Tarix
1
Bobur yosh bo'lganligi uchun davlat ishlarini kimlarning yordamida boshqaradi?
A
Sulton Mahmud va onasi Qutlug' Nigorxonim
B
Hojiqozi va onasi Qutlug' Nigorxonim
C
Hojiqozi va tog'asi Sulton Mahmud
D
Uzun Hasan va onasi Qutlug' Nigorxonim
2
Boburning otasi Umarshayx Mirzo qanday vafot etgan?
A
baxtsiz hodisa tufayli
B
Sulton Mahmud bilan jangda
C
saraton kasalligi tufayli
D
vabo kasalligi tufayli
3
1500-yilda Bobur va ukasi Jahongir Mirzo o'rtasida tuzilgan sulh shartlariga ko'ra, Sirdaryoning shimoliy tarafi Axsi shahri bilan kimga berilgan edi?
A
Nosir Mirzoga
B
Jahongir Mirzoga
C
Bobur Mirzoga
D
Sulton Mahmudxonga
4
1497-yilda Bobur Samarqandni qancha qamal qiladi?
A
7 oy
B
4 oy
C
6 oy
D
5 oy
5
Bobur 100 kunlik hukmronlikdan keyin Samarqandni tashlab Andijonga qaytadi. Samarqandning taxtini kim egallagan edi?
A
Muhammad Shayboniy
B
Boysung'ur Mirzo
C
Husayn Bayqaro
D
Sulton Ali Mirzo
6
Bobur Mirzo Samarqandga ikkinchi marta nechanchi yilda yurish boshlaydi?
A
1496-yil
B
1501-yil
C
1497-yil
D
1498-yil
7
1469-yilda Xuroson taxtini egallagan Sulton Husayn Bayqaro kimning nabirasi bo'lgan?
A
Amir Temurning uchinchi o'g'li Mironshohning
B
Amir Temurning ikkinchi o'g'li Umarshayxning
C
Amir Temurning to'rtinchi o'g'li Shohruxning
D
Amir Temurning birinchi o'g'li Jahongirning
8
1451-1469-yillarda Mavorounnahr va 1457-1469-yillarda Xuroson taxtini kim boshqargan edi?
A
Sulton Mahmud
B
Abu Said
C
Muzaffar Husayn
D
Sulton Ahmad
9
Akasi Sulton Ahmad davrida Boburning otasi Umarshayx Mirzoga qaysi hududlar qo'shib berilgan edi?
A
Axsi va Kesh
B
Toshkent va Sayram
C
Turkiston va Taroz
D
Farg'ona va Xo'jand
10
"Hamma bir-biridan qo'rqar edi. O'zlaricha shohlik talab qilib mamlakatda ig'vo urug'ini sochardilar" - deb qaysi tarixchi aytib o'tgan?
A
Kamoliddin Binoiy
B
Alisher Navoiy
C
Muhammad Solih
D
Gulbadanbegim
11
Xuroson hukmdori Shohrux qachon vafot etgan edi?
A
1448-yilda
B
1449-yilda
C
1446-yilda
D
1447-yilda
12
Bobur Mirzo bilan Jahongir Mirzo o'rtasida sulh nechanchi yilda imzolandi?
A
1501-yilda
B
1497-yilda
C
1499-yilda
D
1500-yilda
13
1497-yilda Boburning qamaliga dosh berolmagan Boysung'ur Mirzo qayerga qochadi?
A
Toshkent hokimi Sulton Mahmudxon huzuriga
B
Hirot hokimi Sulton Husayn Bayqaro huzurig
C
Buxoro hokimi Muhammad Shayboniy huzuriga
D
Qunduz hokimi Xusravshoh huzuriga
14
Zaxriddin Muhammad Boburning bolalik va yoshlik yillari qayerda o'tgan?
A
Farg'ona Toshkentda
B
Andijon va Xo'jandda
C
Toshkent va Sayramda
D
Andijon va Axsida
15
1500-yilda Bobur va ukasi Jahongir Mirzo o'rtasida tuzilgan sulh shartlariga ko'ra, Sirdaryoning janubiy tarafi Andijon shahri bilan kimga berilgan edi?
A
Jahongir Mirzoga
B
Bobur Mirzoga
C
Nosir Mirzoga
D
Sulton Mahmudxonga
16
Dastlab Bobur Mirzo birinchi marta Samardandga nechanchi yilda yurish qildi?
A
1497-yil
B
1496-yil
C
1494-yil
D
1511-yil
17
Sulton Husayn Bayqarodan keyin Xurosonda taxtga kim keldi?
A
Muzaffar Husayn va Sulton Mahmud
B
Sulton Ahmad va Muzaffar Husayn
C
Badiuzzamon va Muzaffar Husayn
D
Badiuzzamon va Abu Said