Tarix
1
. Bu viloyatlar ulusbegisi qo`shin boshlig'i bo'lishidan tashqari …
A
ABC
B
o'ziga tegishli hududdagi boshqaruvga oid barcha masalalarni ham hal etgan
C
xondan ko`proq mavqeiga erishgan
D
vazir darajasida bo`lib aholidan o`lpon undirgan
2
. Oltin O'rda poytaxti … shahrida turli diniy ibodatxonalar qurilgan.
A
Qoraqurum
B
Saroy
C
Qoraqum
D
ABC
3
. Mo'g'ullar imperiyasi asoschisi … barcha diniy e'tiqodlarga birday munosabatda bo'lishni vasiyat qilgan edi.
A
Chingizxon
B
Jonibek (1342-1357)
C
O'zbekxon (1312-1342)
D
Berkaxon
4
. Oltin O'rda davlati o'z qudratining cho'qqisi kimlar nomi bilan bog`liq?
A
Berkaxon
B
O'zbekxon (1312-1342)
C
A va B
D
Jonibek (1342-1357)
5
Uluslardan o'nta askardan bittasining ajratilishi, Botuxonga yordamga Chingizxonning sarkardalaridan kimni berilishiga kelishiladi?
A
Subutoy bahodirni
B
Chig`atoyni
C
O`zbekxonni
D
O`qtoyni
6
. Knyaz …. Oltin O`rdaga bir necha bor tashrif buyurgan.
A
Mixail
B
Mudriy
C
Aleksandr
D
Ivan Kalitta
7
. Suyurg'ol egalari xon qo'shiniga ma`lum belgilangan sondagi jangchilarni jo'natishdan tashqari, …
A
Berilgan yerdan xoxlaganicha daromad olgan
B
o`zi boshchiligidagi keshikni yuborgan
C
aholidan to'plangan soliqlarning bir qismini ham yuborgan.
D
Suyurg`olni xoxlasa sotib yuborgan
8
. …. xon saroyi bilan do'stona munosabatda bo'lishga intilganlar.
A
Yevropa qirollari, Rim papalari
B
Vizantiya imperatorlari
C
ABC
D
Turk sultonlari
9
. Oltin O'rda qo'shinini kim boshqargan?
A
ulusbegi
B
vazir
C
beklarbegi
D
talab
10
. Rusda barcha knyazlar qayerdan boshqarav yorlig'i oladi?
A
B va C
B
Oltin O'rdadan
C
O`qtoydan
D
Chingizxondan
11
. Ijro hokimiyati boshlig'i kim?
A
talab
B
ulusbegi
C
chiqim
D
beklarbegi
12
. Vazir va uning yetakchiligidagi devon qanday ishlarni boshqargan?
A
moliya
B
ABC
C
soliqlar
D
savdo ishlarini
13
. Oltin O'rda qudratini mustahkamlagan omillardan biri qaysi dinning qabul qilinishi bo'ldi?
A
buddizm
B
shominizm
C
majusiy
D
islom
14
. Oltin O`rdada kim ko'chmanchilar zodagonlari yetakchisi hisoblanib, ba'zida xondan ham ko'proq mavqega erishgan?
A
ulusbegi
B
beklarbegi
C
talab
D
vazir
15
. Xu¬loku ulusiga qarshi kurashda Oltin O'rda qayer bilan ittifoq tuzadi?
A
Misr
B
Eron
C
Bag`dod
D
Suriya
16
. Tinchlik siyosatini Vladimir knyazi Yaroslav boshlab, uning o'g'li …. davom ettirgan?
A
Mixail
B
Mudriy
C
Ivan Kalitta
D
Aleksandr Nevskiy
17
. Muhim masalalarni hal etish uchun … chaqirilgan.
A
qurultoy
B
kengash
C
majlis
D
A va C
18
. Aholining ro'yxatga olinishining yakunida mamlakat aholisi … deb nomlangan katta to'lovga tortiladi.
A
zakot
B
chiqim
C
kirim
D
xiroj
19
. Qachon Oltin O'rda davlati o'z qudratining cho'qqisiga erishadi?
A
XII asrning boshlari
B
XIV asrning ikkinchi yarmi
C
XV asrning oxirlarida
D
XIV asrning birinchi yarmida
20
. Kim 1314-yilda islomni davlat dini deb e'lon qiladi?
A
Jonibek (1342-1357)
B
Berkaxon
C
A va B
D
O'zbekxon (1312-1342)
21
. Mo`g`ullar davlatida mahalliy boshqaruv kimning qo'lida bo`lgan?
A
dorug'a
B
bosqoqlar
C
vazir
D
A va B
22
. Rus knyazlaridan qaysi biri Mo'g'ulistonda ham bo'lib, mahalliy amaldorlarning hurmat-e'tiboriga sazovor bo'ladi?
A
Mixail
B
Mudriy
C
Aleksandr
D
Ivan Kalitta
23
. Shimoliy Kavkazdagi 1395-yilgi To'xtamishning Amir Temurdan mag'lubiyati qaysi shaharlarini vayron ctilishiga sabab bo'ladi?
A
Astraxan
B
ABC
C
Saroy Berka
D
Saroy
24
. Kimning davrida Oltin O'rda shaharlari gullab yashnagan?
A
Jonibek
B
O`rxon
C
A va B
D
O'zbekxon
25
. Oltin O'rda qachondan to`rtta viloyatga bo'linib, ular ulus nomini oladi?
A
XIV asrdan
B
XIII asrdan
C
XV asrdan
D
XII asrdan
26
Jo`ji ulusi qayerlardan iborat edi?
