Tarix
1
.Amir Temur Dehli sultonligiga qaysi yillari yurish qilgan?
A
1388-1395 yy.
B
1398-1399 yy.
C
1392-1396 yy.
D
1395-1399 yy.
2
.Daehli sultoni Feruzshoh Tug’luq olib brogan islohotlar qaysi qatorda to’g’ri berilgan? 1.Davlat soliqlari kamaytirldi 2.Mis tangalar zarb etildi 3.Hind feodallariga katta imtiyozlar berildi 4.Yerlar dehqonlarga ijaraga berila boshlandi 5.Qishloq ho’jaligi, hunarmandchilik rivojlandi 6.Mustaqil knyazliklar bo’ysundirildi 7.Kuchli harbiy qo’shin tashkil etildi 8.Shimoldan mo’g’ullar hujumi qaytarildi. 9.davlat soliqlari ko’paytirildi.
A
1,4,5,
B
3,4,8
C
2,3,6
D
1,7,9
3
Dehli sultonligi Hindistonda qachon uzil-kesil qaror topgan?
A
XI-XII asr
B
XIII-XIV asr
C
XI-XII
D
XII-XIII asr
4
.Qaysi Dehli sultonligi tomonidan mis tangalar zarb qilingan?
A
Alouddin Hiljiy
B
Shamsiddin Eltutmish
C
Muhammad Tug’luq
D
Feruzshoh Tug’luq
5
.Sayyidlar sulolasini hukmdorini kim taxtdan tushirdi?
A
Movarounnahr hukmdori Amir Temur
B
Afg’on qabilalari sardori Bahlul Lodiy
C
Temuriylar hukmdori Z. M. Bobur
D
Afg’on qabilalari hukmdori Ibrohim lodiy
6
.Muhammad Tug’luq hukmronligi paytida amalga oshirilgan ishlar qaysi qatorda ko’rsatilgan? 1.Uning paytida Panjob, Sind viloyatlari bo’sundirildi. 2.O’zboshimcha feodallar bo’ysundirildi 3.Shimoldan kelayotgan mo’g’ullar hujumi bartaraf etildi 4.Mustaqillik yolini tutgan knyazliklar bo’ysundirildi 5.Hindiston yarimoroli to’liq birlashtirildi 6.Amalga oshirilgan soliq islohoti muvaffaqiyatsiz tugadi 7.Mis tangalar zarb etildi. 8.Hindiston mayda knyazliklarga bo’linib ketdi. 9.M. Tug’luq Amir Temurga qarshi kurashdi.
A
2,5,8
B
3,7,9
C
1,4,7
D
4,5,6
7
Dehli sultonligining qaysi hukmdori viloyatlar noibligiga harbiylar, qo’shin boshliqlarini tayinlagan?
A
Shamsiddin Eltutmish
B
Qutbiddin Oyboq
C
Mahmud
D
Alouddin Hiljiy
8
Hindiston tarixida XI-XII asrda ro’y bergan voqealar qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan? 1.1208-yil poytaxti Dehli bo’lgan sultonlik tashkil topdi. 2.Hindistonning janubiy hududlariga turk qabilalari hujumi kuchaydi 3.Hindistonning shimoliy hududlariga turk va afg’on qabilalarining hujumlari kuchaydi 4.1206-yilda poytaxti Dehli bo’lgan sultonlik tashkil topdi 5.Dehli sultonligining barcha hududlarida musulmonlar hokimiyati o’rnatildi 6.Hindistonning sharqiy hududlariga afg’on qabilalari hujumi kuchaydi
A
4,5
B
3,4
C
1,6
D
2,3
9
.Alouddin Hiljiy davrida amalga oshirilgan islohotlar qaysi qatorda berilgan? 1.Davlat yerlari dehqonlarga ijaraga bo’lib berildi 2.Mahalliy aholidan soliqlar yig’ish tizimi tartibga solindi 3.Davlat hazinasi daromadlari oshirildi 4.Samarqanddan ko’plab hunarmandlar keltirildi 5.Dehli sultonligida kuchli qo’shin tuzildi 6.O’zboshimcha feodallar bo’ysundirildi 7.Mahalliy aholi zamindorlar yordamida hokimiyatga bo’ysundirildi 8.Mustaqillik yo’lini tutgan knyazliklar bo’sundirildi
A
4,7,8
B
1,3,5
C
2,4,6
D
3,5,6
10
.Hindiston mayda knyazliklarga qaysi voqeadan keyin bo’linib ketdi?
A
Afg’on qabilalari hujumi natijasida
B
Feruzshoh Tug’luq davrida boshlangan siyosiy tarqoqlik tufayli
C
Amir Temur huujumi natijasida
D
Shimoldan mo’g’ullar hujumi natijasida
11
.Sulton Muhammad Tug’luq kimning o’g’li?
A
Mahmud
B
Shamsiddin Eltutmish
C
Feruzshoh Tug’luq
D
Alouddin Hiljiy*
12
.Alouddin Hiljiy o’tkazgan harbiy islohot va kuchli qo’shinga ega bo’lish qaysi tashqi dushman hujumini qaytarish imkonini berdi?
