Tarix
1
.O’rta asrlarda pechkelik tabib, hunarmand va olimlar qaysi davlatning ijtimoiy va madaniy hayoti asoslarini shakllanishiga katta ta’sir ko’rsatgan?
A
Xitoy
B
Yaponiya
C
Janubiy Koreya
D
Hindiston
2
.Koryo sulolasi hukmronlik qilgan yillar qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A
1392-1910 yy.
B
1394-1910 yy.
C
917-1394 yy.
D
918-1392 yy.
3
Choson davlatining asoschisi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A
Sechjon Buyuk
B
Tangun
C
Van Gon
D
Li Son Ge
4
.Qadimgi Xanson shahrining hozirgi nomi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A
Seul
B
Sonak
C
Keson
D
Pxenyan
5
.X asrda…
A
Parxe qirolligi o’zining qudrat cho’qqisiga chiqdi
B
Koguryo qirolligi xitoylarni to’liq zabt etdi
C
Parxe qirolligi parchalanib ketdi
D
Silla qirolligi Tan sulolasi bilan ittifoq tuzdi
6
.Milodiy IV asrda…..
A
Koguryo qirolligi parchalanib ketdi
B
Parxe qirolligiga asos solindi
C
Koguryo qirolligi xitoyliklarni batamom o’z hududidan haydab chiqardilar
D
Pulguksa ibodatxonasi qurildi
7
Qadimgi Choson qirolligi qachon uch qirollikka bo’linib ketdi?
A
Mill. avv. II asrda
B
Mill. avv. III asrda
C
Mill. avv. I asrda
D
Mill. avv. IV asrda
8
.IX asrning birinchi yarmida o’zining qudrat cho’qqisiga chiqqan qirollik qaysi qatorda to’g’ri berilgan?
A
Koryo qirolligi
B
Choson qirolligi
C
Silla qirolligi
D
Parxe qirolligi
9
.Ko’chmanchi kidanlar zarbasidan keyin parchalanib ketgan qirollik qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A
Parxe
B
Pekche
C
Koguryo
D
Silla
10
.Buddizm dini Koreyaga qaysi davlatdan kirib kelgan?
A
Yaponiya
B
Hindiston
C
Bengaliya
D
Xitoy
11
.Pekche qirolligi qachon vujudga keldi?
A
II-III asr
B
III-IV asr
C
IV-V asr
D
V-VI asr
12
.Koryo sulolasining asoschisi qaysi qatorda to’g’ri berilgan?
A
Van Gon
B
Van Xyogun
C
Kyonsun
D
Li Son Ge
13
.Pekche qirolligiga ilk budda tasvirlari qaysi davlatdan kirib keldi?
A
Hindiston
B
Xitoy
C
Yaponiya
D
Bengaliya
14
.Pekche qirolligi hukmronlik qilgan hudud qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A
Koreya yarim orolining shimoliy qismi
B
Lyaodun yarimoroli
C
Koreya yarimorolining janubi-sharqiy qismi
D
Koreya yarim orolining janubiy qismi
15
.Qadimgi Choson qirolligiga qayerda asos solingan?
A
Pxenyanda
B
Xansonda
C
Kegyon
D
Sonakda
16
.Yangi Choson davlatining birinchi poytaxti qaysi shahar edi?
A
Sonak
B
Pxenyan
C
Kegyondan
D
Xanson
17
.Koreyada tashkil topgan Uch qirollik ichida dastlab eng zaif va kam taraqqiy etgan qirollik qaysi qatorda to’g’ri berilgan?
A
Silla qirolligi
B
Pekche
C
Perxe
D
Koguryo
18
.Parxe qirolligi Yaponiya davlati bilan qachon elchilik aloqalarini o’rnatgan?
A
X asr boshlarida
B
X asr boshlarida
C
IX asrning birinchi yarmida
D
IX asr oxirlarida
19
Qadimgi Choson davlati nima sababdan parchalanib ketdi?
A
Yaponiya davlatining hujumi natijasida
B
Mayda feodal davlatlar vujudga kelishi natijasida
C
Hindiston davlatining hujumi natijasida
D
Xitoyliklar bilan o’zaro kurash natijasida
20
Koreyada tashkil topgan ilk qadimiy davlat to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang?
A
Qadimgi Choson davlati
B
Koguryo davlati
C
Silla davlati
D
Parxe davlati
21
.IV asrda bo’lib o’tgan voqelikka quyidagi javoblarning qaysi biri to’g’ri keladi
A
Silla qirolligining oltin davri boshlandi
B
Koguryo qirolligi parchalanib ketdi
C
Pekche qirolligi markazlashgan davlatga aylandi
D
Choson qirolligiga asos solindi
22
.Mo’gu’llar Koryo qirolligini bosib olgach, qaysi yilgacha hukmronlik qilgan?
