Tarix
1
. Milan qachon qayta tiklanib, yangi jangga hozirlik ko‘ra boshlaydi ?
A
XIII asrning 60–70-yillarida
B
XII asrning 70-yillarida
C
XII asrning 60–70-yillarida
D
XIV asrning 70-yillarida
2
. Germaniyaning Ganza ittifoqi XIV asrning 70-yillarida Shimoliy dengizda savdodagi raqobatchisi qaysi qirollikka jiddiy zarba beradi?
A
Shvetsiya
B
Finlyandiya
C
Daniya
D
Norvegiya
3
. Qachonga kelib Fridrix I Barbarossaning Italiya shaharlari ustidan cheklanmagan hukmronligi o`rnatildi ?
A
1162-yilda
B
1176-yilda
C
1175-yilda
D
1158-yilda
4
. Kimning vafotidan so‘ng papalar tarafdorlari Shtaufenlar sulolasining vakillarini taxtdan chetlatishga intilishgan ?
A
Fridrix II
B
Genrix V
C
Genrix IV
D
Fridrix I
5
. Zamondoshlari ………… ning g`ayritabiiy qobiliyati va qudratiga qoyil qolib, unga "Jahon hayrati" deb nom berishgan.
A
Genrix IV
B
Fridrix II
C
Genrix V
D
Fridrix I
6
. Shvabiya ittifoqi nechta shaharni birlashtirgan ?
A
60 ta
B
80 ta
C
90 ta
D
70 ta
7
. Reyn daryosi bo`ylarida vujudga kelgan shaharlarni aniqlang.
A
Nyurenburg, Strasburg, Kyoln
B
Kyoln, Strasburg, Vorms
C
Frankfurt, Ulm, Vorms
D
Augsburg, Strasburg, Gamburg
8
Germaniyada qachondan boshlab o‘rmonlar kesilib, botqoqlar quritilib ekinzorlarga aylantirila boshlanadi ?
A
IX asrda
B
X asrda
C
XI asrda
D
XII asrda
9
. Fridrix I Barbarossa qachon Italiya shaharlariga kommuna huquqini berdi ?
A
1158-yilda
B
1176-yilda
C
1162-yilda
D
1175-yilda
10
. Qachon Liga qo‘shini imperator ritsarlarini tor-mor qiladi ?
A
1158-yilda
B
1175-yilda
C
1162-yilda
D
1176-yilda
11
. Fridrix II ……….. saroyi arab xalifalarining saroylarini eslatar edi?
A
Florensiyadagi
B
Sitsiliyadagi
C
Palermodagi
D
Neapoldagi
12
. Qaysi jangda Liga qo‘shini imperator ritsarlarini tor-mor qiladi ?
A
Bosvort jangi
B
Kompen jangi
C
Lenyano jangi
D
Gastings jangi
13
. Germaniya siyosatiga o`z ta`sirini o`tkazgan Rim papasini aniqlang.
A
Innokentiy III
B
Lev III
C
Urban II
D
Grigoriy IX
14
.Reyn daryosi bo`ylab joylashgan shaharlar qayerlar bilan savdo-sotiq qilgan?
A
Boltiq bo`yi, Fransiya, Italiya
B
Niderlandiya, Rus yerlari, Bolqon
C
Italiya, Niderlandiya, Fransiya
D
Fransiya, Vengriya, Bolqon
15
Fridrix I Barbarossa hukmronlik qilgan yillarni aniqlang.
A
1156-1192-yil
B
1154-1189-yil
C
1152-1190-yil
D
1189-1216-yil
16
. Germaniyaning qaysi shaharlari movut, surp, ip-gazlamalar ishlab chiqarishda, metal buyumlar, qurol-aslahalar yasashda yetakchi mavqe tutgan?
A
Augsburg, Vorms, Strasburg
B
Ulm, Nyurenberg, Augsburg
C
Kyoln, Vorms, Strasburg
D
Gamburg, Lyubek, Bremen
17
. "Qushlar bilan ov qilish" haqidagi asar qaysi Germaniya imperatoriga tegishli?
A
Fridrix I
B
Genrix V
C
Fridrix II
D
Genrix IV
18
. Qachon Ronkal vodiysda seym chaqirildi?