A
Movarounnaxr hukmdori Amir Temur hujumini
B
Mamlakat shimoli-sharqidan kelayotgan xitoyliklarni
C
Mamlakat shimolidan kirib kelgan mo’g’ullar hujumini
D
Afg’onlar hujumini qaytarishga
13
.Hindistondan Samarqandga sulton Mahmud davrida kimlar olib ketilgan edi?
A
Faqat me’morlar
B
Hunarmand, me’morlar
C
Tib olimlari
D
Rassomlar
14
.O’zini “Iskandar Zulqarnayn davomchisi” deb nomlagan sulton qaysi javobda to’g’ri berilgan?
A
Shamsiddin Eltutmish
B
Muhammad Tug’luq
C
Alouddin Hiljiy
D
Feruzshoh Tug’luq
15
.Viloyat noiblari soliqlarning ma’lim bir ulushidan foydalanish uchun sultonga qaysi jihatdan yordam berganlar?
A
Mahalliy aholini islom diniga bo’ysundirishda
B
Sultoga zarur bo’lganda o’z qo’shinini berishi lozim edi
C
Mahalliy hind feodallarini sultonga bo’ysundirishda
D
mahalliy aholidan soliqlarini yig’ishda sultonga yordam berardilar
16
.Amir Temurga qarshi kurash olib brogan Dehli sultoni kim edi?
A
Feruzshoh Tug’luq
B
Alouddin Hiljiy
C
Qutbiddin Oyboq
D
Mahmud
17
.Eltutmish vafotidan keyinDehli sultonligi taxtini kim egalladi?
A
Feruzshoh Tug’luq
B
Mahmud
C
Allouddin Hiljiy
D
Muhammad Tug’luq
18
.1325 yili Dehli sultonligi tahtiga kim o’tirdi?
A
Muhammad Tug’luq
B
Mahmud
C
Feruzshoh Tug’lq
D
Qutbiddin Oyboq
19
Hindistonda musulmonlar qo’lga kiritgan o’lkalarda nechanchi yili dehli sultonligi tuzildi?
A
1206 yil
B
1208 yili
C
1210-yil
D
1204 yil
20
.Dehli sultonligi tarkibiga Shamsuddin Eltutmish davrida qaysi hududlar qo’shib olindi? 1.Panjob 2.Agra 3.Lohur 4.Sind 5.Jaypur 6.Bangolor 7.Karachi 8.Bengaliya 9.Mo’lton
A
1,4,8
B
1,2,4
C
3,5,8
D
6,7,8
21
.Xolisa yer egaligidan tushadigan daromad quyidagi berilgan javoblardan qaysi birida ishlatilmas edi?
A
Davlat xarajatlari uchun ishlatilgan
B
Maxsus qo’shinni ta’minlash uchun ishlatilgan
C
Holisadan olinadigan soliq davlat hazinasiga tushar edi
D
Xolisa yeriga ega bo’lgan mulkdor yerdan olinadigan foydani o’z qo’shinlari harajatliga ishlatgan
22
.Hindistonga kirib kelgan Z. M. Bobur kim bilan jang olib bordi?
A
Ibrohim Lo'diyga
B
Sulton Mahmud
C
Bahlul Lo'diy
D
Muhamad Tug’luq
23
Hindistonni musulmonlar istilo qilgach, bir qancha islohotlarni amalga oshirganlar. Berilgan javoblardan qaysi biri ular amalga oshirgan islohotlarga to’g’ri kelmaydi?
A
Yerli halq zamindorlari sulton hokimiyatini tan olib uning hizmatiga o’tsa, viloyatlarga noiblik qlish huquqi berilgan.
B
Sulton hokimiyati mahalliy zodagonlar ko’magida mahalliy aholidan soliq yig’gan
C
Mahalliy mulkdorlarning ma’lum bir qismi yakson qilinsa, boshqalari yer-mulklarini tashlab mamlakatdan chiqib ketdilar
D
Yirik zamindorlar sulton hokimiyatini tan olib, uning hizmatiga o’tdilar
24
Sulton Qutbiddin Oyboqning vafotidan keyin hukmronlik qilgan sulton to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang?
A
Alouddin Hiljiy
B
Shamsuddin Eltutmish
C
Mahmud
D
Muhammad Tug’luq
25
.Dehli sultonligida viloyat noiblari to’plangan soliqlarning necha foizini o’zlarida qoldirish imtiyozlari bore di?
A
9-18%
B
10-20%
C
12-20%
D
15-25%
26
.Sayyidlar sulolasi Hindistonda qaysi yillari hukmronlik qildilar?
A
1410-1445 yy.
B
1414-1451 yy.
C
1414-1453 yy.
D
1408-1453 yy.
27
1211-1236 yiliari hukmronlik qilgan Dehli sultoni qaysi qatorda to’g’ri berilgan qatorni belgilang?
A
Alouddin Hiljiy
B
Shamsuddin Eltutmish
C
Muhammad Eltutmish
D
Mahmud
28
Dehli sultonligining ilk hukmdori qaysi qatorda to’g’ri berilgan?
A
Qutbiddin Oyboq
B
Shamsiddin Eltutmish
C
Mahmud
D
Alouddin Hiljiy
29
Dehli sultonligi qaysi yillari hikm surgan?
A
1206-1530 yy.
B
1210- 1527 yy.
C
1206-1526 yy.
D
1208-1526 yy.