Tarix
1
. Turk sultonlaridan kimni janglarda o'zining tezkor g'alabalari bilan shuhrat qozonib - yashinday tez, shiddatli nomini olgan?
A
Mexmet I
B
O’rxon
C
Boyazid
D
Usmon
2
Tobora zaiflashib borayotgan imperiyaga qarshi harbiy harakatlar beylik yerlari¬ning kenga-yib borishini ta'minlaydi. Keng istilolar Usmonlilar ………………………..?
A
qo'shiniga boshqa qabilalardan ham jangchilarning kelib qo'shilishini ta'min¬laydi.
B
qo'shinidan boshqa qabilalarga jangchilar chiqib keta boshladi.
C
Inqirizga olib keldi.
D
Iqtisodini rivojlanishiga turtki bo’ldi.
3
. Konstantinopol turklar tomonidan qachon bosib olinadi?
A
1455-yil iyunida
B
1453-yil mayida
C
1453-yilning martida
D
1454-yil aprelida
4
Bursa shahri va uning atroflari kimni davrida bosib olinadi?
A
O’rxon
B
Mexmet I
C
Usmon
D
Murod I
5
Dastlab beylikning boshqaruv tuzumi juda sodda bo'lgan. Xususan, bey unvoni ……………… qabila boshliqlari yig'inida berilgan.Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni toping?
A
Usmon va Murod I
B
Usmon va O'rxon
C
Mexmet I va O'rxon
D
Mexmet I va Murod I
6
Usmoniylar davrida musallam qanday qo’shin turi?
A
Kamonchilar qismi
B
Piyoda qism
C
Maxsus razvetka qism
D
Otliq qism
7
. Sultonlarini qayerni qamal qilishi Yevropani sarosimaga solib qo'yadi?
A
Konstantinopol
B
Bursa
C
Granada
D
Venetsiya
8
. Amir Temur Boyazid o’rtasidagi urush qayerda bo’lib o’tgan?
A
Istambul
B
Nikeya
C
Bursa
D
Anqara
9
. Sulton Yevropadagi eng yaxshi piyoda qo'shinga ham ega edi. XIV asrning o'rtalaridan asirga olingan sog'lom va baquvvat ……………bolalaridan sultonning shaxsiy gvardiyasi jangchilari tashkil etilgan. Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni qo’ying?
A
Xristian
B
Yaxudiy
C
A va C
D
Buddist
10
. Kimni davrida tanga pul zarb qilinib, davlat yerlari ma'muriy birliklarga bo'linadi?
A
Usmon
B
Murod I
C
O’rxon
D
Mexmet I
11
. Qo'shinning har bir suvoriysiga yetarlicha daromad keltiradigan yer-mulk - ………. berilgan.Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni qo’ying?
A
Iqto
B
Holisa
C
Allod
D
Tumori
12
Umoniylar imperiyasiga qachon asos solingan?
A
1289-yil
B
1292-yil
C
1299-yil
D
1303-yil
13
. Bolqondagi dastlabki bosqinlar qachon bo'lgan?
A
XIV asr boshlarida
B
XIII asr oxirida
C
XV asr o'rtalarida
D
XIV asr o'rtalarida
14
. XIVasrning o'rtalaridan asirga olingan sog'lom va baquvvat xristian bolalaridan sultonning shaxsiy gvardiyasi jangchilari tashkil etilgan ularga imperiyada qanday nom berilgan?
A
Yanichar
B
Suvoriy
C
Keshik
D
Avangard
15
. Usmonlilar qaysi qo’shin turini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratganlar
A
yanicharlar piyoda qo'shini
B
piyoda qo'shin
C
Razvetka guruhi
D
otliq qo'shin
16
. Usmonlilar sultoni Mexmet II qancha qo'shini bilan Konstantinopolni qamal qiladi?
A
150 minglik
B
100 minglik
C
90 minglik
D
110 minglik
17
Vizantiya shaharlari Nikeya va Nikomediya kimni davrida egallandi?
A
Mexmet I
B
Usmon
C
O’rxon
D
Boyazid
18
. Usmonlilar sultonlaridan kim Konstantinopolni qamal qiladi?
A
Murot II
B
Boyazid Yildirim
C
Mexmet I
D
Mexmet II
19
. Kimni davrida harbiy islohot o'tkazadi va qo'shinni piyoda va otliq qism musallamlarga bo'lib, harbiy birliklarga aylantiradi?
A
Usmon
B
Mexmet I
C
Boyazid
D
O’rxon
20
Kimning boshqaruvi paytida ilk bor vazir lavozimi ta'sis etiladi?
A
Boyazid
B
Mexmet I
C
O’rxon
D
Usmon
21
. Usmonli Turklar imperiyasi qaysi yillarda hukmronlik qilgan?
A
1239-1829 yillar
B
1295-1926 yillar
C
1299-1922 yillar
D
1299-1925 yillar
22
. 1389-1402 yillarda Usmoniylarimperiyasini boshqargan hukmdor kim edi?
A
O’rxon
B
Usmonbey
C
Boyazid
D
Boyazid Yildirim
23
. Usmonli turklar g'alabalarining omillar edi?
A
yanicharlar piyoda qo'shini
B
piyoda qo'shin
C
A, B va D
D
otliq qo'shin
24
. Vizantiya, Serbiya, Bolgariya, Bosniya kabi yirik davlatlar mavjud edi
A
Bolqon yarimorolida
B
Kavkazning Sharqiy qismida
C
O’rta yer dangizi bo’yida
D
Sharqiy Osiyoda
25
. Turklar Bolqonning asosiy qismini keyingi necha yil davomida egallaydilar?
A
45 yil
B
40 yil
C
30 yil
D
35 yil
26
. Usmonlilar Konstantinopolga qanday nom beradilar?
A
Anqara
B
Bursa
C
Xalaf
D
Istanbul
27
. 1402-yilning yozida Anqara yaqinidagi jangda Amir Temur qo'shinlari Boyazid lashkarini yengadi. Bu voqea turklar tomonidan Konstantinopolning olinishiga yo'l qo'ymay, Vizantiyaning yana necha yashashiga imkon yaratadi?
A
45 yil
B
50 yil
C
80 yil
D
65 yil
28
Kichik Osiyoning shimoli-g'arbiy hududida tashkil topgan davlat nomini toping?
A
Usmon beyligi
B
Saljuqiylar davlati
C
Bolgariya ppodsholigi
D
Arab xalifaligi
29
. Amir Temur va Boyazid o’rtasidagi jang qachon bo’lib o’tadi?
A
1402-yilning yozida
B
1401-yilning kuzida
C
1403-yilning yozida
D
1402-yilning bahorida
30
. Usmonlilar davlati qaysi hududlar kirgan?
A
Sharqiy Osiyo, Sharqiy Yevropa, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika,
B
Kichik Osiyo, Sharqiy Yevropa, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika, qisman Kavkaz va Qrim.
C
Kichik Osiyo, Janubiy Yevropa, Uzoq Sharq va Sharqiy Afrika, qisman Kavkaz.
D
O’rta Osiyo, G’arbiy Yevropa, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika, qisman Qrim.
31
.Tumori yerlar faqat turklarga va harbiylarga xizmatda bo'lgan paytida taqdim etil-gan.Natijada otliq qo'shin soni qancha suvoriygacha yetgan?
A
155 ming
B
150 ming
C
166 ming
D
180 ming
32
Umon qaysi yillarda davlatni boshqargan?
A
1299-1326 yillar
B
1289-1329 yillar
C
1299-1325 yillar
D
1281-1326 yillar