Tarix
1
Nechanchi asrning ikkinchi yarmidan boshlab mo'g'ullar ijtimoiy munosabatlarida yangi xu-susiyat — mulkiy tabaqalanish kuchaya boshlaydi?
A
XIII asrning
B
XI asrning
C
XII asrning
D
XIV asrning
2
. Bosh shomon butun xalq oldida Temuchinga Chin¬gizxon unvonini qaysi daryo bo’yida beradi?
A
Dnepr
B
Onon
C
Don
D
Irtish
3
. Mo'g'ullarning sevimli quroli nima edi?
A
Qilich
B
Nayza
C
Oybolta
D
Kamon
4
. Mog’ullar Afg'oniston, Sharqiy Eron egallanib, Kavkaz orqali nechanchi yilda Dashti Qipchoqqa chiqadi?
A
1231-yilda
B
1224-yilda
C
1223-yilda
D
1219-yilda
5
. Asosiy qo'shindan tashqari Chingizxon ixtiyorida qo’shin nima deb yuritilgan maxsus gvardiya ham tashkil etiladi?
A
Yanichar
B
To’lg’ama
C
Avangart
D
Keshik
6
. Chingizxon qo'shini devorni buzishda maxsus moslama -………. nimalardan foydalanishni yaxshi o'zlashtirgan va ushbu moslama mo’g’ullarda nima deyiladi?
A
Katapulta
B
Temirmusht
C
Palaxmon
D
G’ulomgardish
7
Mo'g'ullar hayotida qadimgi udumlar, diniy tasavvurlarida esa ajdodlar ruhiga sig'inish, ………… e'tiqodlari yaxshi saqlanib qolgan.Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni toping?
A
Zardushtiylik
B
Buddaviylik
C
Otashparastlik
D
Shomonlik
8
Mo’g’ullarga g’alaba keltirgan omillar? 1. lashkarboshilik xususiyatiga ega xonning mavjudligi 2. jangni mohirona boshqarish 3. qo`shni mamlakatlardagi siyosiy tarqoqlik 4. hukmdorga sadoqatli qo’shinning mavjudligi 5. kuchli va intizomli otliq qo’shinning bo’lishi
A
1,2,3
B
2,3,5
C
3,5
D
3,4,5
9
Janubiy Sibir, Manchjuriya va Mo'g'uliston hududlarida yashagan qabila qaysi?
A
Qipchoqlar
B
Turklar
C
Uyg’urlar
D
Mo’g’ullar
10
. Har bir ko'chmanchining kundalik hayotida ham, jang paytida ham, albatta, nimasi bo'lishi lozim edi?
A
O’tin
B
Kamon
C
Suv idish
D
Arqoni
11
. ……………… (mo'g'ulcha - davlat, xalq, odamlar) — Chingizxon farzandlariga mulk sifatida bo'lib bergan mo'g'ullar bosib olgan hududlar.Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni qo’ying?
A
Ulus
B
Ayl
C
Iqto
D
Tegin
12
Ularning ko'pchiligi ko'chmanchi ……………. bilan shug'ullangan,
A
Dehqonchilik
B
Baliqchilik
C
Ovchilik
D
Chorvachilik
13
.Nechanchi yilda Chingizxon zabt etilgan hududlarni o'z o'g'illari: Jo'ji, Chig'atoy, O'qtoy va Tuliga uluslarga bo'¬lib, taqsimlab beradi?
A
1225-yilda
B
1227-yilda
C
1224-yilda
D
1212-yilda
14
. Mamlakatni markazlashtirish maqsadida Chingizxon qayerni qal'asini o'z davlatining poytaxtiga aylantiradi
A
Sharqiy Turkiston
B
Qoraqurum
C
O’tukan
D
Turfan
15
. Chingizxon qachon Shimoliy Xitoyga qarshi urush boshlaydi?
A
1211-yilda
B
1216-yilda
C
1212-yilda
D
1215-yilda
16
Temuchin qaysi yillarda yashagan?
A
1155-1224 yillar
B
1256-1299 yillar
C
1155-1234 yillar
D
1145-1214 yillar
17
Urug'chilik jamoalari alohida ko'chmanchi xo'jalik bu — …………………...?
A
Ayl
B
Saru
C
O’nlik
D
Ulus
18
Kimlar o'z urug'doshlaridan navkarlar olib harbiy bo'linmalar tuzadilar?
A
Jetalar
B
Musallamlar
C
No’yonlar
D
Yanicharlar
19
— yovuz va ezgu ruhlarga, ularning inson hayotiga ta'sir ko'rsatishiga ishonish shomonlik-ning asosini tashkil etadi.Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni qo’ying?
A
Shomonlik
B
Otashparastlik
C
Buddaviylik
D
Zardushtiylik
20
. Chingizxon kimni taxt vorisi etib tayinlaydi?
A
Tuli
B
O'qtoy
C
Chig'atoy
D
Jo'ji
21
Chingizxon so’zi qanday ma’nolarni bildiradi? 1. “Kuchli” 2. “Buyuk” 3. “Qudratli” 4. “ Jasur” 5. “Toza” 6. “Mard”
A
1,2,3
B
2,4,6
C
4,5,6
D
1,3,5
22
. Mo’g’ullar 1218-yilda boshlangan bosqinlar qayerlaega uyushtirildi?
A
Sharqiy Turkiston, Toshkent va Farg’ona
B
Toshkent va Farg’ona
C
Yettisuv va Farg’onaga
D
Yettisuv va Sharqiy Turkiston
23
. Temuchinga qachon Chin¬gizxon unvonini beriladi?
A
1206-yilda
B
1216-yilda
C
1202-yilda
D
1209-yilda
24
Mo’g’ullar qayerda qipchoqlarning ittifoqchisi sifatida ularga yordamga kelgan ruslar qo’shini mag’lub etiladi?
A
Ili daryosi bo’yida
B
Chu daryosi bo’yida
C
Kalka daryosi bo’yida
D
Onon daryosi bo’yida
25
Mo’g’ullarning o'rmonda yasha¬gan ayrim urug'lar ovchilik va baliqchilik bilan kun kechirgan?
A
Ovchilik va chorvachilik
B
Dehqonchilik va chorvachilik
C
Ovchilik va baliqchilik
D
Dehqonchilik va baliqchilik
26
. Mo’g’ullarda qo'shin kimlar tomonidan boshqarilgan?
A
B, C va D
B
Mingboshi
C
Tumanboshi
D
Yuzboshi
27
. 1219-1221-yillardagi bosqinlar qaysi davlatga uyushtirildi?
A
Abbosiylar davlati
B
Xorazmshohlar davlati¬ga
C
Usmonli turklar davlatiga
D
Xulakular davlati
28
. Ko'chmanchilar qo'shini, odatda, necha qismga bo'lingan?
A
6 qism
B
2 qism
C
3 qism
D
5 qism