A
1176-yili
B
1153-yili
C
1158-yili
D
1156 yili
19
. Nechanchi yil Rudolf Gabsburgni taxtga o‘tqazildi ?
A
1237
B
1437
C
1369
D
1273
20
. Dunay sohili bo’ylab joylashgan Germaniyaning shaharlari qanday ittifoqqa birlashadi?
A
Shimoliy ittifoq
B
Levantiy
C
Shvabiya
D
Ganza
21
. Qaysi Germaniya imperatori arab va yunon tillarini bilgan, lotin va italyan tilida ijod etgan?
A
Rudolf Gabsburg
B
Fridrix II
C
Fridrix I Barbarossa
D
Otton I
22
. Lombardiya shaharlari qo’zg’alonni bostirish davomida qaysi shahar aholisiga sakkiz kunda shaharni tashlab ketish sharti qo’yiladi ?
A
Florensiya
B
Venetsiya
C
Genuya
D
Milan
23
. Sharq hukmdorlarining ayrimlari bilan do`st tutingan Germaniya imperatorini aniqlang?
A
Fridrix I
B
Genrix IV
C
Fridrix II
D
Genrix V
24
. Qaysi Germaniya imperatori saroyida arab, vizantiyalik va yahudiy olimlari to’plangan?
A
Fridrix II
B
Fridrix I Barbarossa
C
Otton I
D
Rudolf Gabsburg
25
. Qachon Gabsburglarning 369-yillik imperatorliklari boshlanadi?
A
1483-yil
B
1437-yil
C
1480-yil
D
1475-yil
26
. “Yerdagi jonli qonun” kimniki ?
A
Genrix IV
B
Genrix V
C
Fridrix I
D
Fridrix II
27
. Fridrix II qachon qirol deb e’lon qilindi ?
A
1212
B
1220
C
1158
D
1176
28
. Germaniya qiroli Fridrix II tomonidan asos solingan universitetni aniqlang.
A
Geydelberg
B
Boloniya
C
Neapol
D
Parij
29
. Shvabiya ittifoqi qaysi davlat shaharlari bilan bevosita bog’liq edi?
A
Fransiya
B
Angliya
C
Italiya
D
Germaniya
30
. Fridrix I Barbarossa qayerdan huquqshunoslar chaqirib qonunlar to`plami yozdirgan ?
A
Boloniya
B
Venetsiya
C
Neapol
D
Florensiya
31
. Qaysi Rim papasi Fridrix II ni Germaniya imperatori deb e’lon qiladi?
A
Innokentiy III
B
Grigoriy IX
C
Bonifatsiy VIII
D
Urban II
32
. Fridrix II devonxonasida qaysi tilning nozik jihatlaridan foydalanib hujjatlar bitilgan ?
A
Lotin
B
Italyan
C
Yunon
D
Nemis
33
. Reyn daryosi bo`ylab joylashgan g`arbdagi shaharlar Kyoln, Vorms, Strasburglarda nimalar rivojlangan ?
A
movut, ip-gazlamalar ishlab chiqarish
B
metal buyumlar, qurol-aslahalar yasash
C
movut, surp, ip-gazlamalar ishlab chiqarish
D
metall ishlab chiqarish va movut to`qish
34
Nemis hunarmandlari tomonidan ishlab chiqarilgan qaysi buyumlar xorijda ham qadrlangan? 1) movut; 2)vino; 3) buyumlar; 4)surp; 5)qurol-aslaha; 6)teri:
A
1, 4, 5
B
2, 4, 6
C
1, 4, 5, 6
D
1, 3, 4, 5
35
Fridirix I Barbarossa qaysi suloladan ?
A
Frankoniya
B
Shtaufenlar
C
Saksoniya
D
Lyuksemburg
36
. Fridrix I Barbarossaning Italiyadagi harbiy harakatlariga qaysi shaharlar qarshilik ko`rsatishgan ?
A
Milan va Neapol
B
Milan va Lombardiya
C
Rim va Sitsiliya
D
Venetsiya va Genuya
37
Germaniya ishlab chiqarish kuchlarining o’sishi nechanchi asrdan boshlanadi?
