Tarix
1
. O’rta asrlarda yangi madaniyat arboblari nimani o’zlarining asosiy vazifalari deb bilganlar?
A
antik davr bilan aloqador madaniyat yaratishni
B
insonni o’rganishni
C
dunyoning paydo bo’lishini
D
betakror san’at asrlari yaratishni
2
. Kim Florensiyada yashab yuqori davlat lavozimida ishlagan
A
Kolyuchcho Salyutati
B
Rojer Bekon
C
Franchesko Petrarka
D
Bokachcho
3
. Haykaltaroshlikning rivojlanishi bevosita nima bilan bog‘liq bo‘lgan ?
A
hunarmandchilik
B
me’morchilik
C
dehqonchilik
D
rassomchilik
4
Toshdan dastlab nimalar barpo etilgan ?
A
Qasr va saroylar
B
Ibodatxona va monastirlar
C
Minora va saroylar
D
Uy va ko’priklar
5
. 1304-1374-yillarda yashagan shoirni aniqlang.
A
Kolyuchcho Salyutati
B
Jovanni Bokachcho
C
Franchesko Petrarka
D
Leonardo da Vinchi
6
. Roman uslubi G'arbiy Yevropa me'morchiligida qaysi davrlarda hukm surib kelgan?
A
V asrdan IX asrgacha
B
VII asrdan XI-XII asrlargacha
C
XII asrdan XIV-XV asrlargacha
D
X asrdan XII-XIII asrlargacha
7
.Gotika uslubi Garbiy Yevropada qachon yuksak darajada rivoj topdi?
A
XIII asr birinchi yarmida
B
XIV asr ikkinchi yarmida
C
XIII asr ikkinchi yarmida
D
XIV asr birinchi yarmida
8
Laax monastiri qayerda joylashgan?
A
Italiya
B
Angliya
C
Germaniya
D
Fransiya
9
. Qayerda shahar hokimlari to‘plangan boyliklar hisobidan me’morchilik obidalarini bunyod ettirib, haykaltaroshlik va rassomchilikni yuksaltirganlar?
A
Parij
B
London
C
Florensiya
D
Venetsiya
10
. Qaysi shaharda Avliyo Mark ibodatxonasi va Dojlar saroyi bunyod etilgan?
A
Venetsiya
B
Florensiya
C
Milan
D
Genuya
11
. Gotika uslubi Garbiy Yevropada qachon va qaysi mamlakatda yuzaga kelgan?
A
XIII asr boshlarida Markaziy Italiyada
B
XII asr o'rtalarida Shimoliy Fransiyada
C
XII asr boshlarida Janubiy Fransiyada
D
XII asr oxirlarida Shimoliy Italiyada
12
. Miniatyura so’zi qaysi tildan olingan?
A
fransuzcha
B
lotincha
C
lotincha, yunoncha
D
fransuzcha, lotincha
13
. 1331-1406-yillarda yashagan shoirni aniqlang.
A
Rojer Bekon
B
Bokachcho
C
Kolyuchcho Salyutati
D
Franchesko Petrarka
14
. Gotika uslubida Italiyada qurilgan inshootni aniqlang.
A
Milan
B
Axen
C
Neapol
D
Lombardiya
15
Qurilish toshlari bo’lmagan Angliya va Polshada saroylar, ibodatxonalar nimadan qurilgan?
A
Yog’och
B
Pishiq g’sht
C
Tosh
D
Marmar
16
. Roman uslubida qurilgan ibodatxonalar .....
A
derazalar orasida rasmlar chizish uchun joy ham bo’lgan,
B
devorlari va shiplarinini diniy mavzudagi suratlar bezab turgan,
C
devorlari va shiplarinini miniatyuralar bezab turgan.
D
devorlariga o’rta asr kishilari hayotining turli manzaralari tasvirlangan.
17
. Kim yuksak g`oyali, o`qimishli kishini tarbiyalashda, ijtimoiy fanlar: filologiya, ritorika, tarix, pedagogika, etikaning o`ta muhim ekanligini ta`kidlagan ?
A
Bokachcho
B
Rojer Bekon
C
Kolyuchcho Salyutati
D
Franchesko Petrarka
18
. Ilk uyg’onish va gumanizmning Yevropadagi dastlabki vakili qaysi shoir bo’lgan?
A
Jovanni Bokachcho
B
Leonardo da Vinchi
C
Kolyuchcho Salyutati
D
Franchesko Petrarka
19
Qachonga kelib G’arbiy Yevropada qurilish sohasi taraqqiy eta boshlaydi?
A
XII asr
B
XIII asr
C
X asr
D
XI asr
20
. Avliyo Mark ibodatxonasi va Dojlar saroyi qaysi uslubda bunyod etilgan?
A
Arab uslubi
B
Roman uslubi
C
Gotika uslubi
D
Vizantiya uslubi
21
Dastlab bino va hatto qasrlar nimadan qurilgan?
A
Paxsa
B
Pishiq g’sht
C
Yog’och
D
Tosh
22
Laax monastiri nechanchi asrga oid?
A
XII asrda
B
XI asrda
C
X asrda
D
IX asrda
23
. Ispaniyaning Sevilya shahrida masjid va Al-Qasar qasri, Granadadagi Al-Hamro saroylari qaysi uslubda bunyod etilgan?
A
Gotika uslubi
B
Arab uslubi
C
Vizantiya uslubi
D
Roman uslubi
24
. Qaysi so’z lotincha qizil bo’yoq degan ma’noni anglatadi?
A
Vitraj
B
Universitet
C
Miniatura
D
Renessans
25
O’rta asrlarda G’arbiy Yevropa me’morchiligida dastlab roman uslubi qaysi davlatlarda hukmron bo’lgan ?
