Tarix
1
. 1 ming yillik boshlarida songailar tuzgan davlat birlashmasi dastlab qaysi davlat ta’sirida bo‘ladi.
A
Gana
B
Nubiya
C
Gao
D
Mali
2
Arab savdogarlari VII asrlarda G’arbiy Sudan yerlariga O’rta dengiz sohillaridan Afrikaga yuksak qadrlanuvchi qanday mahsulotlarni keltirganlar.
A
zira
B
gilam
C
jun
D
tuz
3
Afrikaning qaysi qabilalarida chorvachilik asosiy xo’jalik bo’lgan? 1.barbar va tuareglar 2.fulbe, sidamo, tigrelar 3.masai, galla 4.kechua,badaviy
A
1,2,3
B
1,3,4
C
3,4
D
2,3,4
4
. 1324-yilda Makkaga haj safarini uyushtirgan hukmdorga 8 ming jangchi va 500 ta qul hamroh bo‘lib, bu katta karvon qancha oltinni o‘zi bilan olib ketgani taxmin qilinadi.
A
8-9 ming tonna
B
10-17tonna
C
12-15 tonna
D
10–12 tonna
5
. Ganada qachon bo’lib o’tgan xalq qo'zg'oloni marokashliklar hukmronligiga chek qo’yilishiga qaramasdan Gana davlati parchalanib ketadi.
A
1078-yilda
B
1067-yilda
C
1089-yilda
D
1076-yilda
6
. Qaysi davlat VIII asrda vujudga kelib X asrda o'z taraqqiyotining cho'qqisiga erishadi.
A
Gana
B
Songai
C
Mali
D
Aksum
7
. Mali davlatida 1230-1255 yillarda hukmronlik qilgan ko'p sonli qo'shin tuzib, karvon yo'llari o'tadigan hududlarni, oltin konlarini, qolaversa qadimgi Gana yerlarini bosib olgan shaxsni toping?
A
Abu bakr
B
Muso I
C
Muso II
D
Sundiata Keyt
8
Qit’aning tropik o’rmonlarida,sahrolarda ovchilik va terimchi qabilalar joylashgan bo’lib, Afrikaning qaysi hududidan tashqari hududlarida yashagan ba’zi dehqonlar ildizmevali ekinlar yetishtirgan.
A
Marokash
B
Tunis
C
Liviya
D
Misr
9
Afrikaning qaysi hududlarida temir tishli chopqilar bilan yerga ishlov berilgan?
A
Afrikaning Misrdan boshqa barcha hududlarida
B
Sahroi Kabirning atroflarida
C
Qit'aning tropik o'rmonlarida
D
Savanna hududlarida
10
. Marokash sultoni Abu Bakr qaysi yilda katta qo‘shin bilan Ganani istilo qilib, uni talagan.
A
1076-yilda
B
1067-yilda
C
1089-yilda
D
1078-yilda
11
. Qaysi davlatning asosiy daromad manbai tranzit savdosi va oltin konlari edi .
A
Nubiya
B
Gana
C
Songai
D
Mali
12
. Aksum hukmdori va uning a'yonlari qaysi davlatlar bilan yaqin aloqada bo’lganlari uchun xristian dinini qabul qilgan?
A
Rim imperiyasi va Vizantiya
B
Rim imperiyasi va Ispaniya
C
Vizantiya va Vatikan
D
Buyuk Karl imperiyasi va Vizantiya
13
. Mamlakatda yuz bergan o‘zaro urushlar, nizolar davlatni zaiflashtirib borgan. Bundan foydalangan Marokash sultoni qachon Songaini bosib oladi.
A
XVII
B
XVI asr oxiri
C
XIV asr
D
XV asr
14
. Mali davlat sifatida qachon vujudga kelgan va uning aholisi islom dinini qachon qabul qilgan?
A
IX-X asrlarda vujudga kelgan va XII asrda islomni qabul qilgan.
B
VI-VII asrlarda vujudga kelgan va VIII asrdayoq islomni qabul qilgan.
C
VIII-IX asrlarda vujudga kelgan va XI asrda islomni qabul qilgan.
D
VIII asrda vujudga kelgan va XI asrda islomni qabul qilgan.
15
. Gana podshoning kuchli qo'shini bo'lib undagi 200 ming askarning deyarli qanchasini kamonchilar tashkil etgan?
A
30 mingini
B
40 mingini
C
20 mingini
D
50 mingini
16
. Gana podshosi Marokashga qaram bo‘lib, boj-yasq to‘lashdan tashqari, nimaga majbur bo‘ladi.
A
uylarini Marokash askarlariga bo’shatib berish
B
o‘z zodagonlari bilan islom dinini qabul qilishga
C
o‘z zodagonlari bilan xristian dinini qabul qilish
D
aholisidan askarlarni yetkazib berish
17
Afrikada Savdo yo’llari kesishgan joylarda qanday yirik qasaba-qo’rg’onlar vujudga kelgan. 1.Nubiya,Aksum 2. Gana,Aukar, Gao 3. Mali,Tombuktu 4.Songai,Kusko 10. O‘rta asrlarda Niger va Senegal daryolari havzasida dastlabki davlatlar…. tashkil topadi
A
Gana,Aukar, Gao
B
Songai,Kusko ,Tombuktu
C
Nubiya,Aksum, Mali
D
Gana, Mali, Songai
18
. Gana podshosi va zodagonlari qaysi maxsulotlar savdosidan katta foyda olgan?
