Tarix
1
.Chex knyazi qachon qirol unvonini qabul qilib olgan?
A
XI asr o’rtasida
B
X asr o’rtasida
C
X asr oxirida
D
XI asr oxirida
2
.Rivoyatlarga qaraganda, chexlarning qadimgi yo‘lboshchisini kim bo’lgan?
A
Meshko I
B
Piast
C
Asparux
D
Chex
3
. Bolgariya podsholigi asoschisi kim bo’lgan?
A
Piast
B
Meshko I
C
Chex
D
Asparux
4
. 893–927-yillarda kim hukmronlik qilgan?
A
Vatslav
B
Meshko I
C
Asparux
D
Simeon
5
. 920–935-yillarda kim hukmronlik qilgan?
A
Meshko I
B
Asparux
C
Simeon
D
Vatslav
6
Slavyan qabilalari yunon-rim tarixchilari asarlarida, germanlar bilan bir paytda, nechanchi asrdan tilga olinadi?
A
mil.avv III-II asr
B
mil.avv II-I asrlar
C
I-II asrlar
D
II-III asrlar
7
VI–VII asrlarga kelib, slavyanlar g‘arbda qaysi daryo qir’g’oqlarigacha yashganalar?
A
Elba
B
Boltiq dengizi
C
Dunay
D
Visla
8
. Xalqlarning buyuk ko‘chishlari arafasida bulg‘or qabilasi qaysi daryo bo’ylarida yashaganlar?
A
Dnepr
B
Elba
C
Dunay
D
Itil (Volga)
9
. 643–701-yillarda kim yashagan?
A
Asparux
B
Simeon
C
Vatslav
D
Meshko I
10
Slavyanlar necha guruhga bo’lingan va ular qaysilar?
A
3 guruhga: g‘arbiy, janubiy va sharqiy
B
4 guruhga:shimoliy,sharqiy,g’arbiy,janubiy
C
hech qanday guruhga bo’linmagan
D
2 guruhga: g’arbiy va sharqiy slavyanlarga
11
. Mavrikiy qayerlik tarixchi bo’lgan?
A
Yunonistonlik
B
Arab
C
Vizantiyalik
D
Arman
12
VI–VII asrlarga kelib, slavyanlar januba qayergacha bo’lgan hududlarda yashaganlar?
A
Boltiq dengizi
B
Visla
C
Elba
D
Dunay
13
G‘arbiy slavyanlar qaysi xalqalar kirgan?
A
bolgarlar,serblar, xorvatlar, slovenlar, chernogorlar,makedonlar va bosniyaliklar
B
ruslar, ukrainlar,beloruslar
C
chexlar,serblar,slovenlar,ruslar
D
chexlar,polyaklar va slovaklar
14
. Mavrikiyning yozishicha dehqonlar boshoqli ekinlardan ko‘proq nima ekkanlar?
A
arpa,bug’doy
B
arpa,bug’doy
C
tariq,makka
D
arpa,tariq
15
. Slavyanlarning diniy tasavvurlari qanday bo’lgan?
A
ko’k tangriga e’tiqod qilishgan
B
yakka Hudolik
C
haykallarga
D
tabiat kuchlari va o‘z ajdodlari ruhlariga sig‘inish
16
. Gnezno atroflarida kimlar yashgan?
A
polyaklar
B
bulg’orlar
C
chexlar
D
ruslar
17
. Chex qabila ittifoqi tepasida qaysi honadondan bo’lgan knyazlar hukmronlik qilgan?
A
Semeonlar
B
Piastlar
C
Vatslavlar
D
Prjemislovichlar
18
Yozma manbalarda qayerlik tarixchilar “Slavyanlar” atamasini ishlatgan?
A
rimlik
B
arman
C
vizantiyalik
D
yunon
19
VI–VII asrlarga kelib, slavyanlar sharqada qaysi daryo qir’g’oqlarigacha yashaganlar?
A
Boltiq dengizi
B
Dunay
C
Elba
D
Visla
20
Yozma manbalarda «Slavyanlar» atamasi nechanchi asrdan boshlab ishlatilgan?
A
IV asr
B
III asr
C
VI asr
D
V asr
21
. Qaysi knyazlikni asoschisi Piast ismli kambag‘al kishi bo‘lgan?
A
Kiyev
B
Polsha
C
Bolgariya
D
Chexiya
22
. Bolgariya kimning hukmronligi davrida qudratli davlatga aylanadi?
A
Simeon
B
Asparux
C
Vatslav
D
Meshko I
23
. Boleslav qo‘shinlari Polsha mustaqilligini saqlab qolish uchun kimlarga qarshi kurash olib boradi?
A
Germaniya imperatori
B
Kiyev knyazi
C
Arab halifasi
D
Vizantiya imperatori
24
. Knyaz Meshko qachon Visla daryosi havzasida polyak qabilalarini birlashtirib, Polsha davlatiga asos solgan?
