filipp
C
Eduard II
D
Filipp IV
16
. “Jakeriya” qo’zg’aloniga kim boshchilik qilgan?
A
Jon Boll
B
Uot Tayler
C
Gilom Kal
D
Janna d’ Ark
17
. 1356-yilda Fransiya va Angliya o’rtasida qaysi jang bo’lgan?
A
Azenkur jangi
B
Kresi jangi
C
Orlean jangi
D
Puate jangi
18
. Qaysi jangda Fransiya qiroli Ioann Saxiy va o’g’li Filipp asirga tushadi?
A
Orlean jangi
B
Kresi jangi
C
Puate jangi
D
Azenkur jangi
19
. “Jakeriya” qo’zg’aloni qayerda bo’lgan?
A
Angliya
B
Fransiya
C
Germaniya
D
Italiya
20
Yuz yillik urush qachon bo’lib o’tgan?
A
1337-1453- yillarda
B
1330- 1446-- yillarda
C
1337-1447- yillarda
D
1337- 1437- yillarda
21
. Yuz yillik urushda Kresi yaqinidagi jangda inglizlar g’alabasini ta’minlagan omillar qaysilar? 1) Ingliz qo‘shinlarining intizomi, 2)son jihatidan ustun bo‘lishi, 3) puxta tayyorgarligi 4) alohida ritsarlik bo‘linmalaridan tashkil topgan 5) Erkin dehqonlardan tuzilgan kamonchilar bo‘linmasi 6) quruqlikda hujumga o‘tadilar 7) Inglizlar qo‘shini qiroldan maosh olgan harbiy boshliqlar buyrug‘ini so‘zsiz bajargan.
A
2, 4, 5, 7
B
1, 2, 3, 5, 7.
C
2, 3, 4, 5, 6.
D
1, 3, 5, 6, 7.
22
Yuz yillik urush qaysi davlatlar o’rtasida bo’lib o’tgan?
A
Germaniya va Rossiya
B
Serbiya va Bolgariya
C
Italiya va Ispaniya
D
Fransiya va Angliya 2.
23
. “Jakeriya” qo’zg’alonining shiori?
A
“Ozodlik yoki o’lim
B
“Qirq yil qul bo’lib yashagandan ko’ra bir kun ozod bo’lib yashagan ma’qul!”
C
“Barcha zodagonlarni bitta ham qoldirmay qirib tashlash”
D
“Yer va suv uchun kurash”
24
. Jakeriya qo’zg’oloni natijasini aniqlang.
A
Dehqonlarning to’lov evaziga qaramlikdan ozod qilinishi tezlashdi,
B
Zodagonlarning jabr-zulmi battar ortdi.
C
Dehqonlar shaxsan ozod deb e’lon qilindi,
D
Barcha dehqonlar to’lov evaziga ozod qilindi,
25
. Jakeriya qo’zg’oloniga qancha kishi qatnashgan ?
A
Mingdan ortiq,
B
Yuz mingga yaqin,
C
Yuz mingdan ortiq.
D
O’n mingga yaqin,
26
. Yuz yillik urush davomida qachon Fransiyaning son jihatdan ikki baravar katta qo’shini Angliya shahzodasi Eduard qo’shinlarini ta’qib etib, unga Puate yaqinida yetib oladi?
A
1340
B
1356
C
1366
D
1346
27
. Qaysi qo’zg’londa qo‘zg‘olonchilar feodallar qal’alarini talab, soliq hujjatlarini, ro‘yxatlarini yondirib yuboradilar ?
A
“Jakeriya” qo’zg’oloni
B
Bobak qo’zg’oloni
C
Uot Tayler qo’zg’oloni
D
Muqanna qo’zg’oloni
28
. Yuz yillik urush davomida Puate yaqinidagi jangda qaysi fransuz qiroli asir olinadi ?
A
Karl V
B
Eduard III.
C
Ioann Saxiy
D
Filipp