Tarix
1
. Nemischa chegara viloyat hokimi degan ma’noni anglatuvchi atamani aniqlang ?
A
Baron
B
Markgraf
C
Gersog
D
Graf
2
. Franklar imperiyasi qachon parchalanib ketdi?
A
843 yilda
B
842 yilda
C
845 yilda
D
844 yilda
3
"Ritsar" so'zining ma'nosini aniqlang.
A
nemischa "ritter” –otliq
B
lotincha "ritsar" – qilich
C
lotincha "ritter" – qo’shin
D
yunoncha "ritter” – otliq
4
Buyuk Karlning dastlabki harbiy yurishlari qaysi hududdan va qaysi qabiladan boshlanadi ?
A
Ispaniyadan vestgotlar
B
Galliyadan franklar
C
Britaniyadan ang-sakslar
D
Italiyadan langobardlar
5
. Buyuk Karl davlatida kimlar imperatorning joylardagi vakillari sifatida uning buyruqlarini bajargan?
A
Graf va markgraflar
B
Abbat va Yepiskoplar
C
Gersog va Graflar
D
Arxeyepiskop va Abbatlar
6
.Qaysi tarixiy atama qirol tayinlagan amaldor degan ma’noni anglatadi?
A
Graf
B
Gersog
C
Baron
D
Ritsar
7
Qaysi arab xalifasi o`z elchilari orqali Buyuk Karlga qimmatbaho sovg`alar bilan birga Quddusdagi Iso payg`ambar qabri joylashgan yerni ham taqdim etadi?
A
Xalifa Muoviya I
B
Horun ar-Rashid
C
Nasr ibn Sayyor
D
Xalifa Ma’mun
8
. Franklar imperiyasi o`rnida keyinchalik qaysi davlatlar tashkil topadi?
A
Angliya, Fransiya, Italiya
B
Fransiya, Germaniya, Ispaniya
C
Fransiya, Germaniya, Italiya
D
Fransiya, Ispaniya, Italiya
9
Karlga “Buyuk” nomi kimlar tomonidan berilgan?
A
yunonlar
B
rimliklar
C
tarixchilar
D
ruhoniylar
10
.Nemischa chegara harbiy viloyat degan ma’noni anglatuvchi atamani aniqlang ?
A
Baron
B
Gersog
C
Marka
D
Graf
11
Ritsar so’zi qaysi so’zdan olingan?
A
lotin
B
Ingliz
C
nemis
D
fransuz
12
Buyuk Karl davrida faoliyat olib borgan yirik zodagonlar va yer egalarining yig'ini qancha muddatda chaqirilgan?
A
har oyda
B
bir yilda ikki marta
C
bir yilda to'rt marta
D
ikki yilda bir marta
13
Buyuk Karlning Reyn daryosini o`ng sohilida yashagan qaysi qabilalarga qarshi urushlari 30 yildan ortiq (772-804) davom etadi?
A
Saks
B
Vandal
C
Vestgot
D
Ostgot
14
Asrlar o`tib Roland ………. xalq og`zaki ijodining sevimli qahramoniga aylandi?
A
ispan
B
ingiliz
C
nemis
D
fransuz
15
Buyuk Karl necha yil Franklar qirolligini boshqargan?
A
49 yil
B
48 yil
C
46 yil
D
47 yil
16
Verden shartnomasi qachon imzolangan?
A
843 yilda
B
842 yilda
C
844 yilda
D
845 yilda
17
O’rta asrlarda qaysi davlatning doimiy poytaxti yo`q edi?
A
Pipin Pakana davlatini
B
Xlodvig davlatini
C
Xilperik davlatini
D
Buyuk Karl davlatini
18
Rim mahalliy zodagonlari qaysi papaga qarshi isyon ko`tardilar?
A
Lev III
B
Urban II
C
Innokentiy III
D
Lev II
19
. Arab xalifaligi istilo qilgan huduni toping?
A
Daniya
B
Saksoniya
C
Italiya
D
Ispaniya
20
. Qachon Buyuk Karl Ispaniyaga dastlabki muvafaqiyatsiz yurish qiladi?
A
778 yil
B
772 yil
C
773 yil
D
775 yil
21
Germanlarning langobard qabilasi qayerda davlat tuzgan?
A
Italiyada
B
Britaniyada
C
Ispaniyada
D
Galliyada
22
Ritsar «ritter» so`zidan olingan bo`lib qanday ma’noni bildiradi?
A
Mulk
B
Otliq
C
Yer egasi
D
Qurol
23
Kimning ismidan «korol», ya’ni «qirol» unvoni kelib chiqqan?
A
Pipin Pakana
B
Buyuk Karl
C
Xilperik
D
Xlodvig
24
. Ispaniyada arablarga qarshi kim halok bo`ladi?
A
Lotar
B
Roland
C
Xilperik
D
Lyudovik
25
.Buyuk Karl o`z davlati chegaralarini mustahkamlash uchun nima tuzadi?
A
Marka
B
Feod
C
Qirollik
D
Qo`shin
26
. Germanlarning Buyuk Karlga bo’ysunmagan yirik qabilani toping?
