Tarix
1
. Igor kimlar bilan urushda halok bo’ladi?
A
arablar
B
vizantiyaliklar
C
bijanaklar
D
drevlyan qabilalari
2
Slavyanlar yo‘lboshchilari – otliq drujinachilar faqat o‘z hududlarini himoya qilibgina qolmay………
A
qo‘shni o‘lkalarga yurishlar ham uyushtirishgan
B
qo’shni hududlarni ham himoya qilgan
C
o’zaro urush qilishgan
D
dehqonchilik bilanham shu’g’ullanishgan
3
. Kimlar XI asrning o‘rtalarida Yoyiq daryosidan Dunaygacha bo‘lgan hududlarni egallashgan?
A
arablar
B
drevlyan qabilalari
C
bijanak qabilalari
D
qipchoq qabilalari
4
. «Rus haqiqati»ga qanday ishlar bo’yicha qonunlar kiritilgan?
A
fuqarolik ishlari
B
ma’muriy ishlar
C
A va B javob to’g’ri
D
jinoiy ishlar
5
. Kim Rus mavqeini harbiy yurishlar, istilolar bilan emas, mohirona diplomatiya orqali yuksaltirishga intilgan?
A
Svyatoslav
B
Olga
C
Vladimir
D
Oleg
6
. Quyidagilardan qaysilar Oleg va keyingi knyazlarning asosiy vazifalari bo’lgan? 1) Xazar xoqonligi zulmidan ozod bo‘lish 2) Bijanaklarni jangda ma’g’lub etish 3) sharqiy slavyan qabilalarini birlashtirishni davom ettirish 4) Vizantiya hududini bosib olish 5) tashqi dushmanlardan davlat chegaralarini asrash 6) Vizantiya bilan manfaatli savdo munosabatlarini o‘rnatish
A
1,3,5,6
B
1,4,5,6
C
2,3,4,6
D
1,2,4,5
7
. Ryurikdan keyin kim knyazlikni boshqargan?
A
Truvor
B
Sineus
C
Igor
D
Oleg
8
. Oleg qaysi davlat bilan manfaatli shartnoma tuzadi? Unga ko‘ra, Rus savdogarlariga U davlatda bojsiz savdo qilishga ruxsat beriladi.
A
Polsha
B
Germaniya
C
Arab halifaligi
D
Vizantiya
9
. Kim X asrning 50-yillari o‘rtalarida Konstantinopolga tashrif buyurib, xristianlikni qabul qiladi?
A
Vladimir
B
Oleg
C
Olga
D
Svyatoslav
10
. Vladimir mahalliy knyazlar sulolalarini tugatib, ularning o‘rniga kimlarni noiblikka tayinlagan?
A
o’g’illarini
B
qarindoshlarini
C
boyarlarni
D
sarkardalarini
11
Skandinaviyalik normannlar yana nima deb nomlangan?
A
arablar
B
yunonlar
C
vizantiyaliklar
D
varyaglar
12
Yilnomalarda yozilishicha, Sharqiy slavyan qabilalari kimlarga elchi jo‘natib, ulardan o‘zlariga knyaz yuborishlarini so‘raydi?
A
arablarga
B
vizantiyaliklarga
C
yunonlarga
D
varyaglarga
13
. Yaroslav kimlarni uzil-kesil ma’g’lub etgan?
A
drevlyan qabilalarini
B
bijanak qabilalarini
C
vizantiyaliklarni
D
arablarni
14
. Kimning vafotidan so‘ng qipchoqlar hujumi qaytadan boshlanadi?
A
Yaroslav
B
Olga
C
Oleg
D
Vladimir Monamax
15
. 912–945-yillarda kim hukmrolik qilgan?
A
Truvor
B
Sineus
C
Igor
D
Oleg
16
.Kiyev Oleg tominidan qachon egallanadi?
A
884-yil
B
880-yil
C
882-yil
D
888-yil
17
. Igor kimning o’g’li?
A
Sineus
B
Oleg
C
Ryurik
D
Truvor
18
. Kim slavyan qabilalarining isyonini bostirib,Kiyev Rusi chegaralarida yangi mudofaa qal’alarini qurdiradi?
A
Oleg
B
Yaroslav
C
Vladimir
D
Olga
19
. 1113–1125-yillarda kim hukmronlik qilgan?
A
Vladimir Monamax
B
Yaroslav
C
Olga
D
Oleg
20
. Svyatoslav qachon knyazlik taxtiga o‘tirgan?
A
980-yil
B
964-yil
C
945-yil
D
955-yil
21
Sharqiy slavyan qabilalari: drevlyanlar, rodimichlar, tiverlar, dregovichlar, vyatichlar, sevoryanlar va hokazolar ilk o‘rta asrlarda qaysi daryo havzasida yashaganlar?
