Tarix
1
Dastlabki sivilizatsiyalar tarixi boshlangan.
A
Qadimgi G'arbda, so`ngra Sharq mamlakatlarida
B
Qadimgi Sharqdan, so`ngra Sharqiy Yevropada
C
Qadimgi Sharqdan, so`ngra Yunonistondagi Krit orollarida
D
Qadimgi G`arbdan, so`ngra Krit orollari va Yunonistonda
2
Topilgan qadimgi odamlar suyaklarini qayta tiklovchi olimlar...
A
Arxeologlar
B
Lingvistlar
C
Etnograflar
D
Antropologlar
3
Insoniyat rivojidagi birinchi bosqich....
A
Qabila
B
Ibtidoiy to`da
C
Urug`
D
Hududiy qo`shnichilik
4
Diniy e`tiqodlar kurtaklari va marhumlar ko`milgan eng qadimgi qabrlar qachon vujudga kelgan?
A
Ilk Pateoiitda
B
O`rta Paleolitda
C
Mezolit davrida
D
So`nggi Paleolitda
5
Ijtimoiy tuzum taraqqiyoti to’g’ri tartib bilan berilgan javobni belgilang.
A
ibtidoiy to’da, urug’, qabila, qabilalar ittifoqi
B
urug’ , qabilalar ittifoqi , urug’ jamoasi
C
urug’ jamoasi , qabila , qabilalar ittifoqi
D
qabila , qabilalar ittifoqi , urug’ jamoasi
6
O'zbekiston tarixi bo'yicha eng qadimgi manba qaysi?
A
Avesto
B
Gerodot asarlari
C
Behistun yozuvlari
D
Tarixiy yilnomalar asari
7
“Marhumlar kitobi” qaysi xalqlar haqida ma`lumot beradi?
A
Misrliklar
B
Hindlar
C
Yahudiylar
D
Yunonlar
8
88. So`nggi paleolit davrida ……………. odami yashagan.
A
Sinantrop
B
Neandertal
C
Kromanyon
D
Pitekantrop
9
Eng qadimgi tasviriy san`at rivojlanishi uchun nima asos bolgan?
A
Mehnat qurollari yaratishga intilish
B
O`zini qurshab turgan tevarak dunyoni tushinishga intilishi
C
Hayvonlardan himoyalanish zarurati
D
Наг xjl bo'yoqlarning yaratilishi
10
Eng qadimgi davlatlar va shaharlar tashkil topishi davrini olimlar....deb ataydilar.
A
Evolutsiya
B
Sivilizatsiya
C
Renessans
D
Revolutsiya
11
Qaysi yodgorlikda sopol xumlarda donlar saqlangan?
A
Jarqo’ton
B
Zamonbobo
C
Tuproqqal’a
D
Sopollitepa
12
Qadimgi tangalarni tadqiq etish bilan …..shug'uilanadi.
A
Etnografiya
B
Epigrafika
C
Numizmatika
D
Antrapologiya
13
Ibtidoiy manzilgohlarda qazishma ishlarini kimlar olib boradilar?
A
Antrpologlar
B
Arxeologlar
C
Lingvistlar
D
Etnograflar
14
Qadimgi bitiklarni o'rganish bilan qaysi soha shug’ulanadi
A
Numizmatika
B
Antrapologiya
C
Etnografiya
D
Epigrafika
15
Qadimgi tarixchilar va ularning yashagan davrlari xato berilgan javobni toping.
A
Gerodot - m.av V asr
B
Arrian - milodiy II asr
C
Kvint Kurtsiy Ruf - milodiy III asr
D
Strabon - m.av I asr
16
Qadimgi xalqlarning udumlari, xo`jalik va madaniy an`analarini kimlar o`rganadi?
A
Etnograflar
B
Lingvistlar
C
Antropologlar
D
Arxeologlar
17
Eng qadimgi odamlarni hayvonot olamidan farqlantirib turuvchi belgini ayting.
A
Mehnat qurollari yasash va ishlatishni bilgan
B
Birgalashib ov qilishgan
C
To`da-to`da bo`lib hayot kechirishgan
D
G`orlarni va ungurlarni o`zlashtirishgan
18
“Rigvedi” kitobi qaysi xalqlar haqida ma`lumot beradi?
A
Yahudiylar
B
Misrliklar
C
Hindlar
D
Yunonlar
19
“Qadimgi dunyo tarixi” deb atalgan davr qaysi davrlarni o`z ichiga oladi?
A
Yer yuzida odam paydo bo'lgan davrdan miiodiy 476 yilgacha
B
M.av 3 mln. yillardan milodiy 1 asr
C
M.av 4 m. yylardan milodiy 5 asr boshi
D
M.av 100-mingyillikdan milodiy 395 y
20
Ko’hna qadamjolarni qazish chog’ida arxeologlar qaysi davlat hunarmandlari tomonidan tayyorlangan buyumlarni topishgan.
A
Eron, Hindiston, Yunon
B
Eron, Mesopotamiya, Hindiston
C
Eron, Mesopotamiya, Xitoy
D
Xitoy, Mesopotamiya, Hindiston