Tarix
1
. Xitoyda dehqonlar o'zlari yetishtirgan mahsulotlaridan davlatga har yili necha marta soliq to'lagan ?
A
besh marta
B
ikki marta
C
bir marta
D
uch marta
2
. Xitoy qachon mo’g’ullardan ozod bo’lgan ?
A
1380-yil
B
1279-yil
C
1368-yil
D
1351-yil
3
. Xitoyda Yuan sulolasi hukmronligi davri qachon?
A
960-1279-yillar
B
1368-1644-yillar
C
1279-1368-yillar
D
1644-1911-yillar
4
. Mo’g’ullar tomonidan qachon Xitoy to’liq bo’ysundirilgan?
A
1211-yil
B
1279-yil
C
1291-yil
D
1368-yil
5
. XII asrda ipakdan shoyi so’zana panno to’qish qaysi davlatda ixtiro qilingan?
A
Yaponiya
B
Xitoy
C
Hindiston
D
Oltin O’rda
6
. Xitoyda hukmronlik qilgan mo’g’ullar sulolasi?
A
Yuan
B
Sin
C
Sun
D
Min
7
. Kimning kemalari Ormuz (Fors) ko'rfazi va Sharqiy Afrika sohillariga qadar suzib borgan?
A
X. Kolumb
B
Chjan Xe
C
Chjan Syan
D
Marko Polo
8
. Xitoyning qaysi viloyatlarida mo’g’ullarga qarshi dehqonlar qo’zg’aloni bo’ladi?
A
Uxan va Pekin
B
Kanton va Kayfin
C
Yanchjou va Yanszi
D
Xenan va Shandun
9
. Yuan sulolasi nima uchun qo'shimcha qog'oz pul chiqargan ?
A
o’sib borayotgan davlat qarzlarini qoplash uchu
B
to‘xtovsiz o‘sib borayotgan xarajatlarni qoplash uchun
C
iqtisodiy inqirozdan chiqish uchun
D
mamlakat iqtisodini yuksaltirish uchun
10
Rivojlangan o'rta asrlarda Xitoyda kimlarga qarashli davlat yerlari kamayib, zamindorlarning xususiy yerlari tobora ko'payib boradi ?
A
hamma javob to’g’ri
B
imperator
C
amaldorlar
D
harbiy zodagonlar
11
. Mo'g'ullar davrida Xitoyda to'lovlarning oshib borishi faqat dehqonlar va hunarmandlarni emas, hatto … ni ham xonavayron qiladi.
A
chorvadorlar
B
savdogarlar
C
zargarlarni
D
zodagonlar
12
. Min sulolasida qachondan boshlangan iqtisodiy inqiroz Xitoyning ichki taraqqiyoti va tashqi siyosatiga salbiy ta`sir ko`rsatadi.
A
XIV asr oxirlaridan
B
XV asr o’rtalaridan
C
XV asr oxirlaridan
D
XV asrdan
13
Xitoyda erkin dehqonlarning aksari qismida qancha yer bo'lib, davlat bu tabaqani qo'llashga intilgan ?
A
70-80 mu
B
60-70 mu
C
30-40 mu
D
50-60 mu
14
. Xitoy imperatorlari nechanchi yillar Samarqandga Ulug’bek saroyiga elchilar yuboradi?
A
1405-1410-yillar
B
1420-1425-yillar
C
1415-1420-yillar
D
1410-1415-yillar
15
. Nima Xitoyga 1406-yilda Vyetnamni, keyinchalik Mo‘g‘ulistonni istilo qilishiga yo‘l ochadi ?
A
Mamlakatning birlashtirilishi
B
Amir Temurning qo‘qqisdan vafot etishi
C
Mo’g’ullar hukmronligining tugatilishi
D
Iqtisodiy jihatdan yuksalishi
16
. Xitoyda qachon mo’g’ullarga qarshi dehqonlar qo’zg’oloni boshlangan?
A
1380-yil
B
1279-yil
C
1368-yil
D
1351-yil
17
Nechanchi asrda ekin maydonlarining yarmi yirik zamindorlar qo‘liga o‘tgan ?
A
XIII asr
B
X asrda
C
XI asr boshlari
D
XII asr
18
. Chjan Xe qaysi hududlara 7 marta yurishlar tashkil qiladi ?
A
Shri Lanka
B
Hindiston
C
A,B,C
D
Zond arxipelagi
19
. Xitoyda mamlakat xo'jaligini tiklash uchun ….