A
Elba
B
Dnepr
C
Itil (Volga)
D
Dunay
22
. Aka-ukalar orasida kim yakka hukmronlik qila boshlaydi?
A
Truvor
B
Oleg
C
Ryurik
D
Sineus
23
. Kimning davrida rus yerlarining dastlabki yozma qonunlari to‘plami – «Rus haqiqati» tuzilgan?
A
Yaroslav
B
Oleg
C
Olga
D
Vladimir
24
Sineus qayerda knyaz bo’ladi?
A
Beloozero
B
Kiyev
C
Novgorod
D
Izborsk
25
. Kimning davrida Rusning Yevropa mamlakatlari bilan munosabatlari rivojlangan?
A
Olga
B
Vladimir Monamax
C
Yaroslav
D
Oleg
26
. Yaroslav nechanchi yillarda hukmronlik qilgan?
A
1019–1054
B
980–1015
C
1113–1125
D
1054 – 1095
27
. Kim Bolgariyaga, ko‘chmanchi bijanaklarga, Vizantiyaga qarshi urushlar olib borgan?
A
Svyatoslav
B
Oleg
C
Olga
D
Vladimir
28
Ryurik qayerga knyaz bo’ladi?
A
Beloozero
B
Izborsk
C
Kiyev
D
Novgorod
29
. Igor vafot etganidan so’ng Kiyev knyazligini kim boshqargan?
A
Svyatoslav
B
Olga
C
Vladimir
D
Oleg
30
. Kim ilk bor qipchoq xonlari qo‘shinini yengadi va Uning davrida urushlar qipchoqlar yashaydigan hududlarga ko‘chadi?
A
Yaroslav
B
Vladimir Monamax
C
Oleg
D
Olga
31
. Kiyev Rusi nomini olgan davlatga kim asos solidi?
A
Igor
B
Oleg
C
Sineus
D
Truvor
32
. Vladimirga qayerni noibi boj to’lamay qo’yadi?
A
Beloozero
B
Sofiya
C
Novgorod
D
Izborsk
33
. 980–1015-yillarda kim hukmronlik qilgan?
A
Vladimir
B
Olga
C
Oleg
D
Yaroslav
34
. Nima sababdan Kiyevda avliyo Sofiya ibodatxonasi qurilgan?
A
bijanak qabilalari ustidan erishilgan g’alaba sharafiga
B
arablar ustidan erishilgan g’alaba sharafiga
C
drevlyan qabilalari ustidan erishilgan g’alaba sharafiga
D
vizantiyaliklar ustidan erishilgan g’alaba sharafiga
35
. Itil (Volga) va Don daryolari oralig‘ida tashkil topgan davlat qaysi?
A
Vizantiya
B
Turk xoqonligi
C
Qrim xonligi
D
Xazar xoqonligi
36
. Vladimir qachon ruslarga xristian dinini qabul qildirgan?
A
982-yil
B
985-yil
C
988-yil
D
980-yil
37
. Kim o’z knyazligini ko‘chmanchi bijanak qabilalariga qarshi urushdan boshlaydi?
A
Sineus
B
Oleg
C
Truvor
D
Igor
38
. Vladimir vorislari orasidagi taxt uchun kurashlarda kim g‘olib chiqqan?
A
Olga
B
Yaroslav
C
Vladimir Monamax
D
Oleg
39
. Svyatoslav necha yoshida knyazlik taxtiga o‘tirgan?
A
22-yosh
B
25-yosh
C
19 yosh
D
21-yosh
40
. Itil shahri qaysi davlatni poytaxti?
A
Qrim xonligi
B
Vizantiya
C
Turk xoqonligi
D
Xazar xoqonligi
41
Vizantiyada yozilgan «Ziroatchilik qonunlari» nechinchi asrga tegishli?
A
VI asr
B
VIII asr
C
VII asr
D
IX asr
42
. Truvor qayerda knyaz bo’ladi?
A
Kiyev
B
Beloozero
C
Novgorod
D
Izborsk
43
. Igor qaysi davlatga qarshi ikki marta yurish qiladi?
A
Polsha
B
Arab halifaligi
C
Germaniya
D
Vizantiya
44
. Igorning o’g’li kim edi?
A
Svyatoslav
B
Vladimir
C
Oleg
D
Yaroslav
45
. Svyatoslavning vorislari orasidagi kurash so‘ngida kim taxtni egallaydi?
A
Oleg
B
Vladimir
C
Olga
D
Yaroslav
46
Qabilalar hayotiga oid muhim masalalar qayerda hal qilingan ?
A
knyaz tomonidan
B
xalq yig’inida
C
to’g’ri javob yo’q
D
oqsoqollar kengashida
47
Slavyanlar nima bilan shug’ullanishgan?
A
chorvachilik
B
A va B to’g’ri
C
dehqonchilik
D
hunarmandchilik