Tarix
1
. G‘arbiy Sudanda musulmon maktab va madrasalari ochiladi.Tombuktu madrasasida ilohiyotdan tashqari qanday fanlar o‘qitilardi.
A
yunon adabiyoti,fiqh,tarix
B
tarix, fiqh, matematika, astronomiya
C
matematika, astronomiya,botanika
D
geografiya,botanika,tibbiyot
2
. Asteklarda qanday yozuv shaklllangan ?
A
iyeroglif
B
piktografik
C
ABC
D
mixxat
3
. Zodagonlarning farzandlari esa tarix, husnixat, o‘qish, hisoblash, astronomiya, she’riyat, notiqlik san’atlari asoslarini o‘rganishgan. Xalq bolalari uchun maktablarda …?
A
chorvachilik, hunarmandchilik va harbiy ish
B
dehqonchilik, hunarmandchilik va harbiy ish.
C
harbiy ish va me’morchilik
D
ularga o’qishga ruxsat berilmagan
4
.Benindagi shoh saroyidan jezdan ishlangan podsho va a’yonlarning bo‘rtma rasmlari topilgan. Ularda nimalar aks ettirilgan.
A
ov va urushlar,oddiy xalqning hayoti sahnalari
B
ov va urushlar, saroy hayoti sahnalari
C
qo’shni davlarlarning boj to’lovlarini olib kelish sahnalri
D
ibodat marosimlari va saroy hayoti sahnalar
5
Mayyalar hayotida jamoa a’zolariga dehqonchilik ishlarini bajarish muddatlarini belgilab berganlar, qilqalam bilan iyerogliflarni bitib, rasmlar bilan bezatgan.Bu kasb egalari….?
A
bashoratchilar
B
kohinlar
C
podsho
D
olimlar
6
Qirol Sechjon ishtirokida yomg’irni oldindan aniqlaydigan asbob,shamol tezligi va yo’nalish belgilaydigan asbob,quyosh va suv soatlari,yulduzlar xaritasi hamda nima tuzildi.
A
yozuv
B
“nol”ni anglatuvchi belgi
C
taqvim
D
astronomoik jadval
7
. Mayyalar davlati poytaxti?
A
Chechen – Itsa
B
Aksum
C
Tenochtitlan
D
Kusko
8
. Qayerda zodagonlarning farzandlari va oddiy xalq bolalari uchun alohida-alohida maktablar bo‘lgan.
A
Pulguksa
B
Tenochtitlan
C
Kusko
D
Chichenitsa
9
U o‘z faoliyati davrida 300 dan ortiq inshootlar: masjidlar, madrasalar, saroylar, favvoralar, hammom va ko‘priklar qurilishiga boshchilik qilgan.U kim?
A
Xoja Xalifa
B
Piri Rais
C
Xoja Sinon
D
Evliya Chalabiy
10
. Aksumda qaysi asrdayoq mahalliy yozuv islohoti o‘tkaziladiva Bu alifbo qaysi dalatda hozirgi kunga qadar saqlanib qolgan.
A
IV asr Efiopiyada
B
VI asr Tunisda
C
III asr Marokashda
D
V asr Misrda
11
.Inklarning o’ziga xos “tugunli xati” bo’lib,uning siri faqat kimlarga ma’lum bo’lgan.
A
ruhoniylar
B
kohinlar *
C
olimlar
D
podsho
12
Budda ibodatxonasi hisoblangan -Pulguksa kimning davrida qurilgan?
A
Chandragupta
B
Muso II
C
Buyuk Karl
D
Buyuk Sechjon
13
.Qaysi rasadxonada kohinlar sayyoralarning Quyosh tevaragida aylanishi vaqtini hisoblab chiqqanlar hamda Quyosh va Oyning tutilishini oldindan aytib bera olganlar.
A
Pulguksa
B
Tenochtitlan
C
Kusko
D
Chichenitsa
14
.Qaysi xalqlarda saroy va ibodatxonalarning derazalari bo’lmasdan,ular eshiklar orqali yoritilgan hamda tekis va ravon ko’chalri toshdan bunyod etilgan.
A
hindlarda
B
mayyalarda
C
inklarda
D
asteklarda
15
. Kohinlar dehqonchilik jamoalariga nimani belgilab bergan?
A
qachon ibodat qilish vaqtini
B
ABC
C
safarga chiqish muddatini
D
dehqonchilik ishlarini bajarish muddatini
16
. Mayyalar yozuvi qachon yaratilgan?
A
II ming yillikda
B
mil avv V asrda
C
milodiy asr boshlarida
D
mil avv I ming yillikda
17
. Mayyalar hayotida kimlarning o’rni muhim bo’lgan ?
A
hukmdorning
B
kohinlarning
C
savdogarlarning
D
zamindorlarning
18
. Benindagi shoh saroyida jangchi nog‘orachi tasviri nimadan ishlangan.
A
yog’ochdan
B
jezdan
C
temirdan
D
oltindan
19
. Mayyalarning iqtisodiy-madaniy taraqqiyoti milodiy asr boshlarida nimani yaratish imkonini beradi.
A
taqvim
B
yozuv
C
“nol”ni anglatuvchi belgi
D
astronomoik jadval
20
. Matematikaga «nol»ni anglatuvchi belgi mayyalar tomonidan qaysi xalqlardan ham avval kiritilgan.
A
hindlardan
B
arablar
C
rimliklardan
D
yahudiylardan
21
. Zodagonlarning bolalari maxsus maktablarda o‘qigan. Yozuv bo‘lmagani sababli bolalar nimalarni o’rgangan. 1.dini, boshqaruv tartibi, 2.qonunlari va udumlariga oid ma’lumotlarni yodlaganlar 3. dehqonchilik, hunarmandchilik va harbiy ish 4. dehqonchilik, hunarmandchilik va harbiy ish
A
3,4
B
1,4
C
1,2
D
2,3
22
Yevropa manbalari asosida bitilgan ko‘p jildli asarlarida arab va jahonning turli mamlakatlari haqida bayon qilinadigan asarlar berilgan qatorni toping?
A
Evliya Chalabiyning «Sayohatnoma»
B
a va b
C
Xoja Xalifaning «Jahonnoma»
D
Piri Rais “Bahriya”
23
.Inklarning qaysi ilm-fan sohalarida chuqur bilimlari bo’lgan. 1.matematika,astronomiya 2.geografiya,botanika 3.tibbiyot,botanika 4.adabiyot,fiqh 5. Geometriya,matematika
A
3,4,5
B
1,2,3
C
1,3,5
D
2,3,4
24
. G‘arbiy Sudan xalqlari madaniyatining yuksak taraqqiyotida qaysi xalqlarning ta’siri kattadir.
A
yahudiylarning
B
arablarning
C
hindlarning
D
turklarning
25
. Mayya saroy va ibodatxonalarida nima bo`lmagan?
A
burchak
B
eshiklar
C
derazalar
D
A va B
26
. Qaysi poytaxt shaharda har yili madhiya, qissalar yozadigan shoir-qo‘shiqchilar ko‘rik-musobaqalari o‘tkazilib, g‘oliblar mukofotlangan.
A
Chichenitsa
B
Kusko
C
Pulguksa
D
Tenochtitlan
27
. Mayyalar maxsus tepaliklar ustiga nimalarni barpo etganlar?
A
Zinapoyali ehromlar
B
ABC
C
saroy
D
ibodatxonalari
28
Kimning asarlari, uning O‘rta, Qora va Egey dengizlari atlasi – «Bahriya» dunyo fanidagi katta yutuq bo’lgan.
A
Evliya Chalabiy
B
Xoja Sinon
C
Piri Rais
D
Xoja Xalifa
29
Usmonlilar jamiyatida qaysi asrlarda madaniyatning turli sohalari ravnaq topib, mamlakatda shoira Mehri xotun va shoir Mulla Mahmud kabi qator iqtidorli shoirlar yetishib chiqdi
A
XVI asr oxirida
B
XV asr oxirida
C
XIV asr asr oxirida
D
XVII asr asr oxirida
30
. Qaysi xalqlarda mayyalar ixtirosi asosida o‘zlarining quyosh taqvimini yaratganlar. Piktografik yozuv shakllangan, dini ko‘p xudolikka asoslangan ,urush xudosi sharafiga hatto odamlar ham qurbonlik qilingan.
A
mayyalarda
B
inklarda
C
hindlarda
D
asteklarda
31
. Asteklarning eng e’tiborli xudosi?
A
oy xudosi
B
Suv xudosi
C
urush xudosi
D
quyosh xudosi
32
Buyuk Sechjon (1418-1450) davrida qaysi sohalarda yuksalish bo’ldi? 1.soliq tizimida islohot o’tkazadi, 2.hammom va ko‘priklar qurilishiga boshchilik qilgan 3.koreys madaniyati va san’ati gullab yashnaydi 4. milliy koreys unversitetiga asos solinib,unda mumtoz xitoy adabiyoti o’rgatilgan 5. geografiyaning taraqqiyoti 5.davlat boshqaruvi takomillashtiriladi
A
1,3,4,5
B
2,3,4,5
C
1,3,4,5
D
1,2,3,4
33
. Ma’lumotning umumiy mazmunini rasm orqali yoki rasmlarni ketma-ketligi orqali eslab qilish maqsadida tasvirlash usulidagi yozuv -…?
A
iyeroglif yozuvi
B
mixxat yozuv
C
tugunli xat
D
Piktografik yozuv