A
Sun’iy sug‘orish inshootlari, kanallar, to‘g‘onlar va suv omborlari tiklanadi
B
A, B,C
C
qullarni ozod qilish haqida qonun qabul qilinadi
D
hunarmand va savdogarlardan olinadigan to'lovlar kamaytiriladi
20
Xitoyda qaysi sulolaning hokimiyatga kelishi bilan uzoq davom etgan siyosiy tarqoqlik va o‘zaro urushlarga chek qo‘yildi ?
A
Sin
B
Sun
C
Min
D
Yuan
21
Qachondan suvni nisbatan baland joylarga chiqaruvchi moslamalardan keng foydalana boshlandi ?
A
XIII asr
B
XII asr
C
X asr
D
XI asr
22
. Xitoyda shaharlarning o'sishi qaysi sohanining jadal rivojlanishini ta'minlaydi ?
A
hunarmandchilik
B
savdo
C
chorvachilik
D
dehqonchilik
23
. Chju Yuan-Chjan kasbini aniqlang.
A
rohib
B
hunarmand
C
o’qituvchi
D
dehqon
24
. Xitoyning yirik savdo va hunarmandchilik markazlarini aniqlang.
A
Kayfin, Chendu, Uchan
B
Chanyan, Loyan, Nankin
C
Ninbo, Xanchjou, Guanchjou
D
Yanchjou, Shanxay, Gongong
25
. Yer solig'i nima bilan to’langan ?
A
pul bilan
B
pilla bilan
C
sholi yoki bug'doy bilan
D
gazlama bilan
26
. Venetsiyalik sayyoh va savdogar Marko Polo qaysi mo’g’ul xoni saroyida yuksak lavozimni egallagan ?
A
Berkaxon
B
Botuxon
C
Xubilay
D
Xuloku
27
Sun sulolasining hukmronlik yillarini aniqlang.
A
960-1279
B
618-907
C
589-618
D
907-960
28
. Kimning ekspeditsiyasi Xitoyning mavqeini oshirib, tashqi savdoni kengaytirish imkonini bergan?
A
Chjan Syan
B
Marko Polo
C
X. Kolumb
D
Chjan Xe
29
. Mo'g'ullar imperiyasining inqirozi boshlanishi bilan qachon Xitoyda xalq ozodlik harakati kuchayadi?
A
XIV asrning boshlaridan
B
XV asrning oxiridan
C
XIV asrning o'rtalaridan
D
XIII asrning oxiridan
30
. Yevropadagi kabi Xitoydagi sexlar nimalarni nazorat qilgan ?
A
xalfa, shogirdlar sonini
B
A,B,C
C
ularning ish sharoitini
D
tayyor hunarmandchilik buyumlarini sotishni, hunar sirlarini saqlashni
31
. Pilla boqqan xonadonlar soliqni nima bilan to'lagan ?
A
pilla bilan
B
gazlama bilan
C
pul bilan
D
sholi yoki bug'doy bilan
32
. Xitoyga paxta urug'ini dastlab qayerdan olib kelingan ?
A
Amerika
B
Eron
C
yurtimiz savdogarlari
D
Hindiston
33
. Xitoy harbiy dengiz floti nechanchi yillarda harbiy dengiz ekspeditsiyasini tashkil qiladi?
A
1405-1433-yillarda
B
1407-1433-yillarda
C
1403-1427-yillarda
D
1415-1420-yillarda
34
. Xitoyda qaysi sulola davrida qullarni ozod qilish haqida qonun qabul qilinadi ?
A
Sun
B
Yuan
C
Min
D
Sin
35
Nima Xitoyda ekin maydonlarini ko'paytirish imkonini beradi ?
A
Suv tegirmonlaridan foydalanish
B
Ikki dalali almashlab ekish
C
omochdan temir plugga o‘tilishi
D
chig`ir foydalanish
36
. Min qo’shinlari mo’g’ullarni ta’qib etib ularning qaysi potaxtini egallab, yondirib yuboradi?
A
Suyob
B
Saroy Botu
C
Qoraqum
D
Saroy Berka
37
. Mo'g'ullar bosqini asoratlarini tugatish uchun qanday ishlar qiligan ? 1) dehqonlar, hunarmandlar va savdogarlarga berilgan imtiyoz hamda yengilliklar bekor qilinadi 2) dehqonlarga bo‘lib berilgan davlat yerlari tortib olinib, hunarmand va savdogarlardan olinadigan soliqlar ko‘paytiriladi. 3) hunarmand va savdogarlardan olinadigan to'lovlar kamaytiriladi. 4) Sun’iy sug‘orish inshootlari, kanallar, to‘g‘onlar va suv omborlari tiklanadi
A
3,4
B
1,3
C
2,4
D
1, 2
38
. Ipakdan shoyi so’zana panno to’qish nechanchi asrda ixtiro qilingan?