A
1365 yilgacha
B
1368 yilgacha
C
1345 yilgacha
D
1372 yilgacha
23
.Koryo qirolligidan keyin qaysi sulolaga asos solindi?
A
Li
B
Parxe
C
Koguryo
D
Qadimgi Choson
24
.668 yilda…. 1.Koreyaga buddizm dini kirib keldi 2.Silla qirllogining oltin davri boshlandi 3.Koryo sulolasiga asos solindi 4.Silla qirolligi Tan sulolasi bilan ittifoq tuzdi 5.Pekche markazlashgan davlatga aylandi. 6.Silla qirolligi Koreya yarimorolini o’z qo’l ostida birlashtirdi
A
4,6
B
3,5
C
2,4
D
1,6
25
.Yaponiya taxt vorisiga ustozlik qilgan pekchelik olim qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A
Kutxe
B
Xyon
C
Van Gon
D
Van In
26
Koreyslar kimning davrini koreys xalqining tashkil topish davri deb hisoblashadi ?
A
Tangun
B
Sechon Buyuk
C
Li Son Ge
D
Van Gon
27
.Hozirgi Shimoliy Koreyadagi qaysi shahar qadimda Sonak deb atalgan edi?
A
Kvanju
B
Tegu
C
Pxenyan
D
Keson
28
.Silla qirolligining oltin davri qaysi asrdan boshlandi?
A
VI asr
B
VII asr
C
IX asr
D
VIII asr
29
Koreya yarimorolining shimoliy qismi, Lyaodun yarimorolini egallagan yirik davlat qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A
Parxe
B
Koguryo
C
Choson
D
Koryo
30
.Choson qirolligi qaysiasrlarda iqtisodiy, madaniy jihatdan yuksaldi?
A
XIV asr
B
XV asr o’rtalari
C
XIV asr o’rtalari
D
XV asr
31
.Silla qirolligi Koreya yarimorolining qaysi hududlarida tashkil topdi?
A
Koreya yarimorolining janubiy-sharqiy qismlarida
B
Koreya yarimorolining shimoliy qismlarida
C
Lyaodun yarim orolida
D
Koreya yarimorolining janubiy qismlarida
32
.Mo’g’ullar tomonidan Koryo qirolligi qachon zabt etildi?
A
1231 yil
B
1230 yil
C
1232 yil
D
1228 yil
33
.Koreya davlatining nomi qadimgi qaysi qirollik nomidan kelib chiqqan?
A
Choson
B
Koguryo
C
Silla
D
Koryo
34
Quyidagi keltirilgan qirolliklardan qaysi birining ma’nosi “Tongi tarovat” ma’nosini anglatadi?
A
Silla
B
Choson
C
Koguryo
D
Parxe
35
.Kimning davrida Li sulolasi yana Choson nomini olgan?
A
Li Son Ge
B
Sechjon Buyuk
C
Kyongun
D
Van Gon
36
.Koguryo qirolligining qo’shinlari o’zining qaysi jihatlari ajralib turar edi?
A
Koguryo qirolligi hududi jihatdan boshqa qirolliklar hududiga qaraganda kengaytirilishida kata xissa qo’shganlar.
B
Kuchli jangovorliklari
C
Koreya yarimorolini to’liq birlashtirishdagi jasoratlari
D
Yapon qo’shinlarini mamlakat hududidan haydab chiqarishda ko’rsatgan jasoratlari
37
Qadimgi Choson o’rnida tashkil topgan qirolliklar qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan? 1.Pekche 2.Silla 3.Koryo 4.Koguryo 5.Parxe 6.Yangi Choson
A
3,5,6
B
1,2,4
C
2,4,5
D
1,4,6
38
.Li sulolasi hukmronlik qilgan yillar qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A
1392-1910 yy.
B
1394-1910 yy.
C
1389-1556 yy.
D
1392-1734 yy.
39
.Koryo qirolligining poytaxti qaysi qatorda to’g’ri berilgan?
A
Sonak
B
Pxenyan
C
Xanson
D
Kegyon
40
.IV-V asrlarda Koreyada hukmronlik qilgan yirik davlat to’g’ri berilgan qatorni belgilang?
A
Koguryo
B
Silla
C
Koryo
D
Yangi Choson
41
.Koguryo o’rnida qaysi davlat vujudga keldi?
A
Koryo
B
Pekche
C
Silla
D
Parxe
42
.So’ngi Koryo hukmdorini taxtdan kim chetlatdi?
A
Li Son Ge
B
Kyonsun
C
Kyonxvon
D
Sechjon Buyuk
43
.Yangi Choson davlatining poytaxti qaysi shaharga ko’chirildi ?
A
Kegyon
B
Xanson
C
Sonak
D
Pxenyan