Tarix
1
. Qachon Novgorodliklar vechesi Monomaxning nabirasi Vsevolod Mstislavichni knyazlik taxtidan chetlatib, zindonga tashlashga qaror qiladi ?
A
1097-yil
B
Rostov
C
1125-yil
D
1136-yil
2
Qaysi voqeadan keyin Kiyev knyazining mavqei pasayadi. U avvalgidek rus yerlarini o‘g‘illariga istaganicha bo‘lib berish huquqidan voz kechishga majbur bo‘ladi. Kiyev Rusi siyosiy tarqoqlik davriga kiradi ?
A
Svyatoslav
B
Botuxon bosqinlaridan keyin
C
Rusni mo’g’ullar egallagandan keyin
D
Lyubechdagi syezddan keyin
3
. Vladimir Monomaxning o’g’li Yuriy Dolgorukiy XII asrda qaysi daryolar havzasidagi yerlarni boshqarar edi?
A
Ural va Olga
B
Volga va Oka
C
Don va Dnepr
D
Yaroslav
4
1097-yili knyazlarning birinchi syezdi qaysi shaharda chaqirilgan ?
A
Suzdal.
B
B) Moskva
C
Moskva
D
NovgoroD)
5
3.5 B) 1.2.3 C) 2.3.4 D) 1.2.3.5 20. XII asrda Volga va Oka daryolari yerlarini kim boshqaradigan ?
A
1.
B
Mstislav
C
Yuriy Dolgoruki.
D
Vladimir Monomax
6
Qachon Lyubech shahrida knyazlarning birinchi syezdini chaqirgan?
A
1147-yil
B
1125-yil
C
1097-yil
D
1136-yil
7
. Botuxon bosqini arafasida rusda nechta mustaqil knyazlik bor edi?
A
15 ta
B
50 ta
C
10 ta
D
45 ta
8
. Qachon Novgorod uzil-kesil feodal respublikasiga aylanadi ?
A
1097-yil
B
1132-yil
C
1136-yil
D
1125-yil
9
. Qaysi shaharda Yuriy Dolgorukiyga haykal o’rnatilgan ?
A
Lyubech
B
XVI asr oxirlarigacha
C
Moskva
D
Peterburg
10
. Novgorod qachon paydo bo’lgan?
A
Rostov
B
XII asr
C
XI asr
D
X asr
11
. Kiyev Rusining qaysi knyazligi siyosiy hayotida asosiy o’rin xalq vechesida saylangan shahar hokimi, saylanadigan “shahar dumasi” va yepiskop qo’liga o’tadi?
A
Suzdal
B
Novgorod
C
Yaroslavl
D
1147-yil
12
Kim Lyubech shahrida knyazlarning birinchi syezdini chaqirgan?
A
Aleksandr Yaroslavich
B
Dmitriy Ivanovich
C
Yuriy Dolgorukiy
D
Vladimir Monomax
13
. ……. keyinchalik faqat Rusninggina emas, Yevropaning ham yirik hunarmandchilik va savdo markaziga aylandi.
A
Novgorod
B
XIII asr
C
Rostov
D
Kiyev
14
. Mahalliy boyarlarning markaziy hokimiyatiga qarshi kurashi XII-XIII asrlarda qaysi knyazlikda kuzatiladi? 1. Yaraslavl 2. Kiyev 3. Vladimr-Suzdal 4. Rostov 5. Galich-Volin
A
2.3.4
B
Rostov
C
2.3.5
D
1.2.3
15
.Yuriy Dolgorukiy qachon Kiyev ustidan g’alabaga erishadi ?
A
1146-yil
B
1156-yil
C
1,4,5,7
D
1136-yil
16
. Yuriy Dolgorukiyning avlodlari Vladimir knyazligini qachonga qadar boshqaradi ?
A
XV asr o’rtalarigacha
B
XVI asr o’rtalarigacha
C
Ivan Grozniy
D
XVII asr o’rtalarigacha
17
XII asr o’rtalarida Rusta necha mustaqil knyazlik bo’lgan ?
A
10 ta
B
45 ta
C
Vladimir vafotidan keyin
D
15 ta
18
. Qachon Novgorod knyazligiga Kiyev knyazining to’ng’ich o’g’li qo’yilgan?
A
IX asrda
B
X asrda
C
XI asrda
D
Suzdal
19
. XIV asrdan Rus yerlarining birlashuviga asos bo’lgan shaharni aniqlang.
A
Novgorod
B
Rostov
C
Kiyev
D
Moskva
20
. Kiyev bilan aloqasini uzgan dastlabki knyazlik qaysi ?
A
Vladimir - Suzdal
B
50 ta
C
Galich - Volin
D
Novgorod
21
. XIV asrdan Rus yerlarining birlashuviga asos bo’lgan knyazlikni aniqlang.
A
Vladimir - Suzdal
B
Novgorod
C
Suzdal
D
Galich - Volin
22
1097-yili Lyubech shahrida knyazlarning birinchi syezdida qabul qilingan “har kim o’z yeriga egalik qilsin” degan qarorida nimani ko’zda tutgan ?
A
Butun Rusni birlashdirish.
B
O’zga knyazliklarga qarshi bosqinchiliklarni to’qtatish.
C
O’zin Rusning yagona hukmdori deb e’lon qilish.
D
O’zaro urushlarga shek qo’yish.
23
Lyubechdagi syezdda Vladimir Monomax qaysi Kiev knyazi bilan uchrashadi ? (rasm)
A
Yaroslav
B
Svyatopolk
C
Lyubech.
D
Yuriy Dolgorukiy
24
. Yuriy Dolgorukiyning avlodlari Vladimir knyazligini kimga qadar boshqaradi?
A
Rostov
B
Pyotr I
C
Aleksandr II
D
Nikolay II
25
.Yuriy Dolgorukiy Kiyev ustidan qozonilgan g’alaba sharafiga asos solgan qo’rg’on qaysi ?
A
Suzdal
B
1147-yil
C
Vladimir
D
Kuchkovo
26
Vladimir Monomaxning 1097-yili Lyubech shahrida knyazlarning birinchi syezdi nimaga mo’ljallangan ?
A
O’zga knyazliklarga qarshi bosqinchiliklarni to’qtatish
B
O’zini Rusning yagona hukmdori deb e’lon qilish
C
Butun Rusni birlashdirish
D
O’zaro urushlarga shek qo’yish
27
. Qayerda mahalliy boyarlar ta’siri kuchayib, ular knyaz hokimiyatini cheklay boshlaydi va u boyarlar respublikasiga aylanadi?
A
Yaroslavl
B
Suzdal
C
XII asrda
D
Novgorod
28
Vladimir Monomax kimning o’g’li ?
A
Yuriy Dolgoruki.
B
Yaroslav
C
Dmitriy Ivanovich
D
Svyatoslav
29
. Vladimir-Suzdal qaysi shaharlarga asos solinadi? 1.Novgorod 2.Rostov. 3.Suzdal. 4.Moskva 5.Yaroslavl. 6.Peterburg. 7.Vladimir. 8.Kiyev.
A
2,3,5,7
B
1,2,3,8
C
3,4,6,8
D
Dunay va Visla
30
.Qaysi qo’rg’on keyinchalik Moskva nomini oladi?
A
Kuchkovo
B
Rostov
C
Vladimir
D
Suzdal