A
novshadil va tuz
B
yoqut va chorva mollari
C
oltin va kumush
D
oltin va tuz
19
. Gananing daromad manbalaridan biri savdodan keladigan boj to‘lovlari edi. Bojning asosiy qismini qayerdan keladigan savdogarlar to‘lagan.
A
hindlar,yahudiylar,arablar
B
barbar,yahudiylar,Portugal
C
arablar, barbarlar, yahudiylar
D
inklar,arablar,hindlar
20
Afrikaning Sharqida Misr, Arabiston va Hindistonlar bilan savdo aloqalari ta'sirida qadim zamonlardan qaysi davlatlar tashkil topgan edi?
A
Gao Mali va Aksum (hozirgi Efiopiya)
B
Aukar va Gana
C
Aksum(hozirgi Efiopiya) va Nubiya
D
Tombuktu
21
. Qaysi asrda Aksum qo’shinlarini Arab xalifalijgi lashkari mag’lubiyatga uchratib,Arabiston yarim orolining janubdagi yerlaridan mahrum qilgan.
A
V asrda
B
IV asrda
C
VII asrda
D
VI asrda
22
.Hunarmandchilik va savdo-sotiqning rivojlanishi natijasida qachon Mali o'z taraqqiyotining cho'qqisiga erishgan?
A
X asrda
B
XI asrda
C
XII asrda
D
XIII asrda
23
. Aksum davlati Afrikaning qaysi hududida vujudga kelgan va uning yuksalishi qaysi asrlarga to’g’ri keladi?
A
Hozirgi Misrning janibida, yuksalishi V—VII asrlarga to'g'ri keladi.
B
Hozirgi Liviyaning sharqida, yuksalishi II—III asrlarga to'g'ri keladi.
C
Hozirgi Efiopiyaning g’arbida, yuksalishi VI— VIII asrlarga to'g'ri keladi.
D
Hozirgi Efiopiyaning shimolida, yuksalishi IV—V asrlarga to'g'ri keladi.
24
. Mali qachon butunlay inqirozga uchrab parchalanib ketadi?
A
XIV asrda
B
XV asrda
C
XIII asrda
D
XVII asrda
25
Sahroi Kabirning atrofalrida ko’chmanchi,yarim ko’chmanchi va o’troq qabilalar ham, asosan qanday mashg’ulot bilan shug’ullangan .
A
chorvachilik
B
hunarmandchilik
C
ovchilik
D
dehqonchilik
26
. Songai davlatiga asos solingan yil va uning asoschisini toping?
A
XIII asr oxiri, asoschisi – hukmdor Muso I
B
XIV asr oxiri, asoschisi – hukmdor Alm
C
XII asr oxiri, asoschisi – hukmdor Alm
D
XVII asr oxiri, asoschisi – hukmdor Manelik
27
5. Afrikaning qaysi hududlarida qanday qabilalar yashaganligini toping. 1) Sahroning janubida 2) Sharqda 3) G'arbiy Afrikada a) barbar va tuareglar b) fulbe c) masai, galla d) sidamo, tigrelar
A
1-b va d, 2-a, 3-c
B
1-a, 2-b, 3-c va d
C
1-a, 2-c va d, 3-b
D
1-a, 2-c, 3-b va d
28
. Gana davlati o'rnida keyinchalik qaysi davlat vujudga keledi?
A
Aksum
B
Mali
C
Tombuktu
D
Aukar
29
Qaysi hududda aholining askari qismi I ming yillik oxiriga qadar tashqi dunyodan ajralgan holda yashagan.
A
Hindistonda
B
Afrikada
C
Turkiyada
D
Xitoyda
30
. Qaysi asr oxiriga kelib feodal tarqoqlik, sulolaviy nizolar Malining zaiflashishiga sabab bo‘ladi.
A
XV asrning
B
XVI asrning
C
XIV asrning
D
XIII asr
31
. 1324-yilda Makkaga haj safarini uyushtirgan va safarga ko'p oltin olib yo'lda ularni, sahiylik bilan tarqatib brogan Mali hukmdorini toping?
A
Muso I
B
Muso II
C
Abu bakr
D
Sundiata Keyt
32
. Mali davlatining poytaxti bu…?
A
Songai
B
Gao
C
Kilva
D
Niara
33
. Songai davlati qaysi asrlarda yuksal ?
A
X-XIII asrlarda
B
XV-XVI asrlarda
C
XIII-XIV asrlarda
D
XIV-XV asrlarda
34
. Aksumdagi vaziyat qaysi asrga kelib murakkablashib, davlat parchalanib ketadi.
A
XV asrda
B
XI asrda
C
XII asrda
D
XIV asrda