A
Shimoliy Kavkaz
B
Volgabo‘yi, , Shimoliy Kavkaz
C
Shimoliy Qora dengiz sohillari, Moldaviya hududlarida
D
A ,B, C
27
. Vladimir knyazi …. ularning "ulug'i" deb tan olinadi.
A
Mixail
B
Monamax
C
Yaroslav
D
Aleksiy
28
. Qayerda mustaqil davlat tuzgan Xuloku va uning vorislari esa Oltin O'rda bilan Kavkazortiga egalik qilish masalasida raqobat qila boshtaydi?
A
Suriyada
B
Bag`dodda
C
Misrda
D
Eronda
29
Qachon O'qtoyning vafot etishi munosabati bilan Botuxon Volgabo'yi dashtlariga qaytadi?
A
1241-1242-yillarda
B
1237-yilning kuzida
C
1238-1240-yillarda
D
1243-yil
30
Botu va Subutoylar qachon rus yerlariga hujum boshlab, dastlab Ryazanni olishadi?
A
1237-yilning kuzida
B
1241-1242-yillarda
C
1238-1240-yillarda
D
1243-yil
31
. Davlat tarixining fojiali sahifalari aynan kimning hukmdorligi bilan bog'liqdir?
A
O`rxon
B
To`xtamishxon
C
O'zbekxon
D
Jonibek
32
. Xonliklardan eng yiriklari …. bo'lgan.
A
No'g'ay O'rdasi
B
ABC
C
Qrim, Qozon
D
Sibir, Qozoq xonliklari
33
. Qachon Botuxonning ukasi Berkaxon ham halok bo'ladi?
A
1266-yil
B
1256-yil
C
1278-yil
D
1234-yil
34
. Oltin O'rda xonligida davlat boshqaruvining taraqqiyoti kimlarni kuchayishiga olib keladi?
A
amaldorlar
B
talab
C
vazir
D
beklarbegi
35
. Kimning vafotidan so'ng Oltin O'rda taxti uchun kurash boshlangan?
A
Jonibek
B
Xulaku
C
Mamay
D
O`zbekxon
36
Mo'g'ullarning qachon qurultoyida Rus va Shimoliy Kavkaz yerlarini bosib olish haqida qaror chiqardi
A
1240
B
1235
C
1237
D
1238
37
. Oltin O'rda uzoq vaqt … eng kuchli davlati bo'lganidan ko'pgina mamlakatlar taqdiri unga bog'liq edi.
A
G`arbiy Yevropaning
B
Sharqiy Yevropaning
C
Osiyoning
D
A va C
38
Oltin O'rda, Jo'jl ulusi - …. Jo'jixonning o'g'li Botuxon (1236—1255) tomonidan asos solingan davlat.
A
XIII asrning 40-yillari boshida
B
1241-1242-yillarda
C
1238-1240-yillarda
D
1243-yil
39
. Dastlab mo'g'ullar bo'ysundirgan hududlarda, o'zlarining an'anaviy boshqaruv tizimini joriy etadi. Bosib olingan dashtlar Botuning. ukalariga berilib, ularning … mulkiga aylanadi.
A
tanho
B
ulus
C
suyurg'ol
D
iqt`o
40
. Oltin O`rdada devon ishlarini kim boshqargan?
A
beklarbegi
B
ulusbegi
C
talab
D
vazir
41
. Oltin O'rda qachondan qator xonliklarga bo'linib kctadi?
A
XIV asrning oxirida
B
XII asr boshlarida
C
XV asrning birinchi yarmida
D
XIII asr oxirida
42
. …. dunyoning eng katta shaharlari qatorida bo'lgan.
A
Saroy berka
B
ibodatxonalar
C
A va B
D
Saroy botu
43
Rusdagi siyosiy tarqoqlik mo'g'ullarga yetarlicha qarshilik ko'rsatish imkonini ham bermasdan 1238-1240-yillarda qaysi shaharlar bosib olinadi?
A
Volin
B
Kiyev, Galich
C
Vladimir, Suzdal
D
ABC*
44
. To'xtamishning Amir Temurdan mag'lubiyatidan keyin savdo yo'llari qaysi tomonga siljiydi?
A
sharq
B
g`arb
C
shimol
D
janub
45
. Qachon To'xtamishxon Oltin O`rdani o`n besh yilga yana biriashtiradi?
A
XIII asr oxirida
B
XV asrda
C
XIV asrning oxirida
D
XII asr boshlarida
46
Botuxon istilo qilgan qaysi hududlarida rus yozma manbalarida Oltin O'rda nomini olgan Jo'ji ulusi shakllanadi?
A
Volgabo'yi, Shimoliy Qora dengiz sohillari
B
Shimoliy Kavkaz
C
ABC
D
Moldaviya
47
. Kimning yurishlari Oltin O'rdani uzil-kesil zaiflashtiradi?
A
O`zbekxon
B
Yustinian
C
A va C
D
Amir Temur
48
. Soliq va bojlarni to'lanishini kim maxsus tayinlangan mo'g'ul noiblari nazorat etishgan?
A
amaldorlar
B
bosqoqlar
C
talab
D
beklarbegi
49
. Amir Temur Jo'ji ulusiga qarshi necha marta yurish qiladi?
A
6 marta
B
7 marta
C
3 marta
D
8 marta
50
. To`lovdan tashqari aholidan shoshilinch yig'iladigan soliq … ham olingan.
A
kirim
B
xiroj
C
talab
D
chiqim
51
. Tashqi siyosat masalalari bilan asosan kim shug'ullangan?
A
xonning yaqin maslahatchilari
B
xon
C
beklarbegi
D
ABC
52
Oltin O'rdani … va uning avlodlari boshqargan.
A
Botuxon
B
O`qtoy
C
O`zbekxon
D
Chig`atoy