Tarix
1
.Zamondoshlari kimni “dunyo mo’jizasi” deb nomlagan?
A
Otton I ni
B
Ioann XII ni
C
Otton III ni
D
Genrix I ni
2
. Muqaddas Rim imperiyasi asoschisi kim?
A
Otton III
B
Otton I
C
Genrix I
D
Buyuk Karl
3
.Muqaddas Rim imperiyasi qaysi yillarda hukmronlik qilgan?
A
999-yildan 1802-yilgacha
B
955-yildan 1810-yilgacha
C
919-yildan 1812-yilgacha
D
962-yildan 1806-yilgacha
4
. X asrda Germaniya aholisi kimlarning gapiga ko’proq quloq solgan?
A
O’z gersoglarining
B
O’z oqsoqollarining
C
O’z qirollarining
D
O’z ruhoniylarining
5
Sharqiy Frank qirolligini 843-919-yillarda kimlar boshqargan?
A
Otton I ning avlodlari
B
Saksoniya sulolasi
C
Buyuk Karlning avlodlari
D
Shtaufenlar sulolasi
6
.Otton I vengerlarni mag’lub etganidan necha yildan so’ng Muqaddas Rim imperiyasi vujudga keladi?
A
9 yildan so’ng
B
12 yildan so’ng
C
5 yildan so’ng
D
7 yildan so’ng
7
Qachon Germaniya qirolligi vujudga keladi?
A
962
B
919
C
843
D
955
8
.Qirol Genrix I mamlakat mudofaa qudratini yuksaltirish maqsadida qanday tadbirlarni amalga oshiradi? 1) Qishloqda yashaydigan har 9 kishidan bittasini tanlab, uni burgga ko’chiradi 2) Barcha yig’inlar, cherkov soborlarini, bazmlarni burgda o’tkazishni buyuradi 3) asosiy mulki qal’alarda bo’lishini ta’minlash choralarini ko’radi 4) Chegaralarni mustahkamlash maqsadida markalar tashkil qiladi 5) Jangchilarga ot, qurol –aslahasini tartibda saqlashi, uruhlar paytida oilasini ta’minlashi uchun yer-mulk in’om etgan 6) Burglarga tayangan yangi otliq qo’shin tashkil etadi
A
1,2,3
B
2,3,4,6
C
1,3,5
D
1,2,3,4,5,6
9
.Qaysi tadbir barchani yangi qirollikning qudratiga va Otton I ni Rim va Buyuk Karl imperiyalarining vorisi ekanligiga ishontirishi lozim edi?
A
Otton I ning Sharqiy Frank qirolligida Buyuk Karlning avlodlarini taxtdan ag’darishi
B
Otton I ga Rimda imperatorlik tojini kiyishi hamda imperator unvonini olishi
C
Otton I ning vengerlarni mag’lub etilishi
D
Otton I ning Germaniya qirolligiga asos solishi
10
Qachon Franklarning karolinglar sulolasi o’rniga Sharqiy Frank qirolligida mahalliy saksoniyaliklar sulolasi hokimiyatga keladi?
A
843
B
962
C
955
D
919
11
Qachon sharqiy Frank qirolligida mahalliy zodagonlar knyazlardan eng qudratlisi bo’lgan Saksoniya gersogi Genrixni qirollikka saylaydilar?
A
919
B
843
C
962
D
955
12
.Qay tariqa yangi imperiya –Muqaddas Rim imperiyasi vujudga keladi?
A
Kuchli nemis otliq qo’shinining vujudga kelishi natijasida
B
Sharqiy Frank qirolligida mahalliy saksoniyaliklar sulolasi hokimiyatga kelishi natijasida
C
Otton I ga imperatorlik tojini kiydirilishi natijasida
D
Germaniya qirolligi vujudga kelishi natijasida
13
Muqadddas Rim imperiyasida nima uchun joylarda qirol buyruqlarini bajaradigan amaldorlar bo’lishi lozim edi?
A
qirol buyruqlarini ijrosini tez bajarish uchun
B
soliqlarni o’z vaqtida yig’ib olish uchun
C
yirik mamlakatni boshqarish uchun
D
mamlakatda yuz beradigan qo’zg’alonlarni oldini olish uchun
14
Nimaning natijasida Germaniyadagi cherkov zodagonlari o’z imkoniyatlari, hokimiyatlari bo’yicha gersog va graflardan kam bo’lmagan?
A
Yepiskop va abbatlarga yer-mulk, boyliklardan tashqari ko’plab huquq va imtiyozlar berishi natijasida
B
Xristianlikning qabul qilinishi yangi feudal jamiyatiga o’tilishni tezlatishi natijasida
C
Yepiskopliklarga mahalliy hokimlarni jazolash, almashtirish huquqlari berilishi natijasida
D
Yepiskoplar yirik monastirlar abbatlari imperatorning joylardagi vakillari hisoblanishi natijasida
15
.Qachon Bavariyaning Lex daryosi bo’yida bo’lib o’tgan og’ir jangda vengerlar mag’lub etiladi?