A
XI asrda
B
XII asrda
C
X asrda
D
IX asrda
39
. Xitoyda Min sulolasi hukmronligiga kim asos solgan?
A
Sima Szyan
B
Chju Yuan-Chjan
C
Li Yuan
D
Chjan Xe
40
. Mamlakatning iqtisodiy yuksalishi kim boshchiligidagi harbiy dengiz floti faoliyatida namoyon bo'adi ?
A
Chjan Syan
B
Marko Polo
C
Chjan Xe
D
X. Kolumb
41
. Xitoyda kim mamlakatni boshqarishning xitoycha usulini qo'llasada, mahalliy amaldorlar xizmatidan voz kechadi?
A
Xuloku
B
Berkaxon
C
Xubilay
D
Botuxon
42
. Yuan sulolasi to‘xtovsiz o‘sib borayotgan xarajatlarni qoplash uchun qo‘shimcha qog‘oz pul chiqara boshlaydi. Bu esa nimaga sabab bo'ladi ?
A
mahsulot va hunarmandchilik buyumlarining qimmatlashishiga
B
hokimiyatni zaiflashtirishga
C
pulning qadrsizlanishiga
D
A, B
43
. Xitoy Vyetnamni bosib olgan yilni aniqlang ?
A
1406
B
1417
C
1405
D
1455
44
. Xitoyda kim boshchiligida mo’g’ullarga qarshi dehqonlar qo’zg’oloni bo’ladi ?
A
Chju Yuan-Chjan
B
Chjan Xe
C
Sima Szyan
D
Li Yuan
45
. Kim Makkani ziyorat qilgan ?
A
Marko Polo
B
Chjan Syan
C
Chjan Xe
D
X. Kolumb
46
. O’rta asrlarda qaysi davlat hunarmandlari uchun sex a'zosi bo'lish majburiy bo’lgan ?
A
Xitoy
B
Hindiston
C
Yaponiya
D
Eron
47
. Osiyo paxtasining vatani qayer?
A
Eron
B
Xitoy
C
Yaponiya
D
Hindiston
48
. Mo’g’ullar kimning davrida o’z ta’sirini Xitoyning markaziy va va janubiy hududlariga o’tkazadi ?
A
Botuxon
B
Xubilay
C
Berkaxon
D
Xuloku
49
. Xitoy harbiy dengiz ekspeditsiyasida nechta kema va nechta dengiz harbiy jangchisi qatnashgan?
A
47 ta kema va 38 ming jangchi
B
62 ta kema va 30 ming jangchi
C
29 ta kema va 35 ming jangchi
D
33 ta kema va 50 ming jangchi
50
. Xitoyda hunarmandchilikning an`anaviy turlarini aniqlang. 1. yelpig’ich yasash 2. chinni buyumlar yasash 3. haykalchalar yasash 4. kulolchilik 5. duradgorlik
A
2,4
B
3,5
C
1,2
D
1,4
51
Yirik zamindorlarning yerlarda asosan kimlar ishlagan ?
A
ijarachi dehqonlar
B
qullar
C
dehqonlar
D
kambag’al dehqonlar
52
O’rta asrlar Xitoyda qaysi sulola hukmronligi davrida suv tegirmonlari yordamida sholini tozalash, moy olish, un chiqarish tobora keng qo’llanila boshlandi ?
A
Sun
B
Min
C
Yuan
D
Sin
53
. Vyetnamni bosib olingandan so’ng keyinchalik qaysi hudud egallanadi ?
A
Turk xoqonligi
B
Gaochan
C
Mo'g'uliston
D
Koreyani
54
. Qachon Min sulolasining Amir Temur saltanati bilan munosabatlari buziladi ?
A
XV asrning boshlaridan
B
XIV asrning o`rtalaridan
C
XIII asrning oxiridan
D
XV asrning oxiridan
55
. Nechanchi asrda Xitoyda paxtadan gazlama tayyorlash yo‘lga qo‘yilgan ?
A
XV asrda
B
IX asrda
C
XII asrda
D
XIV asrda
56
. Xitoyning qaysi qismida hunarmand-to'quvchilar shoyi gazlamalarning o'nlab xillarini tayyorlashgan ?
A
shimoliy
B
sharqiy
C
g`arbiy
D
janubiy
57
. Osiyo davlatlaridan qaysi birining savdosida suv yo'llari alohida ahamiyat kasb etgan. Ko'pchiiik shaharlar dengiz yoki daryo bo'ylarida, suv va quruqlikdagi savdo yo'llari kesishgan joylarda vujudga kelgan ?
A
Hindiston
B
Yaponiya
C
Xitoy
D
Koreya