A
Ostgot
B
Vestgot
C
Vandal
D
Saks
27
.Qaysi so’z nemischa saylangan harbiy yo`lboshchi, keyinchalik merosiy qabila boshlig`i degan ma’noni anglatadi?
A
Ritsarlar
B
Gersoglar
C
Baronlar
D
Graflar
28
800-yildan Franklar imperiyasini kim boshqargan?
A
Xlodvig
B
Pipin Pakana
C
Buyuk Karl
D
Xilperik
29
Franklar davlatida yirik qabilalarni kimlar boshqargan?
A
Baron
B
Graf
C
Ritsar
D
Gersog
30
768-814 yillarda Franklar qirolligini kim boshqargan?
A
Xilperik
B
Xlodvig
C
Pipin Pakana
D
Buyuk Karl
31
Buyuk Karlning keyingi yurishlari davomida Pireneya yarimorolining arablardan tortib olingan hududlarida nima tashkil etilgan?
A
Italiya davlati
B
Langobardlar qirolligi
C
Mustaqil qirollik
D
Ispan markasi
32
Buyuk Karl istilolari paytida sakslar qaysi hududda yashar edilar?
A
Luara havzasida.
B
Reynning chap qirg'og'ida
C
Elbaning o'ng qirg'og'ida
D
Reynning o'ng qirg'og'ida
33
Franklarda qanday jarayon graflar hokimiyatini kuchaytirib yuborgan?
A
Qirolning sud ishlarini topshirishi bilan
B
Franklar xristianlikni qabul qilgandan keyin
C
Verden shartnomasidan keyin
D
Mulk merosiy avloddan avlodga o’ta boshlashi bilan
34
Buyuk Karlning dastlabki harbiy yurishlari qachon boshlanadi?
A
772 yil
B
770 yil
C
773 yil
D
775 yil
35
Italiyani bosib olgan Buyuk Karl Italiya yerlarini…
A
erkinlik huquqi beriladi
B
boj tovon to’laydi
C
grafliklarga bo’ladi
D
gersogliklarga bo’ladi
36
.Franklar davlatida qaysi unvon davrlar o`tib eng yuksak unvonlardan biriga aylanadi?
A
Baron
B
Gersog
C
Graf
D
Ritsar
37
Franklar imperiyasi haqidagi xotiralar nechinchi asrda ham G’arbiy Yevropaning turli xalqlari va qabilalari xotirasida saqlanib qolgan?
A
VIII asr
B
VI asr
C
VII asr
D
XI asr
38
Rim papasi qachon Buyuk Karlga imperatorlik tojini kiydiradi?
A
800 yil
B
804 yil
C
801 yil
D
802 yil
39
Quydagi qaysi davlatda qirolning saroy xizmatkorlari uning ayni paytda vazirlari vazifasini ham bajarishgan?
A
Vizantiyada
B
Muqqadas Rim imperiyasida
C
Arablarda
D
Franklar davlatida
40
Qay tariqa o’rta asrlarda Yevropada feodal tarqoqlik davri boshlandi ?
A
Ioann XII ni Otton I ga toj kiydirishi bilan
B
G’arbiy Rim imperiyasi qulagandan keyin
C
Verdin shartnomasidan keyin
D
Buyuk Karilning vafotidan keyin
41
O’rta asrlarda qaysi davlatda Yepiskoplar,yirik monastirlar abbatlari imperatorning joylardagi vakili sifatida uning buyruqlarini bajargan ?
A
Franklar davlatida
B
Muqaddas Rim imperiyasida
C
Angliyada
D
Vizantiyada
42
.“Buyuk” nomi Karlga qanday xizmatari uchun berilgan? 1. maorif va madaniyatga asos solgani uchun 2. ko’plab harbiy yurishga boshchilik qilgani uchun 3. yirik saltanat tuzgani uchun 4. yangi qonunlar ishlab chiqqani uchun
A
faqat 2
B
1,2,3,4
C
2,3,4
D
2,3
43
Karl davlatida Imperatorning o`zi barcha graflik va yepiskopliklarni aylanib chiqish qiyin ekanligidan u o`zi ishongan davlat vakillarini mamlakat bo`ylab jo`natar edi. Ularga qanday huquqlar berilgan? 1. mahalliy hokimlarni almashtirish 2. sud qilish 3. aholidan soliqlarni yig’ib olish 4. harbiy qo’shinni ko’rikdan o’tkazish 5. mahalliy hokimlarni jazolash
A
1,2
B
1,5
C
2,3
D
3,4
44
Qaysi qirol davrida franklarda an'anaviy xalq lashkari o'rnida otliq ritsarlar qo'shini vujudga kelgan?
A
Buyuk Karl
B
Xlotar
C
Xlodvig
D
Xilperik
45
O’rta asrlarda qaysi davlatning doimiy poytaxti yo`q edi?
A
Buyuk Karl davlatini
B
Xlodvig davlatini
C
Xilperik davlatini
D
Pipin Pakana davlatini
46
Qaysi Rim papasi Buyuk Karlga imperatorlik tojini kiydiradi?
A
Lev III
B
Lev II
C
Innokentiy III
D
Urban II