Tarix
1
. Qaysi qo’zg’olonda qirol a’yonlari, taniqli amaldorlarning uylariga o‘t qo‘yiladi. Aybdor deb topilgan amaldorlar qatl etila boshlanadi ?
A
Bobak
B
Uot Tayler
C
Jakeriya
D
Gilom Kal
2
. Angliya Tyudorlari sulolasi hukmronligiga kim asos solgan?
A
Richard II
B
Genrix II
C
Genrix VII
D
Ioann
3
. “Qizil va Oq gullar” urushi qaysi davlatda bo’lgan?
A
Germaniya
B
Fransiya
C
Angliya
D
Italiya
4
. “Qizil va Oq gullar” urushi qachon bo’lgan?
A
1395-1425-yillarda
B
1500-1530-yillarda
C
1455-1485-yillarda
D
1335-1365-yillarda
5
. “Mayl End” dasturi kimning davrida qabul qilingan ?
A
Ioann
B
Eduard
C
Richard II
D
Genrix VII
6
. Angliyada nechanchi asrda soliqlar tartibga solinib dehqonlar to’lov evaziga ozodlikka erishadi?
A
XV
B
XVI
C
XIII
D
XIV
7
Jon Boll kimning buyrug’i bilan qamoqqa olinadi?
A
Qirol
B
Rohib
C
arxiyepiskop
D
Rim papasi
8
. Angliyada “Qizil va oq gullar” urushi necha yil davom etgan?
A
20 yil
B
30 yil
C
35 yil
D
25 yil
9
. Uot Tayler boshchiligidagi qo’zg’alonchilarning qirol bilan qayerda yangi uchrashuvi bo’ladi?
A
Smitfild
B
Manchester
C
London
D
Chechter
10
Uot Tayler qo’zg’aloni qaysi davlatda bo’lgan?
A
Italiya
B
Fransiya
C
Angliya
D
Germaniya
11
Uot Tayler qo’zg’aloni qachon bo’lgan?
A
1380-yil may
B
1381-yil may
C
1383-yil may
D
1377-yil may
12
Angliyada Uot Tayler rahbarligida boshlangan qo'zg'olonning asosiy sababini aniqlang.
A
cherkov sudlarining haddan oshib ketganligi;
B
dehqonlar yerlarining baronlar tomonidan tortib olinishi
C
erkin savdoning cheklab qo'yilganligi;
D
soliq yig'ishdagi suiste'molliklar, nohaqliklar
13
. Angliya qiroli Genrix VII Tyudor "Qizil va oq gullar" urushi davrida qirilib ketgan normand zodagonlari o'rniga lordlar palatasiga kimlarni kiritdi?
A
fransuz zodagonlarini
B
angl-saks zodagonlarini
C
Bretan zodagonlarini
D
shotland zodagonlarini
14
. “Qizil va Oq gullar” urushi qaysi sulolalar o’rtasida bo’lib otgan?
A
Shtaufenlar va Gabsburglar
B
Valualar va Kapetinglar
C
Tyudorlar va Burbonlar
D
Yorklar va Lankasterlar
15
. 1485-1509-yillarda Angliya qiroli kim bo’lgan?
A
Ioann
B
Genrix VII
C
Genrix II
D
Richard II
16
Kimlardan xalq voizlari yetishib chiqqan ?
A
Kambag’al ruhoniylar va hunarmandlardan
B
Kambag‘al ruhoniylar va rohiblardan
C
Kambag‘al rohiblar va dehqonlardan
D
Kambag‘al rohiblar va baronlardan
17
. Uot Tayler qo’zg’aloni natijasida qabul qilingan “Mayl End” dasturiga binoan qirol nimalarga rozilik berdi 1. erkin savdoga ruxsat berish 2. feodallar tortib olgan yaylov va o`rmonlarni qaytarishga 3. ibodatxona yerlarini musodara qilib dehqonlarga bo`lib berish 4. dehqonlarning qaramligini bekor qilish 5. yer solig`ini kamaytirishga 6. aholini teng huquqli bo`lishini ta`minlash
A
3,4,5
B
2,3,6
C
1,2,3,4,5,6
D
1,4,5
18
. Smitfild yangi ishlab chiqilgan dasturda qanday talablar bor edi ? 1. erkin savdoga ruxsat berish 2. feodallar tortib olgan yaylov va o`rmonlarni qaytarishga 3. ibodatxona yerlarini musodara qilib dehqonlarga bo`lib berish 4. dehqonlarning qaramligini bekor qilish 5. yer solig`ini kamaytirishga 6. aholini teng huquqli bo`lishini ta`minlash
A
1,2,3,4,5,6
B
3,4,5
C
1,4,5
D
2,3,6
19
Qaysi qirol Angliyada qo’shimcha jon solig’i joriy etadi?
A
Eduard
B
Genrix VII
C
Richard II
D
Ioann
20
Qachon Angliyada jon boshi solig’i 3 baravarga oshiriladi?
A
1380-yil
B
1381-yil
C
1377-yil
D
1383-yil
21
. “Qizil va Oq gullar” urushida kim g’olib chiqqan ?
A
Genrix II
B
Ioann
C
Richard II
D
Genrix VII
22
. Angliyadagi "Qizil va oq gullar" urushidagi hal qiluvchi jang qayerda bo'lib o'tgan?
A
Yorkda
B
Bosvortda
C
Glosterda
D
Bristolda
23
. Uot Tayler kim bo’lgan?
A
Temirchi
B
Hunarmand
C
Dehqon
D
Tunukasoz
24
. “Mayl End” dasturi qayerda qabul qilingan?
A
Germaniya
B
Fransiya
C
Angliya
D
Italiya
25
. “Qizil va Oq gullar” urushida aholining qancha qismi qirilib ketadi?
A
1/5
B
1/2
C
1/4
D
1/3
26
. “Mayl End” dasturi qachon qabul qilingan?
A
1380-yil
B
1377-yil
C
1383-yil
D
1381-yil
27
Kim o’z va’zlarida “Odam Ato yer haydab, Momo Havo charx yigirganda kim dvoryan bo’lgan” deb aytgan ?
A
Gilom Kal
B
Jon Boll
C
Buyuk Karl
D
Uot Tayler
28
. Bosvort yaqinidagi hal qiluvchi jang qachon bo'lgan ?
A
1455-yil
B
1475-yil
C
1485-yil
D
1465-yil
29
. Uot Tayler qo’zg’aloni izsiz ketmadi. Uning ta’sirida Angliyada
A
o’ta og’ir soliq tizimi bekor qilindi
B
dehqonlarning to’lov evaziga ozod etilishi tezlashdi
C
katta yer egaligi tugatilib, yer dehqonlar
D
mehnat majburiyatlaridan voz kechildi
30
Qachon Angliyada qo’shimcha jon solig’i joriy etilgan?
A
1381-yil
B
1383-yil
C
1380-yil
D
1377-yil