Tarix
1
. Yaponiyada dastlabki suyogunlik vujudga kelgan davrni aniqlang.
A
XII asr oxiri
B
XIV asr
C
XIII asr
D
XI asr o’rtalari
2
Yaponiyada harbiy bo’linmalar jangchilari qanday nomlangan?
A
Syogun
B
Samuray
C
Ryoka
D
Ritsar
3
. XIV-XV asrlarda qaysi davlat qishloqlarida ocharchiliklar tez-tez takrorlanib turishi kuzatilgan?
A
Hindiston
B
Eron
C
Xitoy
D
Yaponiya
4
. Yaponiyada kim barcha yerlarning egasi hisoblangan ?
A
Syogun
B
Xanke
C
Samuray
D
Mikado
5
Yillar o‘tib Yaponiya ………larining bir qismi Yevropa ritsarlari kabi alohida toifa, mayda dvoryanlarga aylangan ?
A
Ryoka
B
Syogun
C
Samuray
D
Xanke
6
Yaponiyada qanday yerlar merosiy bo’lib barcha soliqlardan ozod etilgan?
A
syoen
B
xanke
C
mikado
D
ryoka
7
. Yaponiya dastlab syogunlik kim tomonidan o’rnatilgan?
A
Minamoto
B
Meydzi
C
Oda Nabuna
D
Yosumini Tokugava
8
. Yaponiyada kimlar imperatorning amaldorlari va noiblariga aylangan ?
A
Hunarmandlar
B
Samuraylar
C
Zodagonlar
D
Dehqonlar
9
. O’rta asrlarda qaysi davlatda qurolsozlar yasagan qilichlar o‘zining sifati bilan shuhrat qozongan ?
A
Eron
B
Hindiston
C
Xitoy
D
Yaponiya
10
Yaponiyada xankening vassallari kim bo’lgan?
A
Syogun
B
Samuray
C
Ryoka
D
Xanke
11
Yaponiyada yer egaligimunosabatlari nechanchi asrlarda uzil-kesil shakllanadi?
A
XII-XIII asrlarda
B
XI-XII asrlarda
C
XIII-XIV asrlarda
D
XIV-XV asrlarda
12
. O’rta asrlarda qaysi davlat qo’shhokimiyatchilik asosida boshqarilgan?
A
Yaponiya
B
Hindiston
C
Eron
D
Xitoy
13
Yaponiyada qachon yer egalari mulklari- syoyenlar vujudga kelgan ?
A
XII-XIII asr
B
XIV-XV asrl
C
XI-XII asr
D
XIII-XIV asr
14
. O’rta asrlarda qaysi davlatda qadim zamonlardan temir, mis, oltin va kumush qazib olingan ?
A
Yaponiya
B
Xitoy
C
Hindiston
D
Eron
15
. Yaponiyada imperator hokimiyati zaiflana borib ko’p o’tmay real hokimiyat mamlakatdagi eng kuchli mulkdor, harbiy qo’mondon qo’liga o’tadi va bu kim?
A
Samuray
B
Syogun
C
Ryoka
D
Mikado
16
. Nechanchi yili yapon savdogarlari chet mamlakatlarga 67 ming dona qilich olib ketganlar?
A
1483-yil
B
1433-yil
C
1480-yil
D
1467-yil
17
. Yaponlar qaysi davlatlar bilan qizg‘in savdo olib borganlar ?
A
A, B
B
Tayvan, Indoneziya
C
Tailand, Filippin
D
Koreya, Xitoy, Vyetnam
18
. Yaponiyani nechanchi asrdan imperator boshqargan?
A
IX asrda
B
XI asrda
C
XII asrda
D
X asrda
19
. Yaponiyaning qaysi mahsulotlari xorijda yuqori baholangan ? 1) Yapon chinnisi, 2) yelpig‘ichlari, 3) suyakdan, qimmatbaho toshlardan yasab laklangan san’at buyumlari,4) paxtadan va ipakdan to‘qilgan gazlamalari
A
1,2,4
B
1,2,3,4
C
1,3,4
D
2,3,4
20
. Yaponiyada imperator qanday ataladi?
A
Vasilevs
B
Negus
C
Mikado
D
Syogun
21
O’rta asrlarda qaysi davlatda boshqa mamlakatlardan farq qiladigan siyosiy tuzum shakllangan ?
A
Yaponiya
B
Koreya
C
Mo'g'uliston
D
Xitoy
22
. Minamoto davlatni qayerdan turib boshqargan?
A
Osakada
B
Kamakuradan
C
Nagayedan
D
Kiotodan
23
Yaponiyada yirik yer egalarining eng nufuzlilari qanday nomlangan?
A
Xanke
B
Syogun
C
Samuray
D
Ryoka
24
. Yaponiyaning yirik, aholi zich yashaydigan port shaharlarini aniqlang.
A
Otsu, Nagoya, Xirosima, Kioto
B
A, B, C
C
Nara, Kamakura, Tokio, Xeyyan
D
Sakai, Xyogo, Xakata, Nagasaki
25
. Yaponiyada nima mamlakatni siyosiy tarqoqlikka olib kelgan ?
A
To’xtovsiz urushlar
B
Viloyat noiblarining mustaqil boshqarishga intilishi
C
Iqtisodiy inqiroz
D
Mamlakat hududining kattaligi
26
. Yaponiyada imperator poytaxti qaysi shahar bo’lgan?
A
Nagasaki
B
Kioto
C
Kamakura
D
Tokio
27
. Yaponlar Xitoyliklardan o’zlashtirib olgan sohalar? 1. lak ishlab chiqarish 2. qilich ishlab chiqarish 3. shoyi ipak ishlab chiqarish 4. metallar ishlab chiqarish 5. yelpig’ich ishlab chiqarish
A
2,3,5
B
1,2,4
C
barchasi
D
1,3,4
28
Yaponiyada yer egalari mulklari nima deb ataladi?
A
ryoka
B
xanke
C
mikado
D
Syoyen