A
Angliya va Polsha
B
Italiya,Ispaniya va Polsha
C
Fransiya, Italiya, Germaniya
D
Fransiya, Italiya, Angliya
26
. Uyg’onish atamasi fransuzcha....
A
Pergament
B
Gumanist
C
Renessans
D
Universitas
27
. Uyg’onish davrining eng mashhur rassom, haykaltarosh va me’morlari qayerdan bo’lgan?
A
Venetsiya
B
Parij
C
London
D
Florensiya
28
. “Sheriy maktublar” asarining muallifi kim ?
A
Rojer Bekon
B
Bokachcho
C
Kolyuchcho Salyutati
D
Franchesko Petrarka
29
Roman uslubiga xos xususiyatlarni toping. 1) ko‘rkam va ulug‘vor 2)deraza tepasi, ibodatxonaga kiraverish ichki gumbazlar yarim doira shaklidagi ravoq (arka)lar bilan bezatilgan 3) salobatli, 4) Bu uslubda qurilgan imoratlar balandligi bilan farq qiladi 5)ibodatxonasi tashqi tomondan qal’ani eslatadi.
A
3, 4.
B
1, 3, 5.
C
1, 2, 4.
D
2, 5.
30
. Qaysi uslubda qurilgan imoratlar balandligi bilan farq qiladi. Salobatli,og‘ir gumbaz o‘rnini uchli, baland gumbazlar egallaydi ?
A
Roman uslubi
B
Arab uslubi
C
Gotika uslubi
D
Vizantiya uslubi
31
Germaniyadagi qaysi inshoot roman uslubining yorqin namunasi hisoblanadi?
A
Vorms monastiri
B
Xori monastiri
C
Laax monastiri
D
Avliyo Sofiya monastiri
32
. Sharqqa salib yurishlari va undan keyingi Levant bilan savdo-madaniyat borasidagi doimiy aloqalar italiyaliklarga nimaga imkon berdi?
A
Qadimgi yunon qo’lyozmalari, antik san’at va me’morchilik yodgorliklari bilan tanishishiga
B
Savdodan katta daromad olish va yurtini eng boy shaharga aylantirishga
C
Shahar-respublikalar mustaqilligi va ularda ijod ahlining to’planishiga
D
Inson, uning yaratuvchilik dahosini asarlarda aks ettirishga
33
. G’arbiy Yevropada qanday binolar xudo, avliyolar va qirollar haykallari bilan bezatilgan?
A
Monastirlar
B
B va C
C
Qirollar saroylari
D
Cherkovlar
34
. Gotika me’morchiligidagi cherkovlarda...
A
devorlari va shiplarinini diniy mavzudagi suratlar bezab turgan,
B
derazalar orasida rasmlar chizish uchun joy ham bo’lgan,
C
devorlari va shiplarinini miniatyuralar bezab turgan.
D
devorlariga o’rta asr kishilari hayotining turli manzaralari tasvirlangan.
35
. Qaysi uslub Qadimgi Rim me’morchiligi uslub va unsurlaridan keng foydalanilgan ?
A
Vizantiya uslubi
B
Roman uslubi
C
Arab uslubi
D
Gotika uslubi
36
. Qaysi javobda gotika uslubida bunyod etilgan Fransiyadagi ibodatxonalar ko’rsatilgan ? 1) Ruan 2) Milan 3) Reyms 4) Laax 5) Bibi Maryam 6) Shartr 7) Avliyo Mark 8) Axen
A
1,3,4,6
B
5,6,7,8
C
2,4,5,7
D
1,3,5,6
37
. Qayerda nashr qilingan antik davr mualliflari va gumanistlar asarlari butun Yevropada keng tarqalgan?
A
Florensiya
B
Parij
C
Venetsiya
D
London
38
. Vitraj .........
A
qo’lyozmalarni ziynatlash uchunyaratilgan nafis, mo’jaz rasm,
B
selgimagan suvoqqa ishlangan devoriy surat
C
badiiy usullari o’ta nafis bo’lgan kichik hajmli tasviriy san’at asari,
D
tiniq rangli shishalardan yasalgan surat, bezak
39
. Vitrajlar va miniaturalarda nimalar aks ettirilgan ?
A
davlat hayotiga oid muhim ma’lumotlar, ov jarayoni
B
dehqonlar va hunarmandlarning mehnat jarayonlari, jang manzaralari
C
jang manzaralari, saroy hayoti
D
yurishlar, qo’zg’olonlar
40
. Qayerda kitob chop etish yuksalgan ?
A
Venetsiya
B
Florensiya
C
Parij
D
London
41
. Kimlarning ijodi XV asr boshlarida Italiyada ilk gumanizm davrini yakunladi ?
A
Uilyam Shekspir va Migel de Servantes
B
Bokachcho va Kolyuchcho Salyutati
C
Mikelanjelo Buonarrotti va Rafael Santi
D
Leonardo da Vinchi va Franchesko Petrarka
42
. Uyg’onish madaniyati markazlarini aniqlang:
A
Genuya va Florensiya
B
Florensiya va Venetsiya
C
Venetsiya va Parij
D
London va Parij
43
. Savdodan kelgan daromad qaysi shaharni Yevropaning eng boy shaharlaridan biriga aylantiradi?
A
London
B
Venetsiya
C
Florensiya
D
Parij
44
. Haykallarning asosiy buyurtmachilari ……..
A
Cherkov
B
Monastir
C
Qirol saroyi
D
Ibodatxona
45
. G’arbiy Yevropada Bibi Maryam qanday atalgan?
A
“Yekaterina”
B
“Janna d’Ark”
C
“Orlean qizi”
D
“Madonna”