A
XI asr oxirida
B
X asr o’rtasida
C
X asr oxirida
D
XI asr o’rtasida
25
. Slavyanlar qadimdan nima bilan shug‘ullangan?
A
chorvachilik
B
hunarmandchilik
C
dehqonchilik
D
baliqchilik
26
. Rim papasiga qarshi og‘ir kurashda unga yordam bergan chex knyaziga kim qirol unvonini taqdim qilgan?
A
Vizantiya imperatori
B
Arab xalifasi
C
Germaniya imperatori
D
Kiyev knyazi
27
.Kim kuchli qo‘shin bilan Moraviya va Chexiyani bosib oladi. Qisqa muddatga Kiyevni ham egallaydi?
A
Piast
B
Meshko I
C
Boleslav
D
Vatslav
28
. Qachondan slavyanlar uy chorvachiligi va hunarmandchilik bilan ham shug‘ullana boshlaganlar?
A
II asr boshlarida
B
III asr boshlarida
C
milodiy asr boshlarida
D
II asr oxirida
29
. Sharqiy slavyanlarga qaysi xalqlar kirgan?
A
bolgarlar,serblar, xorvatlar, slovenlar, chernogorlar,makedonlar va bosniyaliklar
B
ruslar, ukrainlar,beloruslar
C
chexlar,serblar,slovenlar,ruslar
D
chexlar,polyaklar va slovaklar
30
.Qaysi davlat X asr boshlarida tashkil topdi?
A
Kiyev knyazligi
B
Bolgariya podsholigi
C
Chexiya davlati
D
Polsha davlati
31
VI–VII asrlarga kelib, slavyanlar shimolda qayergacha bo’lgan hududda yashaganlar?
A
Elba
B
Visla
C
Boltiq dengizi
D
Dunay
32
. Kim yoshligidan xristian aqidalari bo‘yicha tarbiyalangan, keyinchalik bor kuchi bilan dinning Chexiyada yoyilishiga harakat qilgan?
A
Asparux
B
Vatslav
C
Simeon
D
Meshko I
33
. Slavyanlarning ijtimoiy tuzumi qaysi xalqlarnikiga o‘xshash bo’lgan?
A
yunonlar
B
vizantiyaliklar
C
arablar
D
germanlar
34
. Kimning davrida polyak qabilalarini birlashtirish ishi tugallandi?
A
Meshko I
B
Piast
C
Vatslav
D
Boleslav
35
. Slavyanlarda xalq yig‘inlari nima deb atalgan?
A
knyaz
B
feod
C
drujina
D
veche
36
. Chex qabilalari qabilalari qaysi daryo bo’yida yashaganlar?
A
Visla
B
Elba
C
Vltava
D
Dunay
37
. Piastlar sulolasining birinchi knyazi kim bo’lgan?
A
Asparux
B
Vatslav
C
Simeon
D
Meshko I
38
.Qayerlik tarixchilar yozishicha,slavyanlar erksevar, jasur, jangovar bo‘lishi bilan birgalikda, tinchlikparvar, qo‘shnilariga nisbatan do‘stona munosabatga shay qabilalar bo‘lgan?
A
Arman
B
Arab
C
Vizantiyalik
D
Yunonistonlik
39
. Janubiy slavyanlar qaysi xalqlar kirgan?
A
ruslar, ukrainlar,beloruslar
B
bolgarlar,serblar, xorvatlar, slovenlar, chernogorlar,makedonlar va bosniyaliklar
C
chexlar,polyaklar va slovaklar
D
chexlar,serblar,slovenlar,ruslar
40
. Bolgariya qaysi davlat tomonidan bosib olinadi?
A
Germaniya
B
Arab halifaligi
C
Kiyev Rusi
D
Vizantiya
41
.Kim chexlarning milliy avliyosi, chex davlatining homiysi sifatida e’zozlay boshlashgan?
A
Meshko I
B
Asparux
C
Vatslav
D
Simeon
42
. Qaysi davlat IX asr boshlariga kelib yirik davlatga aylanadi?
A
Bolgariya podsholigi
B
Polsha davlati
C
Kiyev knyazligi
D
Chexiya davlati
43
. Visla,Dnepr, Dunay, Elba daryolari bo‘ylarida yashagan aholi xo‘jaligida nima muhim o’rin tutgan?
A
baliqchilik
B
dehqonchilik
C
hunarmandchilik
D
chorvachilik
44
. Slavyanlar yashagan hududdagi ilk davlat qaysi bo’lgan?
A
Kiyev knyazligi
B
Chexiya davlati
C
Bolgariya podsholigi
D
Polsha davlati
45
. Qaysi davlat Bolqon yarim orolida VII asrning oxirlarida tashkil topgan?
A
Polsha davlati
B
Kiyev knyazligi
C
Bolgariya podsholigi
D
Chexiya davlati