A
XI asrda
B
XII asrda
C
IX asrda
D
X asrda
38
Germaniya shaharlari qaysi mamlakatlar bilan qizg‘in savdo-sotiq olib borgan ?
A
Fransiya, Niderlandiya, Italiya, Vengriya, Bolqon
B
Italiya, Niderlandiya, Fransiya,Angliya, Rossiya
C
Fransiya, Niderlandiya, Italiya, Vengriya, Ispaniya
D
Boltiqbo`yi, Fransiya, Italiya, Niderlandiya, Vizantiya
39
. Fridrix I Barbarossaga qarshi Italiyada ko`tarilgan qaysi shahar boshchiligida Lombardiya shaharlari bosqinchilarga qarshi qo‘zg‘olon ko‘taradi ?
A
Lombardiya
B
Milan
C
Venetsiya
D
Florensiya
40
Germaniyada shaharlarning vujudga kelishi va yuksalishi nima bilan bo’g’liq ?
A
savdo sotiqning rivojlanishi
B
nemislarning bosqinchilik yurishlari
C
hunarmandchilik va savdoning rivojlanishi
D
qishloq xo`jaligining taraqqiyoti
41
. Fridrix II imperatorligining yigirma yilidan ko‘pini qayerda o‘tkazadi ?
A
Italiyada, Sitsiliya
B
Italiyada, Sardiniya
C
Sitsiliya , Palermo
D
Neapol, Milan
42
. Fridrix II qachon imperator deb e’lon qilindi?
A
1158
B
1212
C
1220
D
1176
43
. Nima Germaniyaning shimolidagi shaharlarning shaharlarning yuksalishiga yo‘l ochadi ?
A
Vizantiya bilan savdo
B
Nemis knyazlari, salibchi ritsarlarning Boltiq bo‘yidagi istilolari
C
Germaniyaning birlashuvi
D
Nemis ritsarlarining Boltiqbo’yidagi istilolari
44
. Fridrix II Barbarossa qirol deb e`lon qilinganda necha yoshda bo’lgan ?
A
15
B
18
C
12
D
20
45
. Germaniya shimolidagi shaharlar qaysi ittifoqqa birlashganlar?
A
Levantiy
B
Ganza
C
Shvabiya
D
Shimoliy ittifoq
46
. Qaysi Germaniya imperatori mamlakat bo’ylab harakatlanganida uni filbonlar va jangchilar o’tirgan fillar kuzatib borgan. Fillar ortidan tuyalar, yo’lbarslar, sherlar, qoplonlar yetaklab yurilgan ?
A
Otton I
B
Fridrix II
C
Fridrix I Barbarossa
D
Rudolf Gabsburg
47
. Germaniyada hukmronlik qilgan sulolalarning ketma-ketligi qaysi javobda to’g’ri berilgan? 1. Saksoniya 2. Shtaufen 3. Frankoniya 4. Gabusburglar 5. Lyuksemburglar
A
3,1,2,5,4
B
1,3, 2, 5,4
C
1,2,3,5,4
D
1,4, 5,3,2
48
. Germaniya shimolidagi shaharlar qachon Ganza savdo ittifoqiga birlashdi ?
A
XIII asrning o`rtalarida
B
XIV asrning o`rtalarida
C
XIII asrning boshlarida
D
XV asrning so`nggi choragida
49
Germaniyaning yirik hunarmandchilik va savdo markazlarini aniqlang. 1.Kyoln, 2.Strasburg. 3.Vorms, 4.Frankfurt, 5.Ulm, 6.Nyurnberg, 7.Augsburg, 8.Neapol
A
1,2,3,4,5,6
B
1,3,4,5,6,7
C
1,2,3,4,6,7
D
1,2,4,5,6,8
50
Fridrix I Barbarossa faoliyatiga oid qaysi javob xato?
A
Dastlab Fridrix o`z istilolarini salib yurishlari tufayli boyib ketgan Italiya shaharlariga qaratadi
B
Bolonyadan taklif etgan eng bilimdon huquqshunoslari uning xizmatiga kirib, qonunlar majmualarini tuzib beradilar
C
Shtaufenlar sulolasining eng mashhur vakillaridan biri
D
U qirq yil hukmronlik qilgan