Tarix
1
. O`rta asrlarda qo`llangan tasviriy san`atdagi Vizantiya uslubi boshqalaridan qaysi jihatlari bilan ajralib turgan ?
A
rangdor va tiniqligi
B
muhtasham va ko`rkamligi
C
yarqiroq va kengligi
D
suratlar uyg‘unligi, bo‘yoqlar serjiloligi bilan
2
Buyuk Karl joriy etgan maktablar … qoshida ochilgan edi.
A
rasadxona
B
ibodatxona
C
amaldorlar uylari
D
maxsus maktablar
3
.Ibodatxona va monastirlar qoshidagi boshlang‘ich maktablarda nimalar o‘rgatilgan?
A
lotin tilidan tashqari, ibodat qilish va duolar o‘qish tartiblari
B
grammatika,ritorika,musiqa
C
lotin tilidan tashqari, ritorika,musiqa va duolar o‘qish tartiblari
D
matematika, ritorika,musiqa
4
«Fanlar onasi “ deb atalgan shaharni aniqlang.
A
Rim
B
Novgorod
C
Afina
D
Kiyev
5
. Skriptoriya nima?
A
kitob muqovasini qimmatbaho tosh va metal bilan bezatish
B
diniy asarni o’z tiliga tarjima qilish
C
maxsus ishlov berilgan teri
D
rohib xattotlar ishlaydigan ustaxona
6
.Vizantiyada joylashgan Avliyo Sofiya ibodatxonasi nechta deraza gulchambari bo’lgan?
A
40 ta
B
50 ta
C
38 ta
D
31 ta
7
. XI asr o’rtalarida Vizantiyada ochilgan dastlabki Universitetda qaysi fakultetlar ish boshlagan edi?
A
matematika va astronomiya
B
huquqshunoslik va falsafa
C
handasa va tibbiyot
D
ilohiyot va falsafa
8
. Yevropada to‘g‘ri burchakli ibodatxonalar o‘rniga ko‘rinishidan xochsifat, o‘rtasi xoch gumbazli ibodatxonalar barpo qilingan davrni aniqlang.
A
XII-XIII asr
B
VIII-IX asr
C
IX-XI asr
D
X–XI asr
9
.O’rta asr rassomlari qanday rasmlarni tasvirlashga intilganlar?
A
Iso payg‘ambar, Bibi Maryam, avliyolar va «Bibliya» manzaralari tasvirlangan
B
o‘rtasi xoch gumbazli ibodatxonalar
C
cherkov qonunlari, talablari doirasidan kelib chiqib, mavhum emas, jonli kishilarni
D
mozaika va freskalari bilan o‘z davrining ajoyib me’morchilik yodgorliklari
10
. Kiyevdagi Avliyo Sofiya ibodatxonasi qaysi asrga oid?
A
XI asr
B
X asr
C
XII
D
IX asr
11
. Quyidagi ishlarning qaysi biri aynan Yaroslav davri bilan bog`liq.
A
Kiyevda xristian ruhoniylari tayyorlovchi o`quv yurti tashkil etdi;
B
ruslarni xristianlik diniga qabul qildirgan;
C
Rusda maorif tizimi yuksaldi;
D
chegara hudularda yangi mudofaa inshootlari qurdirdi;
12
. «... Platon asos solgan bu ilmiy maskan ming yildan ziyod davr davomida nafaqat yunon, balki butun Sharq-u G‘arb olamining rivojiga kuchli ta’sir o‘tkazadi, insoniyat taraqqiyotining istiqbolini belgilab beradi. Shu bois ham Platon Sharq ilm-fanida «ustodi avval», ya’ni birinchi muallim degan sharafli nom bilan shuhrat qozonadi» yuqoridagi fikrlar qaysi asardan olingan?
A
O’zbekiston XXI asrga intilmoqda
B
O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida
C
Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch
D
Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q
13
.O`rta asrlarda xochsifat, o`rtasi xoch gumbazli ibodatxonalar qurish qaysi davrda barpo qilingan?
A
XIV asr
B
X-XI asrlarda
C
IX-XI asrlarda
D
XII asr
14
. Kitoblar qachongacha monastirlar kutubxonalarida saqlangan?
A
kitoblar monastirlarda saqlanmagan
B
XII asrgacha
C
X asrgacha
D
XI asrgacha
15
. Mozaika va freskalari bilan o‘z davrining ajoyib me’morchilik yodgorliklaridan hisoblangan inshootni toping?
A
Avliyo Sofiya ibodatxonasi
B
Germaniyadagi Shpeyer cherkovi
C
Axendagi cherkovi
D
Xori monastiri (hozirgi Istanbuldagi Qahriya masjidi)
16
. Kiyev Rusi davlatida qaysi shaharlarda solnomalar tuzilgan?
A
Kiyev va Minsk
B
Novgorod va Pskov
C
Vladimir va Suzdal
D
Kiyev va Novgorod
17
. «... Platon asos solgan bu ilmiy maskan ming yildan ziyod davr davomida nafaqat yunon, balki butun Sharq-u G‘arb olamining rivojiga kuchli ta’sir o‘tkazadi, insoniyat taraqqiyotining istiqbolini belgilab beradi. Shu bois ham Platon Sharq ilm-fanida «ustodi avval», ya’ni birinchi muallim degan sharafli nom bilan shuhrat qozonadi» yuqoridagi fikrlar kimga tegishli?
A
A) Oripov
B
Farobiy
C
Sh. Mirziyayev
D
I. Karimov
18
. Roman uslubida qurilgan Fransiyadagi inshootlarni aniqlang.
A
Arl, Klyuni, Puate
B
Klyuni, Axen, Maynts
C
Vorms, Shpeyer, Axen, Arl
D
Vorms, Axen, Maynts, Shpeyer
19
. O`rta asrlarda Vizantiyaning dengiz janglardagi muvaffaqiyatini ta`minlagan ixtironi aniqlang.
A
katapulta
B
porox
C
grek olovi
D
harbiy kema
20
O’rta asrlarda qaysi davlat rassomlari cherkov qonunlari, talablari doirasidan kelib chiqib, mavhum emas, balki jonli kishilarni tasvirlashga intilganlar?
A
Vizantiya
B
Polsha
C
Frank
D
Kiyev
21
. Qaysi hukmdorlar davrida Avliyo Sofiya ibodatxonasi barpo etilgan?
A
Rimda Oton III davrida va Axen shahrida Buyuk Karl davrida
B
Kiyevda Yaroslav davrida va Axen shahrida Buyuk Karl davrida
C
Rimda Oton III davrida va Konstantinopolda Yustinian I davrida
D
Kiyevda Yaroslav davrida, va Konstantinopolda Yustinian I davrida
22
.Slavyan yozuvi¬ning yaratilishiga turtki bo‘lgan omil ...
A
g‘arbiy slavyanlar orasida xristianlikni keng targ‘ib etish
B
Ushbu yozuv Bolgariyadagi Rus yerlariga tarqalishi.
C
Yangi dinning joriy etilishi diniy kitoblarga o’lgan ehtiyoj ortgan
D
Rohib olimlar — Kirill va Mefodiy — IX asr o‘rtalarida yunon alifbosi asosida slavyan yozuvini yaratishi
23
.Qaysi hukmdor davrida Kiyevda ruhoniy tayyorlaydigan o’quv yurti tashkil etilgan?
A
Svyatoslav
B
Vladimir Monamax
C
Yaroslav
D
Vladimir
24
.Yevropada tashkil etilgan maktablarda darslar qaysi tilda olib borilar edi?
A
yunon
B
lotin
C
italyan
D
ispan
25
Mil.avv IV asrda vujudga kelgan Afina akademiyasiga kim asos solgan ?
A
Suqrot
B
Demokrit
C
Aristotel
D
Platon
26
. Vizantiyada qaysi fanlar rivojlangan? 1. tarix 2. koshinpazlik 3. geografiy 4. adabiyot 5. matematika 6. astronomiya 7. tabiiy fanlar
A
1,5,7
B
1,3,7
C
2,4,6
D
1,4,6
27
.O`rta asrlarda Yevropaga madaniyat tarqatuvchi vazifasini bajargan davlatni aniqlang.
A
Florensiya
B
Vizantiya
C
Venetsiya
D
Rim
28
. O`rta asrlarning hech shubhasiz eng mahobatli me`morchilik inshooti sifatida ulug`langan inshootni aniqlang.
A
Axen saroyi
B
d`E qal`asi
C
Moskva qo`rg`oni
D
Avliyo Sofiya ibodatxonasi
29
.Lotin alifbosi asosida slavyan yozuvi qachon yaratilgan?
A
X asr boshlarida
B
IX asr o’rtalarida
C
X asr o’rtalarida
D
IX asr boshlarida
30
.O`rta asrlar Yevropasida dastlab o`quvchilar – trivium deb atalgan bosqichni o`taganlar. Ana shu davrda o`quvchilar qaysi sohlarni egallashi kerak edi? 1.grammatika 2. matematika 3.ritorika 4. Musiqa 5. dilektika 6. astronomiya 7. arifmetika 8. geometriya
A
2,4,8
B
1,2,3
C
3,5,7
D
1,3,5
31
.Slavyan yozuvi mualliflari kim?
A
rohib olimlar Kril va Yaroslav
B
rohib olimlar Kril va Mefodiy
C
rohib olimlar Yaroslav va Mefodiy
D
rohib olimlar Svyatoslav va Kril
32
. Pergament nima?
A
diniy asarni o’z tiliga tarjima qilish
B
rohib xattotlar ishlaydigan ustaxona
C
maxsus ishlov berilgan teri
D
kitob muqovasini qimmatbaho tosh va metal bilan bezatish
33
. O`rta asrlarda kimlar imzo o`rniga ikki chiziq tortib qo`yishgan ?
A
dehqon
B
feodal
C
ritsar
D
savdogar
34
. Yaroslav davrida tashkil etilgan ruhoniy tayyorlash maktabidagi o`quvchilar soni nechtani tashkil etar edi?
A
500
B
400
C
200
D
300
35
. Kiyev Rusi aholisi xristianlikning pravoslav mazhabini qayerdan qabul qilgan?
A
Rimdan
B
Fransiyadan
C
Germaniyadan
D
Vizantiyadan
36
. Katta ibodatxonalar qoshida maktab joriy etish orqali Yevropada dastlabki Universitetlar uchun asos solgan hukmdorni aniqlang.
A
Fridrix II
B
Otton III
C
Yaroslav
D
Buyuk Karl
37
O`rta asrlarda o`z davlatida yangi maorif tizimini yaratgan davlat rahbarlarini aniqlang.
A
Li Yuan va Muhammad Tug`luq
B
Yaroslav va Buyuk Karl
C
Fridrix II va Ryurik
D
Yustinian va Xilperik
38
. Roman uslubida qurilgan Germaniyadagi inshootlarni aniqlang.
A
Klyuni, Axen, Maynts
B
Vorms, Axen, Maynts, Shpeyer
C
Arl, Klyuni, Puate
D
Vorms, Shpeyer, Axen, Arl
39
. O`rta asrlarda osoyishtalik va xudoning dargohi hisoblangan joy?
A
universitetlar
B
Ibodatxonalar
C
kutubxonalar
D
maktablar
40
Buyuk Karl hayoti va faoliyati haqida ma`lumot qoldirgan saroy tarixchisini aniqlang.
A
Poliyen
B
Alkuin
C
Eyngard
D
Bokachcho
41
Buyuk Karl Saroy akademiyasining qaysi a’zosi shogirdlari maorifni yoyishda katta xizmat qilgan.
A
Alkuin
B
Marko Polo
C
Demokrit
D
Eyngard
42
. Quyida ketirilga tasviriy san`at uslublaridan qasyi biri, bir xil yoki turli xomashyo (koshin, tosh, yog‘och, marmar va metall) bo‘laklaridan ishlangan tasvir, naqshinkor mahobatli (monumental) bezak san’atining asosiy turlaridan.
A
Koroplastika
B
Freska
C
Ikona
D
Mozaika
43
. O`rta asrlarda Vizantiyaga shuhrat keltirgan sohalarni aniqlang. 1. shishisozlik 2.duradgorlik 3. zargarlik 4. kulolchilik 5. naqqoshlik 6. bo`yoq tayyorlash 7. degrezlik
A
1,5,7
B
1,4,6
C
2,4,6
D
2,3,7
44
Quyidagi o`rta asr olimlaridan qay biri Buyuk Karl joriy etgan saroy akademiyasida faoliyat olib borgan edi?
A
Foma Akvinskiy
B
Dante Aligiri
C
Alkuin
D
Marko Polo
45
. O`rta asrlar Yevropasida dastlab o`quvchilar – kvadrium deb atalgan bosqichni o`taganlar. Ana shu davrda o`quvchilar qaysi fanlarni egallashi kerak edi? 1.grammatika 2. matematika 3.ritorika 4. Musiqa 5. dilektika 6. astronomiya 7. arifmetika 8. geometriya
A
1,3,5,6
B
4,6,7,8
C
1,2,3,5
D
3,5,7,8
46
. IX asrga oid Magnavr oliy maktabi qaysi shaharda ish boshlagan edi?
A
Rim
B
Konstantinopol
C
Afina
D
Aleksandriya
47
. Konstantinopolda barpo etilgan Avliyo So¬fiya ibodatxonasi qaysi hukmdor davrida qurilgan?
A
Buyuk Karl davrida
B
Yustinian I davrida
C
Yaroslavl davrida
D
Oton III davrida
48
. Munajjimlar nimalarni aytib berishga harakat qilganlar?
A
tilshunoslik ilmi, bolalami o‘qishga o‘rgatgan.
B
she’r, badiiy asarlar yozishni, notiqlik san’atini, huquq asoslarini o‘rgatgan.
C
sayyora va yulduzlarga qarab odamlar taqdirini
D
Yirik monastirlarda rohib-xattotlar ishlaydigan ustaxona
49
. O`rta asrlarda matkabda o`rgatilgan, hozirgi mantiqqa o`xshash fan bo`lib, unda o`quvchilar munozara olib borishga, o`z fikrini isbotlashga o`rgatilgan fan … deyilgan.
A
metafizika
B
dilektika
C
ritorika
D
arifmetika
50
.Ibodatxona va monastirlar qoshidagi boshlang‘ich maktablarda kimlar tayyorlangan?
A
oily martabali ruhoniylarni
B
kitob ko’chiruvchi xatotlar
C
cherkov xizmatchilarini
D
quyi martabali ruhoniylarni
51
Ilmga chanqoqoligi va tirishqoqligi bois zamondoshlari orasida « mehnatsevar chumoli “ deb atalgan tarixchini aniqlang.
A
Otton III
B
Eyngard
C
Alkuin
D
Marko Polo