Tarix
1
Qaysi jangdan keyin ko’p sonli turkiy qabilalar Kichik Osiyoga yo’l oladi?
A
Neva jangi
B
Puate jangi
C
Lenyano jangi
D
Mansikert jangi
2
. Saljuqiylar sulolasiga qayerda asos solingan ?
A
Kichik Osiyoda
B
O’rta Osiyoda
C
G’arbiy Osiyoda
D
Old Osiyoda
3
Saljuqiylar sulolasiga kim asos solgan?
A
Saljuqbek
B
Alp Arslon
C
Sulton Sanjar
D
Sulton To’g’rulbek
4
Qaysi imperator boshchiligidagi Vizantiyaning yollanma qo’shini Saljuqiylar sultoni lashkari tomonidan tor-mor etiladi?
A
Mixail VIII Paleolog
B
Roman IV Diogen
C
Isaak II Angel
D
Yustinian I
5
Saljuqbek asos solgan sulola boshchiligida o’g’uz qabilalarining Old Osiyoga harbiy yurish qachondan boshlab kuchaydi ?
A
X asrdan
B
XII asrdan
C
XI asrdan
D
IX asrdan
6
Vizantiyaning yollanma qo’shini qachon Saljuqiylar sultoni lashkari tomonidan tor-mor etiladi?
A
1071-yil
B
1055-yil
C
1038-yil
D
1096-yil
7
. Saljuqiylarda iqto kimlarga berilgan ?
A
amaldorlar va saroy a’yonlariga
B
kambag’allar va suvoriylarga
C
ruhoniylar va sayyidlarga
D
harbiylar va amaldorlarga
8
. Iqto yerlari dastlab qanday shart bilan berilgan?
A
xizmat muddatida davomida foydalanish sharti bilan
B
doimiy sulton xizmatida bo’lish sharti bilan
C
harbiy xizmatga qo’shin jo’natish sharti bilan
D
xizmatchi vafot etguncha foydalanish sharti bilan
9
Saljuqiylar davlatiga kim asos solgan?
A
Saljuqbek
B
Alp Arslon
C
Sulton To’g’rulbek
D
Sulton Sanjar
10
. Saljuqiylarda yer egaligining sharqdagi islom davlatlaridan ahamiyatli jihati nima edi ?
A
xususiy yerlarning davlat yerlaridan ko’pligi
B
Deyarli farq qilmagan
C
davlat yerlarining xususiy yerlardan ko’pligi
D
Yerlar barchaga teng taqsimlanganligi
11
Vizantiyaning yollanma qo’shini qaysi jangda Saljuqiylar sultoni lashkari tomonidan tor-mor etiladi?
A
Lenyano jangi
B
Puate jangi
C
Mansikert jangi
D
Neva jangi
12
. Qachon saljuqiylarda yer egaligiga asoslangan davlat uzil-kesil shakllanadi ?
A
XIII-XIV asrlarda
B
XIV-XV asrlarda
C
XI-XII asrlarda
D
XII-XIII asrlarda
13
. Saljuqiylar davlatining yashagan yillarini toping ?
A
1038-1380
B
1038-1308
C
1008-1338
D
1231-1368
14
. Kichik Osiyoda turk xalqining shakllanish jarayoni qachon kuchayadi?
A
XIII asrning 50-60-yillarida
B
XIII asrning 40-50-yillarida
C
XIII asrning 30-40-yillarida
D
XIII asrning 20-30-yillarida
15
. Kichik Osiyoda o’g’uzlar o’zlarining qator amirliklarini tuzgan davrni aniqlang?
A
X asr o’rtalaida
B
XI asr oxirida
C
XI asr boshlarida
D
XII asr ikkinchi yarimida
16
. Saljuqiylar davlati qachon tashkil topgan?
A
1055-yil
B
1038-yil
C
1071-yil
D
1096-yil
17
. Saljuqiylarning tub aholi nima bilan shug’ullangan ?
A
baliqchilik va ovchilik
B
chorvachilik va dehqonchilik
C
dehqonchilik va hunarmandchilik
D
hunarmandchilik va savdo
18
Vizantiyaning yollanma qo’shini Saljuqiylarning qaysi sultoni lashkari tomonidan tor-mor etiladi?
A
To’g’rulbek
B
Sulton Sanjar
C
Alp Arslon
D
Malikshoh
19
. 1243-yilgi kimlarning bosqini Saljuqiylar davlatining keying taraqqiyotiga salbiy ta’sir ko’rsatadi?
A
Mo’g’ullar
B
Arablar
C
turklar
D
O’g’uzlar
20
. Qachon Kichik Osiyodagi Saljuqiylar davlati butunlay parchalanib ketadi?
A
XIII asr oxirlarida
B
XIII asr o’rtalarida
C
XIV asr o’rtalarida
D
XIV asr boshlarida
21
O’rta Osiyoda Saljuqbek asos solgan sulola boshchiligida qaysi qabilalar Old Osiyoga harbiy yurish qilgan?
A
O’guz
B
Chigil
C
Qarluq
D
Yag’mo