A
955
B
843
C
919
D
962
16
. Genrix I vengerlar bilan necha yilga tinchilik sulhi tuzadi?
A
9 yilga
B
6 yilga
C
8 yilga
D
7 yilga
17
. Germaniyada nemis otliq qo’shini asosini qanday qo’shin tashkil etgan?
A
Yengil qurollangan otliq qo’shinlar
B
O’gir qurollangan piyoda qo’shinlar
C
Og’ir qurollangan ritsarlar otliq qo’shini
D
Piyoda va otliq qo’shin
18
. Nimaga tayangan yangi otliq qo’shin ko’magida Otton I vengerlar bilan hal qiluvchi jangga shaylanadi?
A
Qishloqlarga
B
Feodallarga
C
Jangavor qurollarga
D
Burglarga
19
.Qachon o’z qo’shini bilan Rimga kelgan Otton I ga papa Ioann XII imperatorilik tojini kiydiradi?
A
919
B
962
C
999
D
955
20
Muqaddas Rim imperiyasi tarkibiga qaysi hududlar kirgan?
A
German yerlari, Italiyaning shimoliy hududlari
B
G’arbiy Rim imperiyasi hududlari
C
Sharqiy Frank qirolligidagi hududlar
D
Fransiya, Germaniya va Italiya hududlari
21
. Qaysi german imperatori Rimda ko’plab yepiskoplar ishtirokida o’zi yoqtirmagan papalardan birining ustidan sud jarayonini uyushtirib, uni tahqirli holatda vazifasidan chetlatgan ?
A
Otton III
B
Otton I
C
Genrix I
D
Genrix IV
22
Genrix I uzoqni ko‘zlab, aql bilan ish boshlab qanday yo’l tutgan?
A
Bosqinchilik yurishlarini amalga oshirish
B
Mamlakatni kuchaytirish
C
Muqaddas Rim imperiyasiga asos solish
D
Buyuk Karl imperiyasini tiklash
23
. Germaniyada 936-973-yillarda kim hukmronlik qilgan?
A
Genrix I
B
Ioann XII
C
Otton I
D
Otton III
24
. Sharqiy Frank qirolligi qaysi ?
A
Fransiya
B
Germaniya
C
Italiya
D
Ispaniya
25
. Otton I va uning vorislari mamlakat boshqaruvida o’ziga xos qanday usulni qo’llaydilar? 1) Cherkov tashkilotlaridan o’z maqsadlarida foydalanadilar 2) Germaniyadagi yepiskop va abbatlarga yer-mulk, boyliklardan tashqari ko’proq huquq va imtiyozlar beriladi 3) Imperatorning o’zi esa kerakli odamni cherkov lavozimiga tayinlagan, zarur bo’lsa yepiskoplarni va hatto Rim papalarini hech qiyinchiliksiz almashtirgan 4) Franklarning an’anaviy odatalarini qo’llay boshlaydilar 5) Xalq yig’inlarini chaqirmay qo’yadilar 6) Qirolliklarning har biri gersoglik va grafliklarga, ular esa yirik va o’rta feOdal mulklariga bo’lingan
A
2,4,6
B
1,2,3,4,5,6
C
1,2,3
D
1,3,5
26
.Germaniyada kimning hukmronligi davrida kuchli nemis otliq qo’shin vujudga keldi?
A
Genrix I
B
Otton III
C
Ioann XII
D
Otton I
27
.Qaysi voqea Otton I ga Buyuk Karl singari Rimda imperatorlik tojini kiyish hamda imperator unvonini olish istagini uyg’otadi?
A
Buyuk Karl davlatining inqirozga uchrashi
B
G’arbiy Rim imperiyasining qulashi
C
Sharqiy Frank qirolligida Saksoniya sulolasining taxtga kelishi
D
Vengerlarni mag’lub etilishi
28
. Germaniya qirolligida kimning davrida mudofaa qudratini oshirish tadbirlari amalga oshirildi, qishloqlarda yashaydigan har 9 kishidan bir kishi tanlab olinib, burglarga ko'chirildi va shu yo'l bilan ko'plab mudofaa inshootlari qurilgan?
A
Otton I
B
Genrix I
C
Genrix II
D
Otton III
29
.Qaysi Germaniya qiroli barcha yig'inlar, cherkov soborlarini, bazmlarni burgda o'tkazish haqida qaror qabul qilgan?
A
Genrix I
B
Otton III
C
Otton I
D
Genrix II
30
Qachondan vengerlarning Germaniyaga bosqinlari to’xtaydi?
A
962
B
955
C
919
D
843
31
Xatolikni aniqlang?
A
Genrix I ning o`g`li Otton I davrida kuchli nemis otliq qo`shini vujudga keldi.
B
Otton I Rimni ulkan davlatning poytaxtiga aylantirish orzusida bo`lgan
C
Muqaddas Rim imperiyasi tarkibiga German yerlaridan tashqari Italiyaning shimoliy hududlari ham kirgan
D
Otton I 955-yilda Bavariyaning Lex daryosi bo`yida bo`lib o`tgan og`ir jangda vengerlarni maglubiyatga uchratadi