Tarix
1
. Inklar davlati qayerda paydo bo’lgan?
A
Ava B
B
Alp tog`lari yon bag`rida
C
Janubiy Amerikada
D
And tog’lari yon bag’rida
2
. “Buyuk kishi” hokimiyati qanday b`lgan?
A
merosiy bo`lmagan
B
Merosiy
C
tayinlangan
D
saylangan
3
. Mayyalarda shahar-davlatlar hukmdori qanday nom bilan ataladi?
A
“buyuk kohin”
B
“buyuk magistr”
C
“buyuk kishi”
D
“sapa Inka”
4
. “Buyuk kishi” bu - ……
A
Mayyada dehqonlar
B
Mayyada kohinlar
C
Mayya shahar davlatlari hukmdori
D
savdogarlar
5
. Tenochtitlan shahriga kimlar va qachon asos solishgan?
A
XV asrda songailar
B
X asrda mayyalar
C
XII asrda asteklar
D
XIII asrda mayyalar
6
. Mayyalar davlati poytaxti?
A
Kusko
B
Chechen – Itsa
C
Tenochtitlan
D
Aksum
7
Amerika qit’asiga ot, sigir, quy va echkilar qayerdan keltirilgan?
A
Yevropadan
B
Osiyodan
C
Afrikadan
D
ABC
8
Markaziy va Janubiy Amerikaliklar yetishtirgan yevropaliklarga ma’lum bo’lmagan ekinlar?
A
Makkajo’xori, pomidor
B
kartoshka, kungaboqar
C
ABC
D
kakao, tamaki
9
Shimoliy Osiyodan Bering bo`g’ozi orqali odamlar Amerika qit’asiga qachon ko’chib borishgan?
A
25000 yil oldin
B
50000 yil oldin
C
40000 yil oldin
D
30000
10
. Tlatoani qanday vazifalarni bajargan?
A
Oliy hukmdor
B
Bosh kohin
C
ABC
D
Lashkarboshi
11
. Inklar davlati hududlari qayerda tashkil topgan?
A
B va C
B
And tog’lari
C
Tinch okeani havzasida
D
Alp tog`larida
12
. Asteklar xo’jaligi asosini nima tashkil etgan?
A
savdo-sotiq
B
hunarmandchilik
C
Sug’orma dehqonchilik
D
chorvachilik
13
Amerika qit’asining qaysi hududlarida dehqonchilik xo’jaligi tarkib topgan?
A
Janubiy Amerikada
B
Markaziy Amerikada
C
Shimoliy Amerikada
D
A va B
14
. Mayyalar hayotida kimlarning o’rni muhim bo’lgan?
A
savdogarlarning
B
kohinlarning
C
hukmdorning
D
zamindorlarning
15
. Kusko shahriga qayerda asos solingan?
A
Yutlandiya yarim orolida
B
Yukatan yarim orolida
C
A,C
D
Urubamba daryosi havzasida
16
. Asteklarda Tlatoani kimlardan saylangan?
A
Hukmron qabila boshliqlaridan
B
oqsoqollardan
C
zamindorlardan
D
shaxzodalardan
17
. Asteklarda yaxshi rivojlangan hunar turlari?
A
zargarlik
B
A,B,C
C
kulolchilik
D
to’qimachilik
18
. Mayyalar yozuvi qachon yaratilgan?
A
II ming yillikda
B
milodiy asr boshlarida
C
mil avv V asrda
D
mil avv I ming yillikda
19
. O’rta asrlarda nima sababdan bolta va pichoqlarni atsteklar toshdan yasashda davom etishgan?
A
Ma`danlarning bo`lmaganligi
B
Ma’danlarni bilishmaganligi sababli
C
tosh qattiq bo`lgani uchun
D
Tosh mo`l-ko`lligi uchun
20
. Inklarning asosiy ekinlari? 1. Kartoshka 2. Makkajo`xori 3.Kakao 4.Tamaki 5.Yeryongoq
A
1,2
B
3,5
C
2,3
D
1,5
21
. Kusko shahriga qachon va kimlar tomonidan asos solingan?
A
XI asrda inklar
B
X asrda mayyalar
C
XII-XIII asrda inklar
D
XV asrda songailar
22
. Inklar viloyatlari o’rtasida qanday xizmat yo’lga qo`yilgan?
A
A,B,C
B
karvon yo`llari
C
kaptarlar orqali xat almashuv
D
Pochta xizmati
23
Markaziy va Janubiy Amerikada yashagan qabilalar?
A
Toltek
B
ABC
C
Atstek, Olmek
D
Mayya, Kechua
24
. Inklar jamoalari yetishtirgan hosilning 2/3 qismini kimlarga topshirgan?
A
hukmdorga
B
ibodatxonalarga
C
davlatga
D
A va B
25
. Inklar dehqonlari nimalar yetishtirgan?
A
Makkajo’xori, qovoq
B
banan, paxta
C
kartoshka, ananas
D
A B C
26
. Ink dehqonlari yetishtirgan hosil necha qismga bo’lingan?
A
uch qismga
B
to`rtga
C
ikkiga
D
bo`linmagan
27
. Asteklarda qanday yozuv shaklllangan?
A
A,B,C
B
iyeroglif
C
piktografik
D
petroglif
28
Inklar davlatini kim boshqargan?
A
oqsoqol
B
oliy Inka
C
oliy xudo
D
sapa inka
29
. Inklar davlatida oliy hukmdor nima deb ham ataladi?
A
Sapa Inka
B
oliy xudo
C
quyosh o`g`li
D
oqsoqol
30
Amerikalik hindularning mehnat qurolari nimadan yasalgan?
A
Tosh
B
yog’ochdan
C
jez
D
ABC
31
Markaziy va Janubiy Amerika xalqlari nimadan o’g’it sifatida foydalanishgan?
A
yog`ochlarning chiqindisidan
B
Shox shabalar yonganidan so`ng kulidan o’g’it sifatida
C
Asosan ularda o`g`it bo`lgan
D
ABC
32
. Tik qoyalarni o’yib, toshlar ustiga unumli tuproq yoyib dehqonchilik qilgan xalq?
A
mayyalar
B
ink jamoalari dehqonlari
C
songailar
D
asteklar
33
Amerika qit’asiga odamlar qayerdan o’tib borishgan?
A
Afrikadan
B
Shimoliy Osiyodan
C
Bering bo`g’ozi orqali
D
A va B
34
. O`rta asrlarda qaysi qabilalar Amerikada o’z davlatlarini tuzganlar?
A
Astek
B
Mayya
C
ABC
D
Kechua
35
. Asteklarda eng muhim ekin?
A
makkajo`xori
B
ananas
C
banan
D
uzum
36
Shimoliy Amerika qabilalarining asosiy qismi qanday mashg’ilot bilan shug’ullanishgan?
A
A va B
B
ovchilik
C
dehqonchilik
D
Baliqchilik
37
. Tlatoani – bu …
A
Mayyalarda lashkarboshi
B
Inklarda lashkarboshi
C
Asteklarda lashkarboshi
D
ABC
38
. Inklar qaysi tillar oilasiga mansub bo’lgan?
A
lotin
B
fors
C
turk
D
kechua
39
. Mayyalar qayerda yashashgan?
A
Afrikada
B
Shimoliy Amerikaning Yukatan yarim orolida
C
Osiyoda
D
Markaziy Amerikaning Yukatan yarim orolida
40
. Kohinlar dehqonchilik jamoalariga nimani belgilab bergan?
A
qachon ibodat qilish vaqtini
B
safarga chiqish muddatini
C
ABC
D
dehqonchilik ishlarini bajarish muddatini
41
. Qaysi xalqlar yer taqchilligi tufayli “suzuvchi dalalar”ni barpo etganlar?
A
songailar
B
inklar
C
asteklar
D
mayyalar
42
. Asteklarning eng e’tiborli xudosi?
A
oy xudosi
B
urush xudosi
C
quyosh xudosi
